Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for pengemarkedsfond.

Pengemarkedsfond er delt inn i tre hovedgrupper. Dette er

  • «Pengemarkedsfond med lav risiko»
  • «Pengemarkedsfond».
  • Andre rentefond

De to førtsnevnte følger kravene Verdipapirfondenes Forening setter for å definere de som pengemarkedsfond. De som ikke følger kravene blir plassert i gruppen «Andre rentefond». Les mer om dette i «Krav til pengemarkedsfond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forvaltning er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.

Det er ingen kolonner for kjøps- og salgskostnader fordi pengemarkedsfond ikke har denne typen kostnader.

Alle pengemarkedsfondene bruker statsobligasjonsindeksen med 3 måneders løpetid som referanseindeks (med to unntak som bruker 6 mnd).

Les mer om pengemarkedsfond.

Oversikten er sortert alfabetisk innen hver av de tre kategoriene.

Fond Minste innskudd Forvalt. Etablert
Pengemarkedsfond med lav kredittrisiko
Alfred Berg Likviditet 5 000 000 0,10 20.12.95
Carnegie Pengemarked 50 000 0,20 06.07.88
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 3 000 000 0,20 26.04.00
DNB Likviditet 20 (I) 1 000 000 0,35 29.11.90
DNB Likviditet 20 (II) 2 500 000 0,30 13.05.99
DNB Likviditet 20 (IV) 25 000 000 0,15 15.08.02
Handelsbanken Likviditet 1 000 0,35 01.02.02
Holberg Likviditet 20 10 000 000 0,15 26.11.02
Holberg OMF 10 000 000 0,40 30.11.11
KLP Pengemarked 3 000 0,10 01.02.00
Nordea Likviditet 20 2 000 000 0,15 12.02.03
Odin Pengemarked 10 000 0,40 31.10.94
Pluss Likviditet 10 000 000 0,30 01.12.95
Pluss Likviditet II 50 000 000 0,15 01.02.02
Pluss Pengemarked 100 000 0,40 31.12.94
Skagen Høyrente Institusjon 5 000 000 0,15 14.03.03
Storebrand Likviditet 5 000 000 0,10 16.06.97
Pengemarkedsfond
Alfred Berg Pengemarked 100 000 0,40 02.10.91
Danske Invest Norsk Likviditet I 10 000 0,50 03.01.94
DNB Likviditet (IV) 25 000 000 0,20 01.06.92
DNB Likviditet 20 (V) 100 000 000 0,10 19.12.00
DNB Pengemarked (II) 100 000 0,30 22.12.94
DNB Rentespar 100 0,50 27.07.95
Eika Likviditet 1 000 000 0,30 11.03.09
Eika Pengemarked 1 000 000 0,40 18.12.02
Eika Sparebank 5 000 000 0,15 01.09.02
Forte Pengemarked 10 000 0,30 01.03.11
Holberg Likviditet 50 000 0,25 10.11.00
Nordea Likviditet 500 000 0,35 31.12.91
Nordea Likviditet II 10 000 000 0,25 03.02.97
Nordea Likviditet III 50 000 000 0,15 28.11.02
Nordea Likviditet Pluss 50 000 000 0,10 27.01.05
Nordea Pengemarked 100 0,45 09.10.87
Omega Likviditet 50 000 0,35 01.08.92
Pareto Likviditet 2 000 000 0,25 27.09.99
SEB NOK Liquidity Fund 1 000 000 0,10 30.09.13
Skagen Høyrente 1 000 0,25 18.09.98
Storebrand Høyrente 100 0,35 14.06.94
Andre rentefond
Handelsbanken Euro Rente 1 000 0,50 31.03.98
Handelsbanken Høyrente 50 000 0,50 21.06.11
Landkreditt Høyrente 300 0,25 28.11.05
Storebrand Rente+ 100 0,40 16.09.05

 

Les mer om pengemarkedsfond:

Pengemarkedsfond

Krav til pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond

Strategier pengemarkedsfond

Valg av pengemarkedsfond