Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for globale aksjefond.

Oversikten er delt inn i to typer globale fond. Dette er

  • Aktive fond
  • Passive fond (inkludert indeksfond)

Les mer om aktive og passive fond.

Forklaring til kolonnene:

  • Kolonnen for Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Kostnadene består av det årlige forvaltningshonoraret, og kjøps & salgskostnader. Se også Kostnadsoversikten for globale aksjefond.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Andre regionale aksjefond

Bransjefond

Aktive fond
Minste- Kostnader
Fond innskudd Forvalt. K+S Etablert
Arctic Global Equities A 1 000 1,75 0,00 21.12.10
C WorldWide Etisk 4 000 000 1,20 2,00 28.12.00
C WorldWide Globale Aksjer 1 000 1,40 4,00 01.01.90
C Worldwide Stabile Aksjer 1 000 1,60 4,00 01.05.15
Danske Invest Global Stockpicking Class A 1 000 1,60 4,00 10.10.00
Danske Invest Global StockPicking Klasse NOK 100 2,00 0,55 13.06.14
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 100 1,80 0,40 14.12.15
Danske Invest Horisont Aksje 1 000 1,80 2,00 05.01.05
Delphi Global 1 000 2,00 0,00 23.05.06
DNB Aktiv 100 100 1,40 0,00 26.09.05
DNB Global Etisk (V) 50 000 000 0,50 0,00 18.12.01
Eika Global 300 1,50 2,50 01.06.01
Eika Spar 300 2,00 0,00 16.02.99
Forte Global 500 2,00 1,50 01.03.11
Fram Global 5 000 2,00 0,00 01.03.06
Handelsbanken Aktiv 100 1 000 1,50 0,00 13.04.16
Handelsbanken Global Criteria 1 000 0,65 0,50 30.09.08
Handelsbanken Global Selektiv 1 000 1,85 0,50 31.10.12
Handelsbanken Global Tema 1 000 1,40 0,00 22.05.15
Holberg Global A 1 000 1,50 0,00 15.08.06
Holberg Global B 1 000 2,00 0,00 15.08.06
KLP AksjeGlobal LavBeta I 3 000 0,27 0,00 16.12.13
KLP AksjeGlobal LavBeta II 3 000 0,30 0,00 30.12.99
Nordea Global Dividend Fund 100 1,50 0,50 05.06.13
Nordea Global Dividend Fund II 100 1,50 0,50 19.04.16
Nordea Global Small Cap Fund 100 1,50 0,50 11.03.14
Nordea Klima & Miljø 100 1,50 0,50 13.03.08
Nordea Plan 100 100 1,80 0,50 30.10.07
Nordea Stabile Aksjer Global 5 000 000 0,60 0,55 16.08.06
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 1,50 0,55 10.11.08
Norse Trend Global 50 000 2,00 4,00 13.06.16
Odin Global B 1 000 000 1,00 0,00 10.06.15
Pareto Global A 500 1,75 4,00 15.07.05
Pareto Global B 500 1,60 1,50 12.08.05
Skagen Focus A 250 2,00 0,00 30.12.99
Skagen Global A 1 000 1,50 0,00 07.08.97
SPV Aksje 3 000 2,00 1,30 02.06.10
SR-Utbytte A 500 1,75 0,00 02.05.13
Storebrand AksjeSpar 100 1,00 0,00 30.03.01
Storebrand Global Multifaktor 100 0,75 0,00 19.12.06
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret 100 0,85 0,00 29.03.17
Storebrand Global Verdi 100 0,75 0,00 05.11.97
Vekterfond Aksjer 1 100 1,30 0,00 18.12.06

 

Passive fond
Minste- Kostnader
Fond innskudd Forvalt. K+S Etablert
Alfred Berg Global Quant 1 000 1,60 0,00 31.10.94
Danske Invest Global Index 200 0,50 0,00 26.09.00
Danske Invest SRI Global 200 0,50 0,00 01.08.01
DNB Global 100 1,40 0,00 13.07.87
DNB Global Indeks 100 0,30 0,00 24.09.10
KLP AksjeGlobal Indeks 1 A 10 000 000 0,10 0,15 29.11.04
KLP AksjeGlobal Indeks II 10 000 000 0,13 0,15 29.11.04
KLP AksjeGlobal Indeks III 1 000 000 0,25 0,15 29.11.04
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 3 000 0,30 0,00 15.08.05
KLP AksjeGlobal Indeks V 3 000 0,20 0,00 01.11.16
KLP AksjeVerden Indeks 3 000 0,30 0,00 30.08.11
Landkreditt Aksje Global 300 1,25 0,75 15.11.05
Nordea Global Index Fund 100 0,40 0,00 31.10.12
Nordea Internasjonale Aksjer 100 1,50 0,55 18.02.00
Nordea Internasjonale Aksjer II 1 000 000 1,00 0,55 18.02.00
Nordea Internasjonale Aksjer III 10 000 000 0,50 0,55 18.02.00
Odin Global C 3 000 1,50 0,00 15.11.99
Pluss Utland Aksje 50 000 1,20 2,00 01.07.95
Pluss Utland Etisk 50 000 1,20 2,00 01.12.06
SEB Etisk Globalf Index 100 0,40 2,20 25.09.93
SEB Global NOK 25 000 1,75 2,00 30.01.15
Storebrand Global Indeks I 10 000 000 0,10 0,50 22.12.05
Storebrand Global Pluss 100 0,40 0,00 27.04.17
Storebrand Indeks - Alle Markeder 100 0,30 0,00 20.06.11
Storebrand Trippel Smart 100 0,75 0,00 01.10.12

 

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for globale aksjefond
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Strategier globale aksjefond
Her finner du strategiene som de nordiske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning globale aksjefond
Denne oversikten viser avkastning hvert år de siste åtte årene.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.