Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser hvilke fondsforvaltere som markedsfører fond i Norge.

Oversikten under viser forvalterne som forvalter og selger fond i Norge. De aller fleste fondene som selges her til lands driver virksomheten i Norge. De fleste er medlemmer eller assosierte medlemmer av Verdipapirenes Forening (VFF).

Medlemskap i VFF betyr at forvalteren må følge reglene som er satt av VFF. Blant annet gjelder dette krav til de enkelte fondene, og hvordan kostnadene blir oppgitt. Dette er nedfelt i Bransjestandarder for aksje og kombinasjonsfond, og Bransjestandarder for Rentefond.

Slik lyder noen av punktene de må etterleve:

  • Må etterleve formål og forpliktelser, slik de er definert i foreningenes vedtekter, og må rapportere markedsstatistikk i henhold til de krav som er fastsatt av VFFs styre.
  • Er forpliktet til å oppfylle alle bransjestandarder som er utarbeidet av VFF.
  • Bærer det økonomiske ansvaret for foreningenes drift, gjennom at disse selskapene på årlig basis må finansiere differansen mellom foreningenes finansieringsbehov og de avgifter som innbetales av de assosierte medlemmene og de utenlandske forvaltningsselskapene som er medlem av foreningen.

Selskap som driver forvaltning av verdipapirfond eller aktiv forvaltning, men som ikke oppfyller kriteriene for ordinært medlemskap kan bli assosierte medlemmer i VFF og VFFN. For å bli medlem må selskapet ha en forvaltning på minst 100 millioner kroner. Nystartede selskap vil derfor nesten alltid starte som assosierte medlemmer.

Forvalteroversikten

I kolonnen for «Status i forhold til VFF» er det fire alternativer. Dette er:

  • Medlem
  • Ikke-medlem
  • Assosierte medlemmer med egne fond, som står oppført som Assosiert.
  • Assosierte medlemmer som selger fond fra andre, som står oppført som distributør.

Klikker du på «Fond» kommer du til forvalterens oversikt over fondene de selger.

Fondsforvalter Fond Status i forhold til VFF
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Fondsoversikt Medlem
Arctic Asset Manager Fondsoversikt Ikke medlem
C Worldwide Asset Managment Fondsoversikt Medlem
Carnegie Fonder Fondsoversikt
Danske Invest Fondsoversikt Medlem
DNB Asset Managment AS Fondsoversikt Medlem
Eika Kapitalforvaltning AS Fondsoversikt Medlem
First Fondene Fondsoversikt Assosiert
Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Fondsoversikt Medlem
Fondsforvaltning AS Fondsoversikt Medlem
Forte Fondsforvaltning Fondsoversikt Medlem
Fram Fondene AS Fondsoversikt Medlem
Handelsbanken Kapitalforvaltning Fondsoversikt Medlem
Heimdal Forvaltning Fondsoversikt
Holberg Fondsforvaltning AS Fondsoversikt Medlem
KLP Fondsforvaltning AS Fondsoversikt Medlem
Kron Fondsoversikt
Landkreditt Forvaltning AS Fondsoversikt Medlem
Nordea Investment Management Fondsoversikt Medlem
Nordnet Bank Fondsoversikt Distributør
Norse Forvaltning Aksjefond Ikke medlem
ODIN Forvaltning AS Fondsoversikt Medlem
Pareto Asset Management Fondsoversikt Medlem
Sbanken Fondsliste Distributør
SEB Fondsoversikt Medlem
Skagen AS Fondsoversikt Medlem
SR-Forvaltning Fondsoversikt Medlem
Storebrand Asset Managment Fondsoversikt Medlem
Vibrand Kapitalforvaltning Fondsoversikt Ikke medlem

 

Les mer om:

Guide til fondsplasseringer

Guide til aksjefond

Guide til aksjesparekonto

Bransjestandarder for fond

Guide til kombinasjonsfond

Kostnader i fond

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.