Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de norske aksjefondenes kalenderårsavkastning i de siste 4 årene. I tillegg en oversikt over de fem beste og dårligste fondene de siste 10 årene.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Øverst ser du hvilke norske aksjefond som har vært de fem beste og fem dårligste de siste ti årene. Under dette en alfabetisk oversikt over avkastningen de siste 4 årene.

Noe av forklaringen til hvilke fond som gjør det bra eller dårlig finner vi i utenlandsandelen i fondet. En del av fondene skal ikke ha noen utenlandske aksjer i porteføljen, andre kan ha en viss andel. Fond som har en stor utenlandsandel vil gjøre det relativt bedre når det norske aksjemarkedet gjør det dårligere enn utlandet.

Guide til aksjefond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Nordiske aksjefond med best avkastning

Globale aksjefond med best avkastning

Aksjefond i fremvoksende markeder med best avkastning

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning Pengemarkedsfond

De beste og de dårligste norske aksjefondene

Nedenfor har vi tatt med de fem beste fondene og de fem dårligste fondene i årene 2007 til 2021. Det er ingen fond som har ligget stabilt på toppen over flere år. Tvert om varierer dette svært mye fra år til år.

Fem beste 2021 Endring   Fem dårligste 2021 Endring
Fondsfinans Utbytte 36,26   Delphi Norge A 10,56
Forte Trønder 32,53   First Generator S 10,16
SR-Bank Norge A 31,08   DNB Norge Selektiv A 9,81
Danske Invest Norge II 30,66   Storebrand Norge Fossilfri A 7,83
Danske Invest Norge I 30,45   Storebrand Vekst A 0,84
Fem beste 2020 Endring   Fem dårligste 2020 Endring
Storebrand Norge Fossilfri A 31,19   Pareto Aksje Norge B 1,34
Storebrand Vekst 23,95   Pluss Indeks 1,19
Delphi Norge 22,83   Forte Trønder -1,54
Alfred Berg Gambak 18,83   Pluss Markedsverdi -2,34
First Generator S 18,57   Pluss Aksje -3,04
Fem beste 2019 Endring   Fem dårligste 2019 Endring
Delphi Norge 36,71   Pluss Indeks 13,00
Storebrand Vekst 36,35   Pareto Aksje Norge A 12,63
Holberg Norge A 34,22   Danske Invest Norge I 12,57
DNB Norge Selektiv A 30,51   Storebrand Verdi A 11,68
Forte Norge 24,16   Pluss Aksje 10,54
Fem beste 2018 Endring   Fem dårligste 2018 Endring
Forte Trønder 4,91   KLP AksjeNorge -8,56
SEB Norway Focus Fund HNWC NOK 4,60   Handelsbanken Norge -9,10
SEB Norway Focus Fund C 4,03   Nordea Norge Pluss -11,45
Storebrand Vekst 1,38   Delphi Norge -14,99
Pareto Aksje Norge A 0,99   First Generator S -25,02
Fem beste 2017 Endring   Fem dårligste 2017 Endring
First Generator 24,62   Arctic Norweigan Equities Class A 10,46
SEB Norway Focus Fund C 23,54   Pareto Investment Fund A 9,08
Nordea Norge Verdi 22,31   Forte Norge 8,30
Fondsfinans Norge 21,06   Forte Trønder 1,16
Nordea Avkastning 21,01   Storebrand Vekst -3,72
Fem beste 2016 Endring   Fem dårligste 2016 Endring
Forte Trønder 50,85   KLP AksjeNorge Indeks II 11,88
Forte Norge 47,47   Handelsbanken Norge 11,75
Holberg Norge 28,16   DNB Norge Indeks 11,71
Pareto Aksje Norge B 26,46   Arctic Norweigan Equities Class A 11,44
First Generator 26,45   Atlas Norge 10,83
Fem beste 2015 Endring   Fem dårligste 2015 Endring
Pareto Investment Fund A 20,64   DNB Norge Selektiv (III) 0,24
Alfred Berg Gambak 19,48   DNB Norge Selektiv (II) 0,05
Storebrand Vekst 18,77   DNB Norge Selektiv -0,56
Forte Trønder 17,37   Pareto Aksje Norge A -6,10
Alfred Berg Aktiv 17,27   Pareto Aksje Norge B -8,20
Fem beste 2014 Endring   Fem dårligste 2014 Endring
Alfred Berg Gambak 26,78   Pareto Aktiv 2,05
Handelsbanken Norge 22,34   Pareto Verdi 1,53
Alfred Berg Aktiv 19,08   Danske Invest Norge Vekst 0,42
Landkreditt Utbytte 19,07   Holberg Norge -0,46
Storebrand BarneSpar 18,23   Storebrand Vekst -1,03
Fem beste 2013 Endring   Fem dårligste 2013 Endring
Storebrand Vekst 47,90   Pareto Aksje Norge 16,12
Storebrand Optima Norge A 35,44   Odin Norge 14,48
Handelsbanken Norge 33,24   Pareto Verdi 14,46
Delphi Norge 32,23   Pareto Aktiv 13,34
Storebrand PensjonSpar 32,22   Fondsfinans Aktiv 12,87
Fem beste 2012 Endring   Fem dårligste 2012 Endring
First Generator 33,76   Odin Norge 9,38
Omega Investment Fund 27,26   Landkreditt Norge 8,00
First Norway Delta 26,41   Forte Norge 6,95
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 25,58   Storebrand Vekst 5,31
Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 25,04   Holberg Norge 4,02
Fem beste 2011 Endring   Fem dårligste 2011 Endring
Storebrand Vekst -5,06   NB Aksjefond -26,21
Storebrand BarneSpar -7,52   Landkreditt Norge -26,37
Storebrand PensjonSpar -7,85   Holberg Norge -26,85
Terra Spar -7,89   Terra SMB -27,99
DNB Norge Selektiv (III) -9,67   ODIN Norge -29,36
Fem beste 2010 Endring   Fem dårligste 2010  
Pareto Aksje Norge 29,02   Holberg Norge 8,89
Alfred Berg Gambak 28,52   Storebrand BarneSpar 14,04
Alfred Berg Norge + 27,41   Storebrand Verdi 14,05
Pareto Verdi 27,26   Skagen Vekst 15,40
Alfred Berg Aktiv 26,98   First Norway Delta 15,91
Fem beste 2009 Endring   Fem dårligste 2009  
Storebrand Vekst 109,45   Skagen Vekst 48,06
Terra Norge 91,04   Terra Vekst 45,67
Terra SMB 90,44   Terra Spar 45,46
WarrenWicklund Norge 88,25   Storebrand BarneSpar 40,66
NB Aksjefond 86,88   Storebrand PensjonSpar 40,38
Fem beste 2008 Endring   Fem dårligste 2008  
Storebrand PensjonSpar -41,88   Nordea Vekst -56,99
Fondsfinans Aktiv -42,00   NB Aksjefond -57,80
Storebrand BarneSpar -42,60   Handelsbanken Norge -57,89
Skagen Vekst -43,65   Alfred Berg Gambak -58,61
Pluss Aksje -45,61   WarrenWicklund Alpha -58,70
Fem beste 2007 Endring   Fem dårligste 2007  
Alfred Berg Gambak 22,87   NB Plussfond 2,80
Handelsbanken Norge 20,98   Nordea Vekst 1,30
Fondsfinans Spar 20,70   Storebrand PensjonSpar 1,15
Fondsfinans Aktiv 19,40   Storebrand BarneSpar 0,42
Alfred Berg Norge + 17,99   Terra Vekst -6,70

