Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er kalenderårsavkastningen i andre aksjefond for årene 2019 til og med 2023.

Avkastningen i norske, nordiske, globale aksjefond, og fremvoksende markeder er lagt inn hver for seg.

Alle tall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond med best avkastning

Nordiske aksjefond med best avkastning

Globale aksjefond med best avkastning

Aksjefond i fremvoksende markeder med best avkastning

Kalenderårsavkastningen i kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastningen i obligasjonsfond

Kalenderårsavkastningen i pengemarkedsfond

Under finner du to tabeller:

  • Regionale fond
  • Bransjefond

Regionale fond

Fond 2023 2022 2021 2020 2019
Bioteknologi
Arctic Aurora Biotech Select B NOK Acc 10,31 -1,63
DNB Bioteknologi A 14,95 4,33 4,69
SEB Concept Biotechnology 7,81 -1,55 4,86 8,35 16,55
Bærekraftig energi
Handelsbanken Bærekraftig Energi -8,44 -12,32 0,20 126,74 31,81
Eiendom
Carnegie Fastighetsfond Norden F 25,40 -45,45 36,33 8,32 55,27
First Nordic Real Estate 28,97 -40,37 42,29 4,73
Nordea Global Real Estate BI NOK 13,66 -18,33 35,98 -5,41 28,92
Odin Eiendom C 19,98 -47,49 49,33 7,95 56,75
SEB Fastighetsfond 18,69 -48,25 47,24
Skagen m2 16,26 -19,86 22,85 -9,41 28,90
Finans
DNB Finans A 17,68 -2,67 31,20 2,28 28,66
Eika Egenkapitalbevis 14,98 -2,41 39,94 8,01 18,31
Helse
Arctic Aurora LifeScience A NOK 13,66 5,22 7,04 10,74 28,17
C WorldWide Healthcare 9,38 -1,43 3,27 25,35 19,67
DNB Health Care A 6,65 7,86 24,88 -2,51 20,69
Fidelity Susteinable Global Helthcare A-Acc-EUR 9,01 -4,68 26,00 8,01 26,30
Fondsfinans Global Helse 1,20 6,17 9,07 8,65 27,32
Industri
Handelsbanken Helse Tema 9,26 5,14 15,52 22,76 24,62
Infrastruktur
DNB Global Industrisektor Indeks A 29,69 -7,57 21,24 14,12 29,95
Carnegie Listed Infrastructure E
Material
DNB Global Materialsektor Indeks A 19,04 -1,82 18,49 16,06 23,80
Miljø
DNB Miljøinvest A 12,03 -6,39 15,44 66,97 32,28
Nordea Grønn Omstilling 19,75
Private Equity
Carnegie Listed Private Equity E 38,88 -21,08 37,24 12,60 43,51
SEB Listed Private Equity 27,72 -15,47 25,37 6,63 36,05
Sjømat
Holberg Triton A 5,60 -0,04 10,46 3,26 2,00
Teknologi
Carnegie Spin-Off A 15,70 -23,30 24,00 17,00 31,30
Alfred Berg Teknologi D 44,86 -22,82 28,53 43,55 39,33
BNP Paribas Funds Disruptive Technology CC 45,48 -22,60 27,92 43,55 39,33
DNB Teknologi A 47,06 -12,15 22,29 24,48 31,14
DNB Telecom A 15,05 -3,57 3,87 8,42 10,86
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 48,61 -14,76 25,90 40,46 46,00
SEB Teknologifond 57,01 -35,05 11,61 38,43 44,86

Bransjefond

Fond 2023 2022 2021 2020 2019
Bioteknologi
Arctic Aurora Biotech Select B NOK Acc 10,31 -1,63
DNB Bioteknologi A 14,95 4,33 4,69
SEB Concept Biotechnology 7,81 -1,55 4,86 8,35 16,55
Bærekraftig energi
Handelsbanken Bærekraftig Energi -8,44 -12,32 0,20 126,74 31,81
Eiendom
Carnegie Fastighetsfond Norden F 25,40 -45,45 36,33 8,32 55,27
First Nordic Real Estate 28,97 -40,37 42,29 4,73
Nordea Global Real Estate BI NOK 13,66 -18,33 35,98 -5,41 28,92
Odin Eiendom C 19,98 -47,49 49,33 7,95 56,75
SEB Fastighetsfond 18,69 -48,25 47,24
Skagen m2 16,26 -19,86 22,85 -9,41 28,90
Finans
DNB Finans A 17,68 -2,67 31,20 2,28 28,66
Eika Egenkapitalbevis 14,98 -2,41 39,94 8,01 18,31
Helse
Arctic Aurora LifeScience A NOK 13,66 5,22 7,04 10,74 28,17
C WorldWide Healthcare 9,38 -1,43 3,27 25,35 19,67
DNB Health Care A 6,65 7,86 24,88 -2,51 20,69
Fidelity Susteinable Global Helthcare A-Acc-EUR 9,01 -4,68 26,00 8,01 26,30
Fondsfinans Global Helse 1,20 6,17 9,07 8,65 27,32
Industri
Handelsbanken Helse Tema 9,26 5,14 15,52 22,76 24,62
Infrastruktur
DNB Global Industrisektor Indeks A 29,69 -7,57 21,24 14,12 29,95
Carnegie Listed Infrastructure E
Material
DNB Global Materialsektor Indeks A 19,04 -1,82 18,49 16,06 23,80
Miljø
DNB Miljøinvest A 12,03 -6,39 15,44 66,97 32,28
Nordea Grønn Omstilling 19,75
Private Equity
Carnegie Listed Private Equity E 38,88 -21,08 37,24 12,60 43,51
SEB Listed Private Equity 27,72 -15,47 25,37 6,63 36,05
Sjømat
Holberg Triton A 5,60 -0,04 10,46 3,26 2,00
Teknologi
Carnegie Spin-Off A 15,70 -23,30 24,00 17,00 31,30
Alfred Berg Teknologi D 44,86 -22,82 28,53 43,55 39,33
BNP Paribas Funds Disruptive Technology CC 45,48 -22,60 27,92 43,55 39,33
DNB Teknologi A 47,06 -12,15 22,29 24,48 31,14
DNB Telecom A 15,05 -3,57 3,87 8,42 10,86
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 48,61 -14,76 25,90 40,46 46,00
SEB Teknologifond 57,01 -35,05 11,61 38,43 44,86

 

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Guide til indeksfond
Oversikt over indeksfond.

Guide til kostnadene i aksjefond og andre fond
Her kan du lese alt om de forskjellige kostnadselementene i aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, og pengemarkedsfond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Bruk denne metoden når du velger aksjefond
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.