Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de billigste boliglånene, avhengig av lånebeløp og sikkerhet.

Boliglån deles gjerne inn i to klasser. Dette er innenfor 50/60 prosent av markedsverdi, og innenfor 75/80 prosent.

Bankene skiller også på lånestørrelsen. De mest vanlige skillene går ved 2 millioner kroner.

Her har vi tatt med de billigste innenfor hver av de nevnte kategoriene. Bankene som står i grønt er åpne for alle, disse er det tatt med minimum 3 av.

Se flere långivere med Boliglånskalkulatoren.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Effektiv rente blir regnet av:

  • 1 million kroner
  • 2 millioner kroner
  • 4 millioner kroner

Lånet nedbetales som et annuitetslån med 15 års nedbetalingstid.

Lån innenfor 50/60 prosent av markedsverdi

Lån på 1 million
Statens Pensjonskasse 5,99% 5,23%
NORDirektebank (Skagerak Spb) 5,30% 5,51%
Kassa (Oslo Pensjonsforsikring) 5,40% 5,54%
Bulder Bank (Sparebanken Vest) 5,43% 5,57%
DNT SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,30% 5,57%
Nybygger.no (Spb Øst) 5,44% 5,58%
Landkreditt Bank 5,44% 5,59%
Himla Banktjenester - Fana Spb 5,46% 5,60%
Sbanken 5,46% 5,60%
Akademikerne – Handelsbanken 5,50% 5,73%
Econa – Nordea 5,50% 5,73%
Juristforbundet – Handelsbanken 5,50% 5,73%
Unio – Nordea 5,50% 5,74%
YS – Nordea 5,50% 5,74%
Lån på 2 millioner
Statens Pensjonskasse 5,99% 5,16%
NORDirektebank (Skagerak Spb) 5,30% 5,37%
DNT SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,30% 5,50%
Kassa (Oslo Pensjonsforsikring) 5,40% 5,54%
Bulder Bank (Sparebanken Vest) 5,43% 5,57%
Nybygger.no (Spb Øst) 5,44% 5,58%
Landkreditt Bank 5,44% 5,59%
Himla Banktjenester - Fana Spb 5,46% 5,60%
Sbanken 5,46% 5,60%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 5,45% 5,68%
Akademikerne – Handelsbanken 5,50% 5,69%
Econa – Nordea 5,50% 5,69%
Juristforbundet – Handelsbanken 5,50% 5,69%
Unio – Nordea 5,50% 5,69%
YS – Nordea 5,50% 5,69%
Lån på 4 millioner
Statens Pensjonskasse 5,99% 5,16%
NORDirektebank (Skagerak Spb) 5,30% 5,35%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 5,25% 5,35%
DNT SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,30% 5,47%
Kassa (Oslo Pensjonsforsikring) 5,40% 5,54%
Bulder Bank (Sparebanken Vest) 5,43% 5,57%
Nybygger.no (Spb Øst) 5,44% 5,58%
Landkreditt Bank 5,44% 5,58%
Himla Banktjenester - Fana Spb 5,46% 5,60%
Sbanken 5,46% 5,60%
Akademikerne – Handelsbanken 5,50% 5,66%
Econa – Nordea 5,50% 5,66%
Juristforbundet – Handelsbanken 5,50% 5,66%
Unio – Nordea 5,50% 5,67%
YS – Nordea 5,50% 6,67%

 

Lån innenfor 75 prosent av markedsverdi

Lån på 2 millioner
Statens Pensjonskasse 5,99% 5,16%
Himla Banktjenester - Fana Spb 5,46% 5,60%
DNT SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,40% 5,61%
NORDirektebank (Skagerak Spb) 5,45% 5,63%
Landkreditt Bank 5,60% 5,75%
Nybygger.no (Spb Øst) 5,70% 5,85%
Kassa (Oslo Pensjonsforsikring) 5,60% 5,75%
Sbanken 5,70% 5,85%
Bulder Bank (Sparebanken Vest) 5,75% 5,89%
Akademikerne – Handelsbanken 5,70% 5,90%
Econa – Nordea 5,70% 5,90%
Juristforbundet – Handelsbanken 5,70% 5,90%
Unio – Nordea 5,70% 5,90%
YS – Nordea 5,70% 5,90%
Lån på 3 millioner
Statens Pensjonskasse 5,99% 5,14%
DNT SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,40% 5,58%
Himla Banktjenester - Fana Spb 5,46% 5,60%
NORDirektebank (Skagerak Spb) 5,45% 5,61%
Landkreditt Bank 5,60% 5,75%
Kassa (Oslo Pensjonsforsikring) 5,60% 5,75%
Nybygger.no (Spb Øst) 5,70% 5,85%
Sbanken 5,70% 5,85%
Akademikerne – Handelsbanken 5,70% 5,88%
Econa – Nordea 5,70% 5,88%
Juristforbundet – Handelsbanken 5,70% 5,88%
Sykepleierfobundet – DNB 5,69% 5,88%
Unio – Nordea 5,70% 5,88%
YS – Nordea 5,70% 5,88%
Lån på 4 millioner
Statens Pensjonskasse 5,99% 5,13%
DNT SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,40% 5,57%
Himla Banktjenester - Fana Spb 5,46% 5,60%
NORDirektebank (Skagerak Spb) 5,45% 5,61%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 5,55% 5,74%
Landkreditt Bank 5,60% 5,75%
Kassa (Oslo Pensjonsforsikring) 5,60% 5,75%
Nybygger.no (Spb Øst) 5,70% 5,85%
Sbanken 5,70% 5,85%
Akademikerne – Handelsbanken 5,70% 5,87%
Econa – Nordea 5,70% 5,87%
Juristforbundet – Handelsbanken 5,70% 5,87%
Sykepleierfobundet – DNB 5,69% 5,87%
Unio – Nordea 5,70% 5,88%
YS – Nordea 5,70% 5,88%

 

Markedsoversikter på lån:

Finn billigste boliglån
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Finn billigste billån
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Båtlånsrenter
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.

Forbrukslånkalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kredittkortkalkulator
Her kan du blant annet se hvilket kredittkort som har de laveste rentene.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.