Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke aksjefond du kan spare fast i.

Oversikten viser alle aksjefondene du kan gjøre spareavtaler i. I oversikten står det også oppgitt hvilket minsteinnskudd (førstegangs) fondet har, og minimum sparebeløp per måned.

Det er sikrere å spare i flere forskjellige aksjefond. Derfor er det viktig at minste sparebeløpen i fondene ikke er så store.

Sparebeløpene er ned til så små beløp at det ikke er noe problem å bruke flere forskjellige aksjefond. De nødvendige månedlige sparebeløpene varierer fra 100 kroner i måneden, opp til 2.000 kroner per måned. Det er derfor enkelt å sette opp en spareportefølje som består av flere aksjefond.

Les mer om hvordan du setter sammen din egen aksjefondportefølje.

Andre spareavtaler:

Spareavtaler i kombinasjonsfond

Spareavtaler i obligasjonsfond og pengemarkedsfond

Spareavtalene i aksjefond

Aksjefondene er presentert i denne rekkefølgen:

  • Norske fond
  • Nordiske fond
  • Globale fond
  • Nye markeder
  • Regionale fond
  • Bransjefond

Guide til aksjefond.

Norske Fond Minste innskudd Sparebeløp
Alfred Berg Aktiv C 300 300
Alfred Berg Gambak 100 100
Alfred Berg Humanfond 300 300
Alfred Berg Norge C 5000 1000
Arctic Norwegian Value Creation A NOK 1000 1000
C WorldWide Norge 1000 1000
C Worldwide Norge Fossilfritt+ 1000 1
Danske Invest Norge I 1000 500
Danske Invest Norge Vekst 1000 500
Delphi Norge A 100 100
DNB Grønt Skifte Norge A 100 100
DNB Norge A 100 100
DNB Norge Indeks A 100 100
DNB Norge Selektiv A 100 100
DNB SMB A 100 100
Eika Norge 300 300
First Norway 1000 1000
First Opportunities 1000 250
Fondsfinans Norge 10000 1000
Forte Norge 100 100
Forte Trønder 100 100
Handelsbanken Norge Index 1000 300
Handelsbanken Norge Tema 1000 300
Holberg Norge A 1000 300
KLP AksjeNorge Indeks P 100 100
KLP AksjeNorge P 100 100
Landkreditt Utbytte A 300 300
Nordea Avkastning 100 100
Nordea Norge Verdi 100 100
Nordea Norwegian Stars A 100 100
Nordnet Indeksfond Norge 100 100
Norne Aksje Norge 100 100
Odin Norge C 3000 300
Odin Norge F 3000 500
Sbanken Framgang Sammen 300 300
SpareBank 1 Norge Verdi C 500 500
SpareBank 1 Norge Verdi N 100 100
Storebrand Indeks - Norge A 100 100
Storebrand Norge A 100 100
Storebrand Norge Fossilfri A 100 100
Storebrand Vekst A 100 100
Storebrand Verdi A 100 100
Nordiske Fond Minste innskudd Sparebeløp
Alfred Berg Nordic Gambak C 100 100
Arctic Nordic Equities A 1000 1000
C WorldWide Norden 1000 1000
Carnegie All Cap 1 1
Delphi Nordic A 100 100
DNB Barnefond A 100 100
DNB Grønt Skifte Norden A 100 100
DNB Norden A 100 100
DNB Norden Indeks A 100 100
Eika Alpha 300 300
Eika Norden 300 300
Fondsfinans Norden 10000 1000
Handelsbanken Norden Index Criteria 1000 300
Handelsbanken Norden Selektiv 1000 300
Handelsbanken Norden Tema 1000 300
Handelsbanken Nordiske SMB 1000 300
Holberg Norden A 1000 300
KLP AksjeNorden Indeks P 100 100
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P 100 100
Landkreditt Norden Utbytte A 300 300
Nordea Innovation Stars 100 100
Nordea Nordic 100 100
Nordea Nordic Ideas 100 100
Odin Norden C 3000 300
Odin Norden F 3000 500
Odin Small Cap C 100 100
Storebrand Indeks - Norden A 100 100
Vibrand Norden 1000 500
Globale Fond Minste innskudd Sparebeløp
Alfred Berg Global 1000 300
C WorldWide Globale Aksjer 1000 1000
Carnegie Global Quality Companies A 1 1
Danske Invest Global Index Restricted Class SA 500 500
Danske Invest Global Index, klasse NOK h 100 100
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK 100 100
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 500 500
Danske Invest Horisont Aksje 1000 500
Danske Invest I. Global AC Restricted, klasse NOK 100 100
Delphi Global A 100 100
Delphi Global Valutasikret 100 100
Delphi Green Trends A 100 100
DNB Aktiv 100 A 100 100
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK 100 100
DNB Fund Future Waves N 100 100
DNB Global A 100 100