Kalenderårsavkastning

Oversikten under viser avkastningen prosent i de siste fire kalenderårene.

Listen er alfabetisk sortert.

Fond 2022 2021 2020 2019
Alfred Berg Aktiv C -4,14 25,84 8,50 16,38
Alfred Berg Gambak -7,17 23,92 18,83 24,00
Alfred Berg Humanfond -6,13 24,72 7,28 16,68
Alfred Berg Indeks C -1,09 23,23 4,39 16,13
Alfred Berg Norge C -6,12 24,83 7,33 16,73
Arctic Norwegian Equities Class A -13,38 11,19 16,71 18,57
Arctic Norwegian Value Creation A NOK -11,84 23,20 7,87 19,64
C WorldWide Norge -15,41 20,17 12,08 13,52
C Worldwide Norge Fossilfritt+ -19,05
Danske Invest Norge I -8,72 30,45 3,90 12,57
Danske Invest Norge II -8,54 30,66 4,66 13,20
Delphi Norge A -13,49 10,56 22,83 36,71
DNB Norge A -5,58 17,44 6,61 16,16
DNB Norge Indeks A -1,21 23,12 4,56 16,32
DNB Norge Selektiv A 7,06 9,81 16,96 30,51
Eika Norge -7,77 20,23 3,45 13,96
First Generator A 12,87 9,30 18,20 13,43
First Generator S 11,49 10,16 18,57 14,78
First Norway -11,06 17,94 6,30 20,68
Fondsfinans Norge 7,29 23,64 3,48 19,04
Fondsfinans Utbytte 1,63 36,26 10,72
Forte Norge -15,75 25,17 9,62 24,16
Forte Trønder -16,49 32,53 -1,54 22,93
Handelsbanken Norge Index -19,70 17,30 4,47 16,25
Handelsbanken Norge Tema -16,09 17,00 9,42 16,83
Holberg Norge A -5,87 21,82 14,76 34,22
KLP AksjeNorge Indeks P -1,03 23,18 4,55 16,40
KLP AksjeNorge P -1,48 24,02 7,95 17,93
Landkreditt Utbytte A -15,77 27,34 7,11 20,97
Nordea Avkastning -6,71 19,14 9,58 21,02
Nordea Norge Pluss -6,46 22,37 8,90 18,13
Nordea Norge Verdi -3,32 27,06 6,29 16,48
Nordea Norwegian Stars A -11,48 21,76 6,29
Nordnet Indeksfond Norge 2,03 24,13 1,85 14,01
Norne Aksje Norge -4,18 20,08 17,84
Odin Norge C -7,04 26,49 7,10 15,61
Pareto Aksje Norge A 1,15 25,16 1,67 12,63
Pareto Aksje Norge B 1,31 26,08 1,34 13,56
Pareto Investment Fund A -16,25 24,32 5,67 19,97
Pluss Aksje -3,69 22,88 -3,04 10,54
Pluss Markedsverdi -1,84 21,18 -2,34 13,30
Sbanken Framgang Sammen -6,15 24,68 7,16 16,62
SEB Norway Focus Fund C NOK -9,14 21,64 1,51 19,27
Storebrand Indeks - Norge A -1,18 23,15 14,81 16,41
Storebrand Norge A -2,75 11,15 17,56 17,67
Storebrand Norge Fossilfri A -17,01 7,83 31,19 21,15
Storebrand Vekst A -19,05 0,84 23,95 36,35
Storebrand Verdi A 11,11 26,94 9,23 11,68

 

SMB-fond

Fond 2022 2021 2020 2019
First Opportunities -14,70 27,35 27,69 29,19
Danske Invest Norge Vekst -21,12 12,87 34,39 31,42
DNB SMB A -0,26 2,64 45,44 49,54

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Guide til kostnadene i aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for norske aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.