Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Legg inn valutakursen som du henter fra Visa's midtkurs. Deretter legger du inn valutapåslaget det er på ditt kort, og får opp den reelle kjøpskursen på valutaen.

Les mer om kalkulatoren.

 

Valutaomregner

 
  Beløp i NOK du skal ha i valuta  
  Kurs valuta (midtkurs)  
  Valutapåslag  
  Kjøpekurs valuta  
  Sum beløp i valuta du får ut  
  Kostnad i norske kroner:  
  Beløp du skal ha i utenlandsk valuta  
  I norske kroner blir dette  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om valutaomregnings-kalkulatoren

Først legger du inn beløpet i norske kroner som du skal ha i den utenlandske valutaen. Deretter du inn valutakursen, som du henter fra Visa's midtkurs. Deretter legger du inn valutapåslaget det er på ditt kort, og får opp den reelle kjøpskursen på valutaen.

Du kan også regne motsatt, og se hva du må betale for et visst beløp i valutaen.

 

Valutaomregner fra Oanda
Regn om et beløp i norske kroner til en utenlandsk valuta. Du kan også regne fra valutaen til norske kroner. Du kan velge mellom 180 valutaer.

Valutakurser
Her kan du finne valutakurser i de fleste land i verden.

Valuta
Les mer om valuta.

Historiske valutakurser
Se hvordan valutakursene har svingt de siste 20 årene.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.