Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette har vært aksjefondene som investerer i fremvoksende markeder med best årsavkastning, i hvert av de siste 4 årene.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Øverst ser du hvilke norske aksjefond som har vært de fem beste og fem dårligste de siste fire årene. Under dette en alfabetisk oversikt over avkastningen de siste 4 årene.

Guide til aksjefond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond med best avkastning

Nordiske aksjefond med best avkastning

Globale aksjefond med best avkastning

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning Pengemarkedsfond

De beste og de dårligste aksjefondene i fremvoksende markeder

Nedenfor har vi tatt med de fem beste fondene, og de fem dårligste fondene for hvert av årene.

Alle endringstallene er i prosent.

Fem beste 2022 Endring Fem dårligste 2022 Endring
Nordea Stable Emerging Markets 3,85 Danske Invest Global Emerging Markets NOK -18,24
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P -5,21 Holberg Rurik A -18,25
Handelsbanken Vekstmarked Tema -7,80 C WorldWide Emerging Markets -20,55
Skagen Kon-Tiki -8,69 Nordea Emerging Stars -21,26
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) -9,21 Handelsbanken EMEA Tema -23,46
Fem beste 2021 Endring Fem dårligste 2021 Endring
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A 17,72 Holberg Rurik A -5,95
Handelsbanken EMEA Tema 16,45 Nordea Emerging Stars -7,46
Danske Invest Emerging and Frontier Markets 14,86 JPM Emerging Markets Equity A dist -7,49
Nordea Stable Emerging Markets 10,41 DNB Global Emerging Markets A -8,47
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 9,54 BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK -12,47
Fem beste 2020 Endring Fem dårligste 2020 Endring
Nordea Emerging Stars 31,89 Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd (USD) 5,06
JPM Emerging Markets Equity A dist 29,71 Handelsbanken EMEA Tema 4,98
C WorldWide Emerging Markets 26,28 KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 2,60
Fidelity Fund Emerging Markets 23,60 SEB Emerging Markets 0,52
DNB Global Emerging Markets A 23,49 Nordea Stable Emerging Markets -7,46
Fem beste 2019 Endring Fem dårligste 2019 Endring
Nordea Emerging Stars 31,80 KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 12,93
JPM Emerging Markets Equity A dist 31,20 Danske Invest Emerging and Frontier Markets 11,87
Fidelity Fund Emerging Markets 29,22 Holberg Rurik A 9,54
Nordea Emerging Markets Equities 27,92 Odin Emerging Markets C 7,04
DNB Global Emerging Markets A 24,88 Nordea Stable Emerging Markets 4,54
Fem beste 2018 Endring Fem dårligste 2018 Endring
Nordea Stable Emerging Markets -6,39 Danske Invest Emerging and Frontier Markets -15,85
Odin Emerging Markets C -7,38 Skagen Kon-Tiki -16,02
SEB Emerging Markets -7,87 Nordea Emerging Stars -16,91
Danske Invest Global Emerging Markets Class A -9,63 Handelsbanken EMEA Tema -19,34
Danske Invest Global Emerging Markets NOK -9,63 Holberg Rurik A -20,58

Kalenderårsavkastning fremvoksende markeder

Oversikten under viser avkastningen prosent i de siste fire kalenderårene.

Listen er sortert alfabetisk.

Fond 2022 2021 2020,00 2019,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK -13,53 -12,47 8,62 19,40
C WorldWide Emerging Markets -20,55 -0,17 26,28 24,55
Danske Invest Global Emerging Markets Class A -18,11 -4,08 21,98 19,33
Danske Invest Global Emerging Markets NOK -18,24 -3,84 21,98 19,33
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A -13,81 17,72 18,26 14,02
Danske Invest I. Global Emerging Mark. Restr. NOK -13,81 -1,18 13,96 18,93
DNB Global Emerging Markets A -11,70 -8,47 23,49 24,88
DNB Global Emerging Markets Indeks A -11,55 -2,13 13,64 18,94
Handelsbanken EMEA Tema -23,46 16,31 5,14 15,46
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) -9,21 -0,87 15,82 18,69
Handelsbanken Vekstmarked Tema -7,80 -5,20 13,80 24,40
Holberg Rurik A -18,25 -5,95 5,28 9,54
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P -5,21 9,54 2,60 12,93
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P -10,54 -0,90 15,86 20,75
Nordea Emerging Markets Enhanced -10,41 -0,09 10,41 20,28
Nordea Emerging Markets Equities -12,11 -0,12 12,41 27,92
Nordea Emerging Stars -21,26 -7,46 31,89 31,80
Nordea Stable Emerging Markets 3,85 10,41 -7,46 4,54
Nordea Stable Emerging Markets (Inst) 4,80 11,42 -6,60 5,49
Odin Emerging Markets C -11,44 4,78 16,09 7,04
SEB Emerging Markets -12,38 -0,65 0,58 17,49
Skagen Kon-Tiki -8,69 -2,41 17,65 15,07
Storebrand Indeks - Nye Markeder A -9,89 -0,63 14,81 20,03
Wellington Emerging Markets Research E. F. D Acc -16,22 0,37 12,42 21,28

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Guide til indeksfond
Les mer om aksjefond.

Guide til kostnadene i aksjefond
Les mer om de forskjellige kostnadene som du kan belastes for i aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for nordiske aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier nordiske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.