DNB Global Indeks A 100 100
DNB Global Lavkarbon A 100 100
DNB Klima Indeks A 100 100
DNB Private Banking Premium 100 A 100 100
DNB Spare 100 100 100
Eika Global 300 300
Eika Spar 100 100
First Global Focus 1000 1000
Fondsfinans Fornybar Energi 10000 1000
Forte Global 100 500
Fram Global 5000 1000
Handelsbanken Aktiv 100 1000 300
Handelsbanken Global Index Criteria 1000 300
Handelsbanken Global Momentum 1000 300
Handelsbanken Global Selektiv 1000 300
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 1000 300
Handelsbanken Global Tema 1000 300
Handelsbanken Global Utbytte 1000 300
Heimdal Tinde 1000 500
Heimdal Utbytte 1000 500
Holberg Global A 1000 300
Holberg Global Valutasikret A 1000 300
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P 100 100
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P 100 100
KLP AksjeGlobal Indeks P 100 100
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P 100 100
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P 100 100
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret. P 100 100
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P 100 100
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P 100 100
KLP AksjeVerden Indeks P 100 100
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P 100 100
KLP Framtid P 100 100
Kron Indeks Global 100 100
Landkreditt Aksje Global A 300 300
Nordea Aksjer Verden 100 100
Nordea Global Climate and Social Impact Fund 100 100
Nordea Global Disruption Fund BF NOK 100 100
Nordea Global Dividend 100 100
Nordea Global Enhanced 100 100
Nordea Global Enhanced Small Cap 100 100
Nordea Global Listed Infrastructure Fund 100 100
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged 100 100
Nordea Global Passive 100 100
Nordea Global Small Cap 100 100
Nordea Global Social Empowerment 100 100
Nordea Global Stars 100 100
Nordea Klima & Miljø 100 100
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 100
Nordea World (NOK) 100 100
Nordnet Indeksfond Global ESG 100 100
Odin Aksje C 3000 500
Odin Aksje F 3000 500
ODIN Bærekraft C 3000 500
Odin Bærekraft F 3000 500
Odin Global C 3000 300
Odin Global F 3000 5000
SEB Global NOK 25000 2000
Skagen Focus A 250 250
Skagen Global A 250 250
Skagen Select 100 250 250
Skagen Vekst 1000 250
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A 100 100
SpareBank 1 Indeks Global N 100 100
SpareBank 1 Utbytte C 500 500
SpareBank 1 Utbytte C 500 100
SpareBank 1 Utbytte N 500 100
SpareBank 1 Verden Verdi C 500 500
SpareBank 1 Verden Verdi N 500 100
SPV Aksje 3000 300
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 100 100
Storebrand Ekstra Offensiv P 100 100
Storebrand Fornybar Energi A 100 100
Storebrand Fremtid 100 A 100 100
Storebrand Fremtidens Byer 100 100
Storebrand Global ESG A 100 100
Storebrand Global ESG Pluss A 100 100
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret 100 100
Storebrand Global Indeks A 100 100
Storebrand Global Indeks Valutsikret A 100 100
Storebrand Global Multifactor A 100 100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A 100 100
Storebrand Global Solutions A 100 100
Storebrand Global Solutions Valutasikret A 100 100
Storebrand Global Value A 100 100
Storebrand Indeks - Alle Markeder A 100 100
Storebrand Like Muligheter A 100 100
Nye markeder Minste innskudd Sparebeløp
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK 25000 1500
Danske Invest Global Emerging Markets Class A 500 500
Danske Invest Global Emerging Markets NOK 100 100
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A 500 500
Danske Invest Sicav Emerging and Frontier Markets 500 500
DNB Global Emerging Markets A 100 100
DNB Global Emerging Markets Indeks A 100 100
Handelsbanken EMEA Tema 1000 300
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 1000 300
Handelsbanken Vekstmarked Tema 1000 300
Holberg Rurik A 1000 300
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P 100 100
