Bankene tilbyr en egen boligspareordning for ungdom, BSU. Dette er et banksparetilbud til og med det året du fyller 33 år. Den øvre grensen for det årlige sparebeløpet er 20.000 kroner, og summen av sparebeløpene i løpet av hele spareperioden kan være inntil 150.000 kroner. Du får et skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet, det vil si 4.000 kroner i året dersom du sparer maksimumsbeløpet, men det forutsetter at du har arbeidsinntekt som du betaler skatt av.

BSU er en boligspareordning, og man må betale tilbake skattefordelen dersom pengene brukes på noe annet enn til kjøp av ny bolig eller til nedbetaling av lån på ny bolig. Med ny bolig menes at innskyteren må ha kjøpt boligen etter å ha startet BSU-sparingen.

Her kan du lese mer om BSU.

Hvorfor du bør spare:

  • For å få bedre kontroll på din økonomi og unngå dyre kriseløsninger (for eksempel kortsiktige lån) ved å ha en god reserve i bakhånd.
  • For å kunne realisere planer/ønsker om å investere i eller kjøpe noe som koster relativt mye.
  • Fordi sparepenger gir deg handlefrihet til for eksempel å utnytte gode tilbud som måtte dukke opp.
  • Fordi det å kjøpe bolig normalt krever mye egenkapital.
  • Fordi du ved å spare regelmessig viser banken at du har god økonomisk kontroll og disiplin, noe som teller positivt når banken skal vurdere om og hvor mye du får låne til for eksempel bolig.

Og husk at:
Nedbetaling av lån også er en form for sparing. Ta for eksempel et boliglån: Jo mindre lånet blir, desto større blir forskjellen mellom boligens verdi og lånet på boligen. Dette kaller vi egenkapital. Når du skal spare, bør du derfor først vurdere om du har et gjeldsnivå som du kan leve med. Betal alltid først den dyreste gjelden, slik som kreditt- og forbruksgjeld.

Hvor mye må du spare til bolig?

Når du skal kjøpe bolig er det nå et krav om at du må ha 15 prosent i egenkapital. Kjøper du for eksempel bolig for 2 millioner må du da ha 300.000 kroner i egenkapital for å kunne låne resten.

Hvor mye du må spare er en funksjon av hvilket beløp du planlegger å bruke til boligkjøp, hvor lang tid du skal bruke på sparingen, og hvilken rente du får på sparebeløpet.

Boligsparekalkulator

Du kan få hjelp til å beregne hva du må spare med en egen kalkulator. I denne legger du inn boligkjøpsprisen, sparetiden, og sparerenten. Ut fra dette beregner kalkulatoren hvor mye du må spare.

Gå til boligsparekalkulatoren.

 

Mer om beregning av sparebehov:

Sjef i eget liv
Dette er et verktøy for å planlegge din økonomi. Lag ditt eget budsjett, og test ut hvordan forskjellige økonomiske valg påvirkermuligheten for å kjøpe bolig.