Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for globale aksjefond.

For å sammenligne globale fond må de ha en investeringsstrategi som er sammenlignbar. Så lenge fondene kan investere bredt innen samme investeringsunivers, er de sammenlignbare. Men det er mange fond som har begrensninger i hva de kan investere i, eller de har spesielle segmenter de skal overvekte. Da er de ikke direkte sammenlignbare.

Indeksfond er direkte sammenlignbare så lenge de følger samme indeks. Her er det kostnadene som er det avgjørende.

I kolonnen for Type står det en kort kommentar til hvert enkelt fond.  Det er altså fondene der det står Bredde, og Indeks som er de direkte sammenlignbare fondene.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Nordiske aksjefond

Nøkkeltall for Fremvoksende markeder

Nøkkeltall for Andre regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Oversikt over globale aksjefond

Forklaring til kolonnene:

I kolonnen for Type er det med en kort tekst som beskriver fondet:

 • Bredde betyr at fondet kan investere i hele det globale markedet.
 • Indeks betyr at fondet følger en indeks
 • Geografisk betyr at fondet investerer innenfor visse geografisk områder.
 • SMB betyr at fondet investerer i små og mellomstore bedrifter.
 • ESG/bærekraftig betyr at fondet går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer.
 • % norske aksjer betyr at fondet kan ha norske aksjer opp til den prosenten.
 • Faktorfond betyr at fondet er et faktorfond.
 • Bransje betyr at fondet invester globalt i ett eller flere segmenter av markedet.
 • Kolonnen for M. innskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
 • Forvalt. er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for globale aksjefond.
 • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Oversikten er alfabetisk sortert. Her er det tatt med fond som er rettet mot privatperoner. Derfor er fond som har et minsteinnskudd på over 100.000 kroner er ikke tatt med her. Det er også bare tatt med en av klassene (mange fond har flere klasser med ulike kostnader og minsteinnskudd), her er det tatt med klassen som har det laveste minsteinnskuddet.

