Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for nordiske aksjefond.

For å sammenligne globale fond må de ha en investeringsstrategi som er sammenlignbar. Så lenge fondene kan investere bredt innen samme investeringsunivers er de sammenlignbare. Men det er mange fond som har begrensninger i hva de kan investere i, eller de har spesielle segmenter de skal overvekte. Da er de ikke direkte sammenlignbare.

Indeksfond er direkte sammenlignbare så lenge de følger samme indeks. Her er det kostnadene som er det avgjørende.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Globale aksjefond

Nøkkeltall for fremvoksende markeder

Nøkkeltall for Regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Oversikt over nordiske aksjefond

Forklaring til kolonnene:

kolonnen for Type er det med en kort tekst som beskriver fondet:

  • Bredde betyr at fondet kan investere i hele det nordiske markedet.
  • Indeks betyr at fondet følger en indeks
  • SMB betyr at fondet investerer i små og mellomstore bedrifter.
  • Miljø/ESG/bærekraftig betyr at fondet går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer.
  • %-andel aksjer betyr at fondet har minimum nordiske aksjer for den prosenten.
  • Utbytte betyr at de investerer i det som er ansett som utbytteaksjer.
  • Kolonnen for M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for nordiske aksjefond.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.
Fond Type M. innsk. Forv. Etablert
Alfred Berg Nordic Gambak C Bredde 100 2,00 01.11.2018
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) Bredde 100 0,19 02.05.2022
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG C SMB 100 1,75 09.06.2020
Arctic Nordic Equities A 80%-andel nordisk 1 000 1,88 06.07.2012
C WorldWide Norden Bredde 1 000 1,40 29.11.1995
Carnegie All Cap ESG 1 1,36 10.02.2016
Delphi Nordic A Bredde 100 1,50 18.03.1991
DNB Barnefond A Miljø 100 0,20 17.02.1997
DNB Grønt Skifte Norden A Miljø 100 1,17 24.11.1989
DNB Norden A Bredde 100 1,17 01.01.1981
DNB Norden Indeks A Bredde-Indeks 100 0,20 12.04.2018
Eika Alpha 80%-andel 300 2,50 19.01.2004
Eika Norden 80%-andel 300 1,50 30.11.1998
Fidelity Funds Nordic Dist SEK 70%-andel 2 500 1,93 01.10.1990
First Veritas Bredde 1 000 2,25 27.09.2019
Fondsfinans Norden Bredde 10 000 1,50 17.09.2015
Handelsbanken Norden Bredde-ESG 1 000 1,50 25.09.2015
Handelsbanken Norden Index Criteria ESG-Indeks 1 000 0,40 06.12.2017
Handelsbanken Norden Selektiv Bredde-ESG 1 000 1,85 28.10.2005
Handelsbanken Nordiske SMB SMB 1 000 1,60 15.10.1998
Holberg Norden A 80%-andel 1 000 1,50 28.11.2000
KLP AksjeNorden Indeks P Bredde-Indeks 100 0,18 16.03.1999
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P ESG-rangert 100 0,18 24.09.2019
Landkreditt Norden Utbytte A Utbytte 300 1,30 14.02.2019
Nordea Innovation Stars ESG 100 1,39 22.06.2020
Nordea Nordic Bredde 100 1,40 15.10.1987
Nordea Nordic Stars ESG 100 1,79 19.08.2014
Odin Norden C Bredde 3 000 1,50 01.06.1990
Odin Norden F Bredde 3 000 1,05 16.03.2022
Odin Small Cap C SMB 100 1,50 28.01.2020
Pareto Nordic Equity B Bredde 0 1,71 31.10.2018
SEB Norden Bredde 5 000 1,30 06.06.1997
SEB Nordic Future Opportunity C NOK Miljø 100 1,25 21.09.2018
Storebrand Indeks - Norden A Bredde-Indeks 100 0,20 15.04.2021
Swedbank Robur Nordenfond Bredde 100 1,25 08.04.1992
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden SMB 100 1,25 03.04.1989
Vibrand Norden Bredde 1 000 2,00 10.10.2017

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Guide til indeksfond

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for nordiske aksjefond
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Strategier nordiske aksjefond
Her finner du strategiene som de nordiske aksjefondene oppgir.

Nordiske aksjefond med best avkastning
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.