Rettsgebyr er en sats for utregning av gebyr for offentlige tjenester.

Rettsgebyret er laget for å regne ut en rekke gebyrer i domstolene. Gebyret blir brukt ved behandling av saker i domstolene og ved offentlig skifte av dødsbo.

Tinglysningskostnadene hører ikke lenger til under domstolene.

Her er en oversikt over hva rettsgebyrene styrer av satser. Alle tall gjelder for 2017.

Rettgebyrer    
Rettsgebyret 1049  
Gebyrer bygd på Rettsgebyret Kost Antall R
Tinglysing av ektepakt 2 098 2,00
Gebyr i mortifikasjonssak 5 245 5,00
Konkursbegjæring 52 450 50,00
Dødsbo/ektefelleskifte 26 225 25,00
Proklama 4 196 4,00
Forsinkelsesgebyrer:    
Første åtte uker 1 049 1,00
Neste 10 uker (pr uke) 2 098 2,00
deretter per uke 3 147 3,00

 

Se også:

Skifteattest

Skifte

Uskiftet bo

Proklama

Ektepakt

Forsinkelsesrenter

Lovdata: Rettsgebyrloven