Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for regionale aksjefond.

Oversikten er sortert etter hvilken region/land fondet investerer i.

Forklaring til kolonnene:

  • Kolonnen for Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Kostnadene består av det årlige forvaltningshonoraret, og kjøps & salgskostnader.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Aksjefond Nye markeder

Bransjefond

Minste- Kostnader
Fond innskudd Forvalt. K+S Etablert
Afrika
Nordea Africa 100 1,95 0,50 17.11.08
Asia
KLP AksjeAsia Indeks I 10 000 000 0,10 0,10 20.09.06
KLP AksjeAsia Indeks II 10 000 000 0,13 0,10 20.09.06
KLP AksjeAsia Indeks III 3 000 0,20 0,00 23.05.16
KLP AksjeAsia Indeks IV 3 000 0,23 0,00 23.05.16
Asia, ex Japan
C WorldWide Asia A 1 000 1,60 4,00 23.10.13
East Capital Emerging Asia Fund 200 1,70 6,00 01.12.10
Handelsbanken Asia 1 000 1,50 0,00 28.08.15
Nordea Asian Focus Equity Fund 100 1,50 0,50 07.01.94
Nordea Far East 100 1,60 0,50 05.02.01
SEB Asia ex Japan 1 1,75 2,00 21.04.86
Balkan
Danske Invest Trans-Balkan 1 000 3,30 4,00 25.10.06
East Capital Balkanfondet 200 2,00 0,00 30.09.04
Baltikum
East Capital Baltikumfondet 200 2,00 0,00 26.09.98
Brasil
Handelsbanken Brazil 1 000 1,85 0,50 30.11.10
Danmark
Danske Invest Denmark Focus 100 1,50 4,00 19.12.90
Nordnet Superfonden Danmark 100 0,00 0,00 26.06.14
Europa
Danske Invest Europe Class A 1 000 1,77 4,00 10.07.12
Danske Invest Europe Focus 1 000 1,60 4,00 02.07.98
Delphi Europe 1 000 2,00 0,00 08.03.99
DNB Europa 100 1,40 0,00 14.07.98
Handelsbanken Europa Selektiv 1 000 1,85 0,00 28.10.05
Handelsbanken Europa Tema 1 000 1,60 0,00 26.02.15
Handelsbanken Europafond Index 1 000 0,40 0,00 13.09.00
KLP AksjeEuropa Indeks I 10 000 000 0,10 0,30 05.10.06
KLP AksjeEuropa Indeks II 10 000 000 0,13 0,30 20.09.06
KLP AksjeEuropa Indeks III 3 000 0,20 0,00 04.11.15
Nordea European Value Fund 100 1,50 0,50 15.09.89
Norse Trend Europa 50 000 2,00 4,00 19.12.13
Odin Europa C 3 000 2,00 0,00 24.11.04
Pluss Europa Aksje 50 000 1,20 2,00 18.05.98
SEB Etisk Europafond 100 1,75 2,00 07.12.88
SEB Europafond 5 000 1,75 2,20 06.12.88
Finland
Nordnet Superfondet Finland 100 0,00 0,00 17.06.14
Odin Finland C 3 000 2,00 0,00 27.12.90
India
Danske Invest India 1 000 2,10 4,00 09.05.05
Nordea India 100 1,85 0,50 01.06.06
Japan
Danske Invest Japan Class A 1,95 4,00 05.07.04
Handelsbanken Japan 1 000 1,60 0,00 28.04.89
Nordea Japan 100 1,30 0,50 18.02.00
SEB Japanfond 1 000 1,50 1,00 21.06.88
Kina
Danske Invest China 1 000 2,15 4,00 24.11.03
East Capital China Environmental 200 1,70 6,00 27.03.07
Handelsbanken Kina 1 000 1,85 0,00 04.02.08
Landkreditt Kina 300 1,75 0,75 26.09.05
Nordea China 100 1,85 0,50 26.09.05
Latin-Amerika
Danske Invest Latinamerika 100 1,70 1,50 31.10.13
Handelsbanken Latin Amerika 10 000 1,60 0,00 07.04.97
Nordea Latin American Equity 100 1,60 0,50 02.08.07
Nord-Amerika
Danske Invest USA 100 1,40 0,30 29.10.13
DNB USA 100 1,40 0,00 21.10.98
Handelsbanken MSCI USA Index 1 000 0,40 0,00 21.03.12
KLP AksjeUSA Indeks II 10 000 000 0,13 0,10 05.10.06
KLP AksjeUSA Indeks USD 100 000 000 0,10 0,10 03.03.04
Nordea North America 100 1,25 0,50 11.02.02
Nordea North American All Cap Fund 100 1,50 0,50 01.10.12
Nordea North American Small Cap Fund 100 1,50 0,50 20.08.12
Nordea North American Value 100 1,50 0,50 14.03.97
Handelsbanken Amerika Tema 1 000 1,60 0,00
Handelsbanken America Small Cap 1 000 1,50 0,50 29.03.88
Russland
Danske Invest Russia Class A 2,50 4,00 29.04.10
East Capital Russlandfondet 200 2,00 0,00 18.05.98
Handelsbanken Russland 1 000 2,40 0,50 21.04.08
Nordea Russia 100 1,85 0,50 26.09.05
SEB Russia C 2,50 2,00 01.12.06
Sverige
Nordnet Superfonden Sverige 100 0,00 0,00 10.03.09
Odin Sverige 100 1,20 0,00 31.10.94
Tyrkia
East Capital Tyrkiafondet 200 2,00 0,00 29.03.06
Tyskland
Danske Invest Germany Class A 1 000 1,70 4,00 16.06.15
Øst-Europa
East Capital Øst-Europafondet 200 2,00 0,00 18.03.02
Handelsbanken Øst-Europa SE 1 000 1,60 0,00 15.05.97
Nordea Øst-Europa 100 1,60 0,50 29.01.01
SEB Eastern Europe ex Russia 2 000 1,75 2,00 19.01.07

 

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.