Renteoversikten er delt inn i tre rentebindingsklasser, 3, 5 og 10 år. Hver av listene er sortert etter effektiv rente.

De er igjen delt inn i lån innenfor 60 prosent av markedsverdi, og 75 prosent av markedsverdi.

Les mer om denne renteoversikten.

Her kan du sjekke rentesatser på boliglån med flytende rente.

Her kan du sjekke fastrentelån der rentene blir oppdatert kontinuerlig.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

Øverst ser du to lister med tre års rentebinding innenfor 60 prosent av markedsverdi, og 75 prosent av markedsverdi. Deretter 5 års binding, og 10 års binding

3 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,63% 0
Gjensidige NITO og YS 2,50% 2,64% 180
Fana Sparebank 2,50% 2,67% 2 180
KLP Banken 2,55% 2,68% 2 640
Storebrand Bank 2,53% 2,69% 2 830
SpareBank 1 Modum 2,50% 2,69% 3 360
Sparebank 1 SMN 2,50% 2,69% 4 030
Gjensidige Bank 2,60% 2,76% 4 880
Danske Bank 2,60% 2,77% 5 200
OBOS Banken 2,65% 2,78% 5 640
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60% 2,78% 6 180
DNB Saga 2,60% 2,78% 5 655
SpareBank 1 Telemark 2,60% 2,78% 6 180
Sandnes Sparebank 2,60% 2,82% 6 400
SpareBank 1 SR-Bank 2,60% 2,83% 6 800
Helgeland Sparebank 2,60% 2,83% 8 540
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,83% 8 540
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,65% 2,84% 8 180
Nordea Premium 2,65% 2,86% 7 720
SpareBank 1 Østlandet 2,70% 2,86% 8 180
DNB 2,70% 2,88% 8 655
Sparebanken Vest 2,70% 2,89% 8 860
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,70% 2,89% 9 280
Sparebanken Sør 2,70% 2,91% 10 220
Nordea 2,70% 2,91% 9 220
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,75% 2,93% 10 680
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,80% 2,95% 10 820
75/85% av verdi
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,63% 0
Gjensidige NITO og YS 2,50% 2,64% 180
Fana Sparebank 2,50% 2,67% 2 180
KLP Banken 2,55% 2,68% 2 640
SpareBank 1 Modum 2,50% 2,69% 3 360
Sparebank 1 SMN 2,50% 2,69% 4 030
Gjensidige Bank 2,60% 2,76% 4 880
Danske Bank 2,60% 2,77% 5 200
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60% 2,78% 6 180
DNB Saga 2,60% 2,78% 5 655
OBOS Banken 2,65% 2,78% 5 640
SpareBank 1 Telemark 2,60% 2,78% 6 180
Sandnes Sparebank 2,60% 2,82% 6 400
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,83% 8 540
Helgeland Sparebank 2,60% 2,83% 8 540
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,65% 2,84% 8 180
Nordea Premium 2,65% 2,86% 7 720
DNB 2,70% 2,88% 8 655
Sparebanken Vest 2,70% 2,89% 8 860
Sparebanken Sør 2,70% 2,91% 10 220
Nordea 2,70% 2,91% 9 220
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,80% 2,95% 10 820
5 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Sparebank 1 SMN 2,75% 2,95% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,85% 2,98% 850
Storebrand Bank 2,85% 3,03% 2 900
SpareBank 1 Modum 2,85% 3,05% 4 450
Sandnes Sparebank 2,85% 3,07% 4 850
Fana Sparebank 2,90% 3,08% 5 650
DNB Saga 2,90% 3,08% 6 125
SpareBank 1 Telemark 2,90% 3,09% 6 650
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,90% 3,09% 6 650
Gjensidige NITO og YS 2,95% 3,10% 6 150
Danske Bank 2,95% 3,13% 8 050
KLP Banken 2,90% 3,14% 4 250
Nordea Premium 2,95% 3,17% 9 550
SpareBank 1 SR-Bank 2,95% 3,18% 10 250
SpareBank 1 Nord-Norge 2,95% 3,19% 11 750
OBOS Banken 3,05% 3,19% 11 750
Helgeland Sparebank 2,95% 3,19% 11 750
DNB 3,00% 3,19% 11 125
Nordea 3,00% 3,22% 12 050
Sparebanken Sør 3,00% 3,22% 13 050
Gjensidige Bank 3,05% 3,22% 12 850
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,05% 3,24% 14 150
Sparebanken Vest 3,05% 3,25% 13 950
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,05% 3,25% 14 650
SpareBank 1 Østlandet 3,10% 3,27% 15 650
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,15% 3,31% 17 550
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,15% 3,35% 19 250
75 % av verdi
Sparebank 1 SMN 2,75% 2,95% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,85% 2,98% 850
SpareBank 1 Modum 2,85% 3,05% 4 450
Sandnes Sparebank 2,85% 3,07% 4 850
Fana Sparebank 2,90% 3,08% 5 650
DNB Saga 2,90% 3,08% 6 125
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,90% 3,09% 6 650
SpareBank 1 Telemark 2,90% 3,09% 6 650
Gjensidige Organisasjon 2,95% 3,10% 6 150
Danske Bank 2,95% 3,13% 8 050
KLP Banken 2,90% 3,14% 4 250
Nordea Premium 2,95% 3,17% 9 550
Sparebanken Sør 2,95% 3,17% 10 550
SpareBank 1 Nord-Norge 2,95% 3,19% 11 750
DNB 3,00% 3,19% 11 125
Helgeland Sparebank 2,95% 3,19% 11 750
OBOS Banken 3,05% 3,19% 11 750
Nordea 3,00% 3,22% 12 050
Gjensidige Bank 3,05% 3,22% 12 850
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,05% 3,25% 14 650
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,15% 3,31% 17 550
Sparebanken Vest 3,20% 3,40% 21 450
10 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 3,30% 3,45% 0
Sandnes Sparebank 3,25% 3,48% 500
KLP Banken 3,35% 3,50% 5 300
Storebrand Bank 3,30% 3,50% 2 350
Fana Sparebank 3,35% 3,54% 7 600
SpareBank 1 Modum 3,35% 3,56% 9 200
SpareBank 1 SR-Bank 3,35% 3,59% 10 900
Danske Bank 3,40% 3,59% 12 200
DNB Saga 3,40% 3,60% 13 075
SpareBank 1 Telemark 3,40% 3,60% 13 600
Sparebank 1 SMN 3,39% 3,61% 13 450
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 16 800
Nordea Premium 3,45% 3,67% 19 900
DNB 3,50% 3,70% 23 075
Sparebanken Vest 3,50% 3,71% 23 700
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,55% 3,72% 26 400
Nordea 3,50% 3,73% 24 900
Sparebanken Sør 3,50% 3,75% 25 900
OBOS Banken 3,60% 3,76% 30 300
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,55% 3,76% 28 700
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,55% 3,77% 29 100
SpareBank 1 Østlandet 3,60% 3,79% 32 600
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,60% 3,81% 33 600
75 % av verdi
Akademikerne - Danske Bank 3,30% 3,45% 0
Sandnes Sparebank 3,25% 3,48% 500
KLP Banken 3,35% 3,50% 5 300
Fana Sparebank 3,35% 3,54% 7 600
SpareBank 1 Modum 3,35% 3,56% 9 200
Danske Bank 3,40% 3,59% 12 200
DNB Saga 3,40% 3,60% 13 075
SpareBank 1 Telemark 3,50% 3,60% 23 600
Sparebank 1 SMN 3,39% 3,61% 13 450
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 16 800
Nordea Premium 3,45% 3,67% 19 900
DNB 3,50% 3,70% 23 075
Sparebanken Vest 3,50% 3,71% 23 700
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,55% 3,72% 26 400
Nordea 3,50% 3,73% 24 900
Sparebanken Sør 3,50% 3,75% 25 900
OBOS Banken 3,60% 3,76% 30 300
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,55% 3,77% 29 100