Fond Type M. innsk. Forvalt. Etablert
Alfred Berg Global Bredde 1 000 1,00 31.10.1994
C WorldWide Globale Aksjer Bredde 1 000 1,40 01.11.1994
C WorldWide Globale Aksjer Etisk Bredde 1 000 1,60 02.11.1994
C Worldwide Stabile Aksjer Bredde-Lavvolatilitet 1 000 1,60 03.11.1994
Carnegie Global Quality Companies A Bredde 1 1,42 04.11.1994
Danske Invest Global Index Restricted Class SA Bredde-Indeks 500 0,53 05.11.1994
Danske Invest Global Index, klasse NOK h Bredde-Indeks 100 0,40 06.11.1994
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK Miljø 100 1,87 07.11.1994
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 35 % norske aksjer 500 1,63 08.11.1994
Danske Invest Horisont Aksje 35 % norske aksjer 1 000 1,74 09.11.1994
Danske Invest In. Global AC Restricted, klasse NOK Bredde-Indeks 100 0,35 10.11.1994
Delphi Global A Bredde 100 1,50 11.11.1994
Delphi Global Valutasikret Bredde-Valutasikret 100 1,55 12.11.1994
DNB Aktiv 100 A 20 prosent norske aksjer 100 1,17 13.11.1994
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK Bransje 100 1,21 14.11.1994
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK Bredde-Lavvolatilitet 100 0,96 15.11.1994
DNB Fund Future Waves N Miljø 100 1,21 16.11.1994
DNB Global A Bredde 100 1,17 17.11.1994
DNB Global Indeks A Bredde-Indeks 100 0,20 18.11.1994
DNB Global Lavkarbon A Faktorfond 100 0,57 19.11.1994
DNB Klima Indeks A Miljø 100 0,22 20.11.1994
DNB Private Banking Premium 100 A 20 % norsk 100 1,07 21.11.1994
DNB Spare 100 20 % norske aksjer 100 0,35 22.11.1994
Eika Global Bredde 300 1,50 23.11.1994
Eika Spar 33 % norske aksjer 100 1,50 24.11.1994
Fidelity Funds Global Focus A (USD) Bredde 20 000 1,92 25.11.1994
First Global Focus Bredde 1 000 2,00 26.11.1994
Fondsfinans Fornybar Energi Fornybar 10 000 1,25 27.11.1994
Forte Global Bredde 100 2,12 28.11.1994
Fram Global Bredde 5 000 2,00 29.11.1994
Handelsbanken Aktiv 100 Bredde 1 000 1,56 30.11.1994
Handelsbanken Global Index Criteria Bredde-Indeks 1 000 0,40 01.12.1994
Handelsbanken Global Momentum Faktorfond 1 000 0,60 02.12.1994
Handelsbanken Global Selektiv Bredde 1 000 1,84 03.12.1994
Handelsbanken Global SMB Index Criteria SMB-Indeks 1 000 0,60 04.12.1994
Handelsbanken Global Tema Bredde-Tema 1 000 1,40 05.12.1994
Handelsbanken Global Utbytte Utbytte 1 000 0,60 06.12.1994
Heimdal Tinde Bredde 1 000 1,25 07.12.1994
Heimdal Utbytte Utbytte 1 000 1,25 08.12.1994
Holberg Global A Bredde 1 000 1,50 09.12.1994
Holberg Global Valutasikret A Bredde-Valutasikret 1 000 1,50 10.12.1994
JPM Global Select Equity A acc (USD) Bredde 35 000 1,81 11.12.1994
JPM Global Unconstrained Eqt A dist (USD) Bredde 35 000 1,81 12.12.1994
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P Bredde 100 0,27 13.12.1994
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P Bredde-Valutasikret 100 0,30 14.12.1994
KLP AksjeGlobal Indeks P Bredde-Indeks 100 0,18 15.12.1994
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P Bredde-Indeks 100 0,25 16.12.1994
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P Bredde 100 0,18 17.12.1994
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret. P ESG-rangert 100 0,23 18.12.1994
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P SMB 100 0,45 19.12.1994
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P SMB 100 0,33 20.12.1994
KLP AksjeVerden Indeks P Bredde-Indeks 100 0,25 21.12.1994
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P ESG 100 0,22 22.12.1994
KLP Framtid P Bredde-Indeks 100 0,22 23.12.1994
Kron Indeks Global Bredde-Indeks 100 0,15 24.12.1994
Landkreditt Aksje Global A Geografisk 300 1,10 25.12.1994
Nordea Aksjer Verden Bredde-Norsk andel 100 1,51 26.12.1994
Nordea Global Climate and Social Impact Fund ESG 100 1,73 27.12.1994
Nordea Global Disruption Fund BF NOK Bransje 100 1,80 28.12.1994
Nordea Global Dividend Utbytte 100 1,50 29.12.1994
Nordea Global Enhanced Bredde 100 0,60 30.12.1994
Nordea Global Enhanced Small Cap SMB 100 0,62 31.12.1994
Nordea Global Listed Infrastructure Fund Infrastruktur 100 1,93 01.01.1995
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged Bransje 100 1,81 02.01.1995
Nordea Global Passive Bredde-Indeks 100 0,40 03.01.1995
Nordea Global Small Cap SMB 100 1,82 04.01.1995
Nordea Global Social Empowerment ESG 100 1,73 05.01.1995
Nordea Global Stars ESG 100 1,79 06.01.1995
Nordea Klima & Miljø Miljø 100 1,79 07.01.1995
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ESG 100 1,50 08.01.1995
Nordnet Indeksfond Global ESG Bredde-Indeks 100 0,19 09.01.1995
Norne Aksje 60% Nordiske aksjer 100 0,80 10.01.1995
Norse Trend Global Bredde 50 000 2,00 11.01.1995
Odin Aksje C 35 % Nordiske aksjer 3 000 1,50 12.01.1995
Odin Aksje F 35 % Nordiske aksjer 3 000 1,05 13.01.1995
ODIN Bærekraft C Bærekraft 3 000 1,50 14.01.1995
Odin Bærekraft F Bærekraft 3 000 1,05 15.01.1995
Odin Global C Bredde 3 000 1,50 16.01.1995
Odin Global F Bredde 3 000 1,05 17.01.1995
Pareto Global A Bredde 500 2,30 18.01.1995
Pareto Global B Bredde 500 1,60 19.01.1995
Pluss Utland Aksje Bredde 50 000 1,20 20.01.1995
SEB Ethical Global Index distr. Miljø 100 0,45 21.01.1995
SEB Global Climate Opportunity fund Bredde 10 000 1,75 22.01.1995
SEB Global NOK Bredde 25 000 1,80 23.01.1995
Skagen Focus A Bredde 250 2,00 24.01.1995
Skagen Global A Bredde 250 1,50 25.01.1995
Skagen Select 100 Bredde 250 1,86 26.01.1995
Skagen Vekst 50 % i nordiske aksjer 1 000 1,30 27.01.1995
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A 15 % norsk 100 1,15 28.01.1995
SpareBank 1 Indeks Global N   100 0,30 29.01.1995
SpareBank 1 Utbytte C Utbytte - 50% norsk 500 1,50 30.01.1995
SpareBank 1 Utbytte C Utbytte 500 1,50 31.01.1995
SpareBank 1 Utbytte N Utbytte - 50% norsk 500 1,15 01.02.1995
SpareBank 1 Verden Verdi C Bredde 500 1,50 02.02.1995
SpareBank 1 Verden Verdi N Bredde 500 1,14 03.02.1995
SPV Aksje 20-60 % i norske aksjer 3 000 1,95 04.02.1995
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 35 % norsk 100 0,40 05.02.1995
Storebrand Ekstra Offensiv P ESG 100 1,20 06.02.1995
Storebrand Fornybar Energi A Fornybar 100 1,05 07.02.1995
Storebrand Fremtid 100 A 20 % norske aksjer 100 1,20 08.02.1995
Storebrand Fremtidens Byer Miljømessig byutvikling 100 1,05 09.02.1995
Storebrand Global ESG A Bredde-Indeks 100 0,40 10.02.1995
Storebrand Global ESG Pluss A Fossilfritt 100 0,40 11.02.1995
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret Fossilfritt 100 0,45 12.02.1995
Storebrand Global Indeks A Bredde-Indeks 100 0,25 13.02.1995
Storebrand Global Indeks Valutsikret A Bredde-Indeks 100 0,30 14.02.1995
Storebrand Global Multifactor A Bredde 100 0,75 15.02.1995
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A Bredde-Valutasikret 100 0,80 16.02.1995
Storebrand Global Solutions A Miljø og etisk 100 0,75 17.02.1995
Storebrand Global Solutions Valutasikret A Miljø og etisk 100 0,80 18.02.1995
Storebrand Global Value A Bredde 100 0,75 19.02.1995
Storebrand Indeks - Alle Markeder A Bredde-Indeks 100 0,30 20.02.1995
Storebrand Like Muligheter A Bærekraft 100 1,05 21.02.1995

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Guide til kostnadene i aksjefond

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for globale aksjefond
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Strategier globale aksjefond
Her finner du strategiene som de globale aksjefondene oppgir.

Globale aksjefond med best avkastning
Denne oversikten viser avkastning hvert år de siste fire årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.