Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er kalenderårsavkastningen, og de 5 beste og 5 dårligste hvert år for aksjefondene som investerer i fremvoksende markeder. Her for de siste 5 årene.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Øverst ser du hvilke norske aksjefond som har vært de fem beste og fem dårligste de siste 5 årene. Under dette en alfabetisk oversikt over avkastningen de siste 5 årene.

Guide til aksjefond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond med best avkastning

Nordiske aksjefond med best avkastning

Globale aksjefond med best avkastning

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning Pengemarkedsfond

De beste og de dårligste aksjefondene i fremvoksende markeder

Nedenfor har vi tatt med de fem beste fondene, og de fem dårligste fondene for hvert av årene.

Alle endringstallene er i prosent.

Fem beste 2023 Endring   Fem dårligste 2023 Endring
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A 25,00   BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK 8,74
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P 20,99   JPM Emerging Markets Equity A dist 8,58
Nordea Emerging Markets Equities 17,41   Nordea Emerging Stars 7,85
SEB Emerging Markets 16,50   Nordnet Indeksfond Emerging Markets 7,78
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 16,02   Holberg Rurik A -3,93
Fem beste 2022 Endring   Fem dårligste 2022 Endring
Nordea Stable Emerging Markets 3,85   Danske Invest Global Emerging Markets NOK -18,24
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P -5,21   Holberg Rurik A -18,25
Handelsbanken Vekstmarked Tema -7,80   C WorldWide Emerging Markets -20,55
Skagen Kon-Tiki -8,69   Nordea Emerging Stars -21,26
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) -9,21   Handelsbanken EMEA Tema -23,46
Fem beste 2021 Endring   Fem dårligste 2021 Endring
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A 17,72   Holberg Rurik A -5,95
Handelsbanken EMEA Tema 16,45   Nordea Emerging Stars -7,46
Danske Invest Emerging and Frontier Markets 14,86   JPM Emerging Markets Equity A dist -7,49
Nordea Stable Emerging Markets 10,41   DNB Global Emerging Markets A -8,47
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 9,54   BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK -12,47
Fem beste 2020 Endring   Fem dårligste 2020 Endring
Nordea Emerging Stars 31,89   Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd (USD) 5,06
JPM Emerging Markets Equity A dist 29,71   Handelsbanken EMEA Tema 4,98
C WorldWide Emerging Markets 26,28   KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 2,60
Fidelity Fund Emerging Markets 23,60   SEB Emerging Markets 0,52
DNB Global Emerging Markets A 23,49   Nordea Stable Emerging Markets -7,46
Fem beste 2019 Endring   Fem dårligste 2019 Endring
Nordea Emerging Stars 31,80   KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 12,93
JPM Emerging Markets Equity A dist 31,20   Danske Invest Emerging and Frontier Markets 11,87
Fidelity Fund Emerging Markets 29,22   Holberg Rurik A 9,54
Nordea Emerging Markets Equities 27,92   Odin Emerging Markets C 7,04
DNB Global Emerging Markets A 24,88   Nordea Stable Emerging Markets 4,54
Fem beste 2018 Endring   Fem dårligste 2018 Endring
Nordea Stable Emerging Markets -6,39   Danske Invest Emerging and Frontier Markets -15,85
Odin Emerging Markets C -7,38   Skagen Kon-Tiki -16,02
SEB Emerging Markets -7,87   Nordea Emerging Stars -16,91
Danske Invest Global Emerging Markets Class A -9,63   Handelsbanken EMEA Tema -19,34
Danske Invest Global Emerging Markets NOK -9,63   Holberg Rurik A -20,58

Kalenderårsavkastning fremvoksende markeder

Oversikten under viser avkastningen prosent i de siste fem kalenderårene.

Listen er sortert alfabetisk.

Fond 2023 2022 2021 2020 2019
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK 8,74 -13,53 -12,47 8,62 19,40
C WorldWide Emerging Markets 14,15 -20,55 -0,17 26,28 24,55
Danske Invest Global Emerging Markets Class A 10,09 -18,11 -4,08 21,98 19,33
Danske Invest Global Emerging Markets NOK 13,39 -18,24 -3,84 21,98 19,33
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A 25,00 -13,81 17,72 18,26 14,02
Danske Invest I. Global Emerging Mark. Restr. NOK 9,62 -13,81 -1,18 13,96 18,93
DNB Global Emerging Markets A 10,02 -11,70 -8,47 23,49 24,88
DNB Global Emerging Markets Indeks A 12,36 -11,55 -2,13 13,64 18,94
Fidelity Fund Emerging Markets 10,50 -26,36 2,80 23,60 29,22
Handelsbanken EMEA Tema 15,25 -23,52 16,45 4,98 15,84
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 13,55 -8,26 -1,38 14,85 19,24
Handelsbanken Vekstmarked Tema 12,14 -6,90 -5,63 12,73 24,79
Holberg Rurik A -3,93 -18,25 -5,95 5,28 9,54
JPM Emerging Markets Equity A dist 8,58 -17,29 -7,49 29,71 31,20
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P 20,99 -5,21 9,54 2,60 12,93
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P 12,38 -10,54 -0,90 15,86 20,75
Nordea Emerging Markets Enhanced 13,92 -10,41 -0,09 10,41 20,28
Nordea Emerging Markets Equities 17,41 -12,11 -0,12 12,41 27,92
Nordea Emerging Stars 7,85 -21,26 -7,46 31,89 31,80
Nordea Stable Emerging Markets 13,52 3,85 10,41 -7,46 4,54
Nordea Stable Emerging Markets (Inst) 14,57 4,80 11,42 -6,60 5,49
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 7,78 -12,80 -2,36    
Odin Emerging Markets C 12,47 -11,44 4,78 16,09 7,04
Odin Emerging Markets F 12,88 -11,05      
SEB Emerging Markets 16,50 -12,38 -0,65 0,58 17,49
Skagen Kon-Tiki 15,61 -8,69 -2,41 17,65 15,07
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 16,02 -9,89 -0,63 14,81 20,03

 

Se også:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Guide til indeksfond
Les mer om aksjefond.

Guide til kostnadene i aksjefond
Les mer om de forskjellige kostnadene som du kan belastes for i aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt i aksjefond fremvoksende markeder
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Nøkkeltall aksjefond fremvoksende markeder

Strategier aksjefond fremvoksende markeder
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.