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P 100 100
Nordea Emerging Markets Enhanced 100 100
Nordea Emerging Markets Equities 100 100
Nordea Emerging Stars 100 100
Nordea Stable Emerging Markets 100 100
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 100 100
Odin Emerging Markets C 3000 300
Odin Emerging Markets F 3000 500
Skagen Kon-Tiki 250 250
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 100 100
Regionale Fond Minste innskudd Sparebeløp
C WorldWide Asia A 1000 1000
Carnegie Asia A 1 1
Carnegie Indienfond A 1 1
Carnegie Micro Cap 1 1
Carnegie Småbolags­fond A 1 1
Carnegie Sverigefond A 1 1
Danske Invest Europe Class A 500 500
Danske Invest Europe High Dividend Class A 500 500
Danske Invest Europe High Dividend Klasse NOK 500 500
Danske Invest Europe Small Cap Class A 500 500
Danske Invest Europe Small Cap, klasse NOK 500 500
Danske Invest I. Japan Restricted, klasse NOK 100 100
Danske Invest I. USA Restricted, klasse NOK 100 100
Danske Invest India Class A 500 500
Danske Invest Japan Class A 500 500
Danske Invest Sicav China 500 500
Danske Invest Sicav Denmark Focus Class A 500 500
Danske Invest USA klasse NOK 500 500
Delphi Europe 1000 300
DNB Europa Indeks A 100 100
DNB USA Indeks A 100 100
Handelsbanken Amerika SMB Tema 1000 300
Handelsbanken Amerika Tema 1000 300
Handelsbanken Asia Tema 1000 300
Handelsbanken Brazil Tema 1000 300
Handelsbanken Europa Index Criteria 1000 300
Handelsbanken Europa Selektiv 1000 300
Handelsbanken Europa SMB 1000 300
Handelsbanken Japan Tema 1000 300
Handelsbanken Kina Tema 1000 300
Handelsbanken USA Index Criteria 1000 300
KLP AksjeAsia Indeks P 100 100
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P 100 100
KLP AksjeEuropa Indeks P 100 100
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P 100 100
KLP AksjeUSA Indeks P 100 100
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P 100 100
Nordea Asia ex Japan Equity Fund 100 100
Nordea Asia Stars 100 100
Nordea China 100 100
Nordea European Enhanced 100 100
Nordea European Smaller Companies 100 100
Nordea European Stars 100 100
Nordea India 100 100
Nordea Japan 100 100
Nordea Japanese Enhanced 100 100
Nordea Latin American Equity 100 100
Nordea North American Dividend 100 100
Nordea North American Enhanced 100 100
Nordea North American Small Cap 100 100
Nordea North American Stars 100 100
Nordea North American Value 100 100
Nordea Øst-Europa 100 100
Nordnet Indeksfond Danmark 100 100
Nordnet Indeksfond Europa ESG 100 100
Nordnet Indeksfond Finland 100 100
Nordnet Indeksfond Sverige 100 100
Nordnet Indeksfond USA ESG 100 100
Odin Sverige C 100 100
ODIN USA C 3000 500
Odin USA F 3000 500
SEB Sverigefond Småbolag 1000 2000
Bransjefond Minste innskudd Sparebeløp
Alfred Berg Teknologi D 100 100
BNP Paribas Funds Disruptive Technology CC 25000 1500
C WorldWide Healthcare 1000 1000
Carnegie Fastighetsfond Norden C NOK 1 1
Carnegie Listed Infrastructure A 1 1
Carnegie Listed Private Equity A 1 1
Carnegie Spin-Off A 50000 1
DNB Bioteknologi A 100 100
DNB Finans A 100 100
DNB Global Industrisektor Indeks A 100 100
DNB Global Materialsektor Indeks A 100 100
DNB Health Care A 100 100
DNB Miljøinvest A 100 100
DNB Teknologi A 100 100
DNB Telecom A 100 100
Eika Egenkapitalbevis 300 300
First Nordic Real Estate 1000 1000
Fondsfinans Global Helse 10000 1000
Handelsbanken Bærekraftig Energi 1000 300
Holberg Triton A 1000 300
Nordea Global Real Estate BI NOK 100 100
Nordea Grønn Omstilling 100
Odin Eiendom C 3000 300
Odin Eiendom F 3000 500
Skagen m2 1000 250

 

Du kan sjekke hvor mye et sparebeløp vokser til med disse kalkulatorene:

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Dette vokser et sparebeløp til
Denne kan du bruke ved sparing i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Se også:

Guide til aksjefond

Forvaltningsstil i aksjefond

Guide til indeksfond

Se også:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder