Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene og nøkkelinformasjonen for alle kombinasjonsfondene som selges i Norge.

I tabellen over kombinasjonsfond har vi delt inn i to hovedtyper:

  • Norske kombinasjonsfond (øverst - 2 stk)
  • Livssyklusfond (1 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Det aller fleste er definert som internasjonale kombinasjonsfond. I disse fondene kan det plasseres i utenlandske verdipapirer. I de fleste fondene er utenlandsdelen av aksjene mye høyere enn i norgesandelen.

Les mer om kombinasjonsfond:

Guide til kombinasjonsfond

Klassifikasjon av kombinasjonsfond

Nøkkeltall

Her er de viktigste nøkkeltallene for kombinasjonsfondene.

Kostnadene i kombinasjonsfondene finner du her.

Forklaring til kolonnene:

  • M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Etabl: Når fondet ble startet opp.
  • A.andel: Hvor stor aksjeandelen i gjennomsnitt vil være.
  • Fordeling: I denne beskrivelsen oppgir vi hvor stor aksjeandelen kan være (100% eller fritt). I tillegg oppgis det hva som er normalfordelingen i fondet.

Disse opplysningene kan du også se i sammenheng med investeringsstrategien. Kombinasjonsfondenes strategier kan du sjekke her.

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til ikke har noe måltall, og de som kan ha opp mot 100 prosent aksjer. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

Innenfor hver enkelt gruppe er fondene sorert alfabetisk.