Fastrentene

Utvalget her er basert på de som er de største bankene, og bankene med de laveste rentene.

Renten på fastrentelån endres fortløpende. Når du skal ta opp et fastrentelån er det vilkårene på utbetalingsdatoen som gjelder.

Du kan altså risikere at renten har gått opp i perioden fra du søkte, til lånet blir utbetalt.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

Vær oppmerksom på at noen banker opererer med renter innen et visst intervall. Her oppgis den beste renten du kan få. Der kan du også følge direktelenker til bankens priser på fastrentelån.

Om tabellene

I tabellene blir nominell rente og effektiv vist. Effektiv rente blir regnet ut for et annuitetslån som nedbetales over 15 år som annuitetslån.

Kolonnen for «Forskjell» viser forskjellen i kroner du betaler i hele bindingsperioden, sett i forhold til den med lavest rente. For lån med tre års binding er altså dette summen av tre års renter (forutsetter at lånet ikke nedbetales), tre års termingebyrer og etableringsgebyret.

Her finner du Boliglånskalkulatoren med flytende renter.

På denne siden blir rentene oppdatert hver andre uke.

 

Se også:

Om fastrentelån
Les mer om fastrenter generelt.

Skal du velge fast eller flytende rente?
Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved de to alternativene.

Markedsoversikter:

Fastrentelån på Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesater på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Finn billigste boliglån med flytende rente
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Finn billigste billån
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Båtlånsrenter
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av  kredittkortene blir.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.