Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for likviditetsfond (pengemarkedsfond).

Likviditetsfond er delt inn i fire hovedgrupper. Dette er

  • Likviditetsfond med lav risiko
  • Likviditetsfond.
  • Internasjonale likviditetsfond
  • Andre rentefond

De tre førstnevnte følger kravene Verdipapirfondenes Forening setter for å definere de som likviditetsfond. De som ikke følger kravene, blir plassert i gruppen «Andre rentefond». Les mer om dette i «Krav til likviditetsfond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Kommentar: En kort kommentar til hva fondet plasserer i
  • Forvaltning er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.

Det er ingen kolonner for kjøps- og salgskostnader fordi likviditetsfond ikke har denne typen kostnader.

Alle likviditetsfondene bruker statsobligasjonsindeksen med 3 måneders løpetid som referanseindeks (med to unntak som bruker 6 mnd).

Guide til likviditetsfond.

Dette er likviditetsfondene

Oversikten er sortert alfabetisk innen hver av de tre kategoriene.

Det er bare likviditets med et minsteinnskudd på 100.000 kroner eller lavere som er med i oversikten.

Fond Kommentar Minste innskudd Forvalt. Etablert
Likviditetsfond med lav kredittrisiko
Handelsbanken Kort Rente Norge Investment grade 1 000 0,15 25-aug.-17
KLP Kort Stat P Statspapirer 100 0,10 24-mars-14
KLP Likviditet P Investment grade 100 0,10 01-feb.-00
Odin Likviditet C Investment grade 10 000 0,40 31-okt.-94
Pluss Kort Likviditet Investment grade 100 000 0,40 01-sep.-94
Storebrand Likviditet A Investment grade 100 0,20 26-mars-19
Likviditetsfond
Alfred Berg Likviditet Pluss Acc A - C Investment grade 100 0,40 05-aug.-20
Alfred Berg Likviditet Pluss C Investment grade 100 000 0,40 02-okt.-91
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC C Investment grade 100 0,40 17-juni-20
Danske Invest Norsk Likviditet I Investment grade 10 000 0,35 03-jan.-94
DNB Likviditet A Fritt 100 0,35 18-okt.-19
Eika Rente+ Investment grade 100 0,40 19-des.-02
First Money Market Plasserer i andre fond - Investment grade 100 000 0,30 12-sep.-18
Holberg Likviditet A Investment grade 50 000 0,25 10-nov.-00
Nordea Kort Obligasjon Fritt 100 0,45 09-okt.-87
Pareto Likviditet A Investment grade 500 0,25 27-nov.-99
Skagen Høyrente Investment grade 250 0,25 18-sep.-98
Storebrand Kort Kreditt IG A 10% ansvarlige lån 100 0,25 14-juni-94
Internasjonale likviditetsfond
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C Nordisk - Investment grade 100 0,40 14-juni-18
Carnegie Likviditets­fond A Norden - Fritt 1 0,30 02-juli-90
Andre rentefond
Handelsbanken Høyrente 50% under Investment Grade 1 000 0,50 21-juni-11

 

Les mer om pengemarkedsfond:

Guide til likviditetsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste likviditetsfondene

Krav til likviditetsfond

Kalenderårsavkastning likviditetsfond

Likviditetsfondenes investeringsstrategier

Valg av likviditetsfond