Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Leverandørene av pensjonskonto lar deg investere i forskjellige fondsprofiler, og noen i mange forskjellige fond.

En fondsprofil plasserer pengene i andre fond. Dette kan være alt fra bare aksjefond til bare rentefond.

Investeringsvalgene vi ser på her er de du kan velge mellom når du selv skal opprette en Egen Pensjonskonto (kalt selvvalgt leverandør). Dette må sammenlignes med de alternativene du har fra arbeidsgivers ordning.

Det er tre hovedalternativer for hvordan pengene kan plasseres:

 • Fondsprofil med en fast fordeling mellom aksjefond og rentefond
 • Alderstilpasset profil. Det vil si at aksjeandelen trappes ned fra en viss alder.
 • Plassering i enkeltfond. De fleste leverandørene tilbyr også eget fondsvalg. Hvor mange fond du kan velge mellom varierer sterkt mellