Her finner du inflasjonsstatistikken tilbake til 1865.

Indeksverdiene er gjennomsnittet av de månedlige tallene for hvert år, altså ikke verdiene på slutten av året.

Inflasjonen har siden nitti-tallet vært lav. Den siste inflasjonstoppen var i 1981 med 13,4 prosent.

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,5 prosent.

Les mer om inflasjon.

Inflasjonskalkulatorer

Med inflasjonskalkulatoren kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Med inflasjons- og lønnsutlingskalkulatoren kan du beregner hva både lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Med inflasjonsjusteringskalkulator kan du se hvordan inflasjonsjustering virker på et gitt beløp.

Inflasjonsstatistikken

Denne statistikken går tilbake til 1865. På den tiden var prisnivået omtrent 1/70-del av nivået i dag.

Kolonnen helt til høyre viser forholdet mellom pengeverdien de enkelte årene. Av tabellen ser vi at kroneverdien var 34,476 ganger høyere i 1930 enn den er i dag. Det betyr at det du kunne kjøpe for 100 kroner i 1930, må du betale 3.449 kroner for i dag (100 x 34,476). Og omvendt: En is som koster 15 kroner i dag, ville kostet 44 øre i 1930 (15 delt på 34,476).

År Indeks Inflasjon Pengeverdi
2016 144,8 3,5 % 1,000
2015 139,8 2,2 % 1,035
2014 136,9 2,0 % 1,058
2013 134,1 2,1 % 1,079
2012 131,4 0,7 % 1,102
2011 130,4 1,3 % 1,110
2010 128,8 2,4 % 1,125
2009 125,7 2,2 % 1,152
2008 123,1 3,8 % 1,177
2007 118,6 0,8 % 1,221
2006 117,7 2,3 % 1,230
2005 115,1 1,6 % 1,258
2004 113,3 0,4 % 1,278
2003 112,8 2,5 % 1,284
2002 110,1 1,3 % 1,315
2001 108,7 3,0 % 1,332
2000 105,5 3,1 % 1,373
1999 102,3 2,3 % 1,415
1998 100,0 2,2 % 1,448
1997 97,8 2,6 % 1,481
1996 95,3 1,2 % 1,519
1995 94,2 2,5 % 1,537
1994 91,9 1,4 % 1,576
1993 90,6 2,3 % 1,598
1992 88,6 2,3 % 1,634
1991 86,6 3,5 % 1,672
1990 83,7 4,1 % 1,730
1989 80,4 4,6 % 1,801
1988 76,9 6,7 % 1,883
1987 72,1 8,7 % 2,008
1986 66,3 7,1 % 2,184
1985 61,9 5,6 % 2,339
1984 58,6 6,4 % 2,471
1983 55,1 8,5 % 2,628
1982 50,8 11,4 % 2,850
1981 45,6 13,4 % 3,175
1980 40,2 11,0 % 3,602
1979 36,2 4,6 % 4,000
1978 34,6 8,1 % 4,185
1977 32,0 9,2 % 4,525
1976 29,3 9,3 % 4,942
1975 26,8 11,7 % 5,403
1974 24,0 9,1 % 6,033
1973 22,0 7,8 % 6,582
1972 20,4 6,8 % 7,098
1971 19,1 6,7 % 7,581
1970 17,9 10,5 % 8,089
1969 16,2 2,5 % 8,938
1968 15,8 3,9 % 9,165
1967 15,2 4,1 % 9,526
1966 14,6 3,5 % 9,918
1965 14,1 4,4 % 10,270
1964 13,5 5,5 % 10,726
1963 12,8 2,4 % 11,313
1962 12,5 5,0 % 11,584
1961 11,9 2,6 % 12,168
1960 11,6 0,0 % 12,483
1959 11,6 2,7 % 12,483
1958 11,3 4,6 % 12,814
1957 10,8 2,9 % 13,407
1956 10,5 4,0 % 13,790
1955 10,1 1,0 % 14,337
1954 10,0 4,2 % 14,480
1953 9,6 2,1 % 15,083
1952 9,4 9,3 % 15,404
1951 8,6 16,2 % 16,837
1950 7,4 4,2 % 19,568
1949 7,1 1,4 % 20,394
1948 7,0 -1,4 % 20,686
1947 7,1 0,0 % 20,394
1946 7,1 2,9 % 20,394
1945 6,9 1,5 % 20,986
1944 6,8 1,5 % 21,294
1943 6,7 3,1 % 21,612
1942 6,5 4,8 % 22,277
1941 6,2 19,2 % 23,355
1940 5,2 15,6 % 27,846
1939 4,5 0,0 % 32,178
1938 4,5 4,7 % 32,178
1937 4,3 7,5 % 33,674
1936 4,0 2,6 % 36,200
1935 3,9 0,0 % 37,128
1934 3,9 2,6 % 37,128
1933 3,8 -2,6 % 38,105
1932 3,9 -2,5 % 37,128
1931 4,0 -4,8 % 36,200
1930 4,2 -2,3 % 34,476
1929 4,3 -4,4 % 33,674
1928 4,5 -6,3 % 32,178
1927 4,8 -11,1 % 30,167
1926 5,4 -14,3 % 26,815
1925 6,3 1,6 % 22,984
1924 6,2 10,7 % 23,355
1923 5,6 -6,7 % 25,857
1922 6,0 -16,7 % 24,133
1921 7,2 -6,5 % 20,111
1920 7,7 14,9 % 18,805
1919 6,7 6,3 % 21,612
1918 6,3 40,0 % 22,984
1917 4,5 25,0 % 32,178
1916 3,6 20,0 % 40,222
1915 3,0 15,4 % 48,267
1914 2,6 0,0 % 55,692
1913 2,6 4,0 % 55,692
1912 2,5 4,2 % 57,920
1911 2,4 4,3 % 60,333
1910 2,3 4,5 % 62,957
1909 2,2 0,0 % 65,818
1908 2,2 0,0 % 65,818
1907 2,2 4,8 % 65,818
1906 2,1 0,0 % 68,952
1905 2,1 5,0 % 68,952
1904 2,0 -4,8 % 72,400
1903 2,1 0,0 % 68,952
1902 2,1 -4,5 % 68,952
1901 2,2 0,0 % 65,818
1900 2,2 4,8 % 65,818
1899 2,1 0,0 % 68,952
1898 2,1 10,5 % 68,952
1897 1,9 0,0 % 76,211
1896 1,9 0,0 % 76,211
1895 1,9 0,0 % 76,211
1894 1,9 -5,0 % 76,211
1893 2,0 0,0 % 72,400
1892 2,0 0,0 % 72,400
1891 2,0 0,0 % 72,400
1890 2,0 0,0 % 72,400
1889 2,0 5,3 % 72,400
1888 1,9 5,6 % 76,211
1887 1,8 -5,3 % 80,444
1886 1,9 -5,0 % 76,211
1885 2,0 -4,8 % 72,400
1884 2,1 0,0 % 68,952
1883 2,1 -4,5 % 68,952
1882 2,2 0,0 % 65,818
1881 2,2 4,8 % 65,818
1880 2,1 5,0 % 68,952
1879 2,0 -4,8 % 72,400
1878 2,1 -12,5 % 68,952
1877 2,4 0,0 % 60,333
1876 2,4 0,0 % 60,333
1875 2,4 -4,0 % 60,333
1874 2,5 4,2 % 57,920
1873 2,4 9,1 % 60,333
1872 2,2 10,0 % 65,818
1871 2,0 0,0 % 72,400
1870 2,0 0,0 % 72,400
1869 2,0 -4,8 % 72,400
1868 2,1 0,0 % 68,952
1867 2,1 5,0 % 68,952
1866 2,0 0,0 % 72,400
1865 2,0   72,400

Kilde: SSB