Norske kombinasjonsfond
Fond M. innsk. Forv. A.andel Fordeling
Alfred Berg Kombi 300 01-sep.-97 25 Max 50 % aksjer, normalt 25/75
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 04-april-00 60 Max 65 % aksjer, normalt 60/40
Internasjonale kombinasjonsfond
Fond M. innsk. Etabl. A.andel Fordeling
Aksjeandel 80% -100% /ubestemt
Carnegie Strategifond A 100 11-aug.-88 Fritt, Norden
Carnegie Strategy Fund 3 NOK 100 02-nov.-17 Fritt, Norden
Nordea Nora Four 100 16-april-18 Fritt, max 100% aksjer
Nordea Nora Three 100 16-april-18 Fritt, max 75% aksjer,
Nordea Nora Two 100 16-april-18 Fritt, max 50% aksjer
Vibrand Absolutt 10 000 31-des.-02 100 Fritt
Storebrand Garanti 90 100 15-juni-20 90 Fritt
Bulder 80 100 14-feb.-22 80 Norden
Carnegie Total Plus 3 NOK 100 12-april-19 80 Fritt
Danske Invest Global Ansvarlig 80, NOK 100 17-sep.-22 80 Fritt, ESG
Danske Invest Horisont 80 Klasse NOK 100 14-des.-15 80 Max 100 % aksjer, normalt 80/20
DNB Aktiv 80 A 100 25-sep.-05 80 Fritt, normalt 80/20
DNB Private Banking Premium 80 A 10 000 25-sep.-09 80 Fritt, normalt 80/20
DNB Spare 80 100 18-mars-19 80 Fast fordeling I underfond
Nordea Plan Offensiv 100 19-mars-07 80 Max 95 % aksjer, normalt 80/20.
Norne Kombi 80 100 80 Aksjer 80 til 100 %
Skagen Select 80 250 23-mars-17 80 Max 83 % aksjer, normalt 80/20
SR-Bank 20 N 500 13-mai-21 80 Fritt, normalt 80/20
Storebrand Fremtid 80 A 100 30-sep.-21 80 fritt, normalt 80/20
Storebrand Offensiv P 100 31-mars-04 80 80/20
71 til 79 prosent aksjer
SpareBank 1 Horisont 80 F 3 000 01-sep.-09 75 Max 85 % aksjer, normalt 80/20
Forte Strategisk A 100 08-juni-21 70 Fritt
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 13-april-16 70 Max 85 % aksjer, normalt 70/30
Nordea Bærekraftig Moderat 100 12-nov.-19 70 Max 85 % aksjer, normalt 70/30
Nordea Bærekraftig Offensiv 100 12-nov.-19 70 Maks 85 % aksjer, normalt 70/30
60 til 69 prosent aksjer
Danske Invest Global Ansvarlig 65, NOK 100 17-sep.-22 65 Fritt, ESG
Danske Invest Horisont 65 Klasse NOK 100 08-des.-15 65 Max 82,5 % aksjer, normalt 65/35.
Nordea Plan Vekstorientert 100 19-mars-07 65 Max 80 % aksjer, normalt 65/35.
Fram Kombinasjon 5 000 01-juni-12 60 Max 100 % aksjer, normalt 60/40
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P 3 000 60 Max 66 % aksjer, normalt 60/40.
KLP Lang Horisont P 3 000 21-mars-11 60 Max 66 % aksjer, normalt 60/40.
Skagen Select 60 250 23-mars-17 60 Max 63 % aksjer, normalt 60/40
50 til 59 prosent aksjer
Bulder 50 100 14-feb.-22 50 Norden
Carnegie Multi A 100 04-mars-19 50 Norden
Danske Invest Global Ansvarlig 50, NOK 100 17-sep.-22 50 Fritt, ESG
Danske Invest Horisont 50 NOK 100 08-des.-15 50 Max 65 % aksjer, normalt 50/50.
Delphi Kombinasjon A 100 20-okt.-97 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50
DNB Aktiv 50 A 100 17-feb.-97 50 Fritt, normalt 50/50
DNB Private Banking Premium 50 A 10 000 25-sep.-09 50 Fritt, normalt 50/50
DNB Spare 50 100 18-mars-19 50 Fast fordeling I underfond
Eika Balansert 100 15-okt.-02 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 13-april-16 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50
Heimdal Vidde 1 000 15-mai-17 50 Max 60% aksjer, normalt 30/70
Nordea Bærekraftig Balansert 100 12-nov.-19 50 maks 65 % aksje, normalt 50/50
Nordea Plan Balansert 100 19-mars-07 50 Max 65 % aksjer, normalt 50/50.
Nordea Stabil Avkastning 100 19-april-06 50 Max 75 % aksjer, normalt 50/50
Norne Kombi 50 100 50 Aksjer mellom 40 og 60%
SpareBank 1 Flex 50 F 3 000 01-sep.-09 50 Max 57,5 % aksjer, normalt 50/50
SR-Bank 50 N 500 13-mai-21 50 Fritt, normalt 50/50
Storebrand Fremtid 50 A 100 10-feb.-06 50 normalt 50/50
40 til 49 prosent aksjer
Ingen
30 til 39 prosent aksjer
Danske Invest Global Ansvarlig 35, NOK 100 17-sep.-22 35 Fritt, ESG
Danske Invest Horisont 35 NOK 500 03-des.-15 35 Max 47,5 % aksjer, normalt 35/65.
DNB Aktiv 30 A 100 22-sep.-10 30 Fritt, normalt 30/70
DNB Private Banking Premium 30 A 10 000 25-sep.-09 30 Fritt. normalt 30/70
DNB Spare 30 100 18-mars-19 30 Fast fordeling I underfond
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 13-april-16 30 Max 45 % aksjer, normalt 30/70
Heimdal Jorde 1 000 15-mai-17 30 Max 40% aksjer, normalt 30/70
Nordea Plan Moderat 100 19-mars-07 30 Max 45 % aksjer, normalt 30/70.
Skagen Select 30 250 05-mai-17 30 Max 33 % aksjer, normalt 30/70
Storebrand Fremtid 30 A 100 30-sep.-20 30 fritt, normalt 30/70
20 til 29 prosent aksjer
SpareBank 1 Konservativ 20 F 3 000 01-sep.-09 25 Max 25 % aksjer, normalfordeling 20/80
Danske Invest Global Ansvarlig 20, NOK 100 01-sep.-22 20 Fritt, ESG
Danske Invest Horisont 20 NOK 100 03-des.-15 20 Max 30 % aksjer, normalt 20/80.
Norne Kombi 20 100 20 Aksjer mellom 15 og 25%.
SR-Bank 80 N 500 13-mai-21 20 Fritt, normalt 20/80
10 til 19 prosent aksjer
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P 3 000 15-sep.-20 18 Max 21 % aksjer, normalt 18/82
KLP Kort Horisont P 3 000 20-mars-17 15 Max 21 % aksjer, normalt 18/82
Skagen Select 15 250 05-mai-17 15 Max 18 % aksjer, normalt 15/85
Bulder 20 100 14-feb.-22 10 Norden
DNB Aktiv 10 A 100 15-mars-95 10 Fritt, normalt 10/90
Nordea Plan Konservativ NO 100 09-mars-07 10 Max 25 % aksjer, normalt 10/90.
Storebrand Fremtid 10 A 100 30-sep.-20 10 fritt, normalt 10/90
Maks 10 prosent aksjer
Nordea Defensive 100 18-aug.-14 5 Max 8 prosent aksjer, normalt 5/95
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 500 08-okt.-13 3 Max 5 % aksjer, normalt 3/97

 

Se også:

Guide til kombinasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste kombinasjonsfondene

Kostnadene i kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes investeringsstrategier

Avkastningen i kombinasjonsfondene de siste årene