Inflasjon er et sentralt begrep innenfor økonomi, og økonomisk planlegging.

Konsumprisindeksen (KPI) er en indeks som viser prisutviklingen på varer og tjenester, som den enkelte husholdning konsumerer. Gjennomsnittlig indeks ble satt til 100 i 1998. Indeksen blir beregnet av Statistisk Sentralbyrå.

Hvert år blir pengene dine mindre verdt. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år.

Her finner du tall og historikk for konsumprisindeksen.

Andre indekser

Utover KPI lager SSB tre andre indekser som er ment å skulle beskrive den underliggende prisveksten. Disse er:

  • KPI-JE: Konsumprisindeksen uten energivarer.
  • KPI-JA: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer.
  • KPI-JAE: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer. 

Norges Bank legger har tidligere lagt spesiell vekt på KPI-JAE i sin rentefastsettelse av Styringsrenten. Nå lager de sin egen indeks KPI-XE som er KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energiprisene. Forskjellen fra KPI-JAE er dermed at de tar med den langsiktige prisendringen (beregnede) i energivarer.

Vekter i KPI

Grunnlaget for beregningen av konsumprisindeksen er et utvalg på ca. 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser. Beregningene baseres på et utvalg av 2.000 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på ca. 50.000 observasjoner.

Indeksen er bygget opp rundt visse hovedgrupper. Nedenfor har vi satt opp disse, med tilhørende vekt i indeksen.

I tillegg har vi satt opp beløpene som ville vært brukt for en familie med 600.000 kroner i disponibel inntekt (lønn etter skatt).

Vekter i konsumprisindeksen 1.1.2016 Vekt Beløp
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 13,05% 78 300
Alkoholdrikker og tobakk 4,17% 25 020
Klær og skotøy 5,17% 31 020
Bolig, lys og brensel 22,98% 137 880
Møbler og husholdningsartikler mv 6,66% 39 960
Helsepleie 3,18% 19 080
Transport 15,89% 95 340
Post og teletjenester 2,49% 14 940
Kultur og fritid 11,29% 67 740
Utdanning 0,56% 3 360
Hotell- og restauranttjenester 5,66% 33 960
Andre varer og tjenester 8,93% 53 580
Sum 100,03% 600 180

 

Se også:

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyårs sider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Vekter
Les mer om vektene i konsumprisindeksen på SSB's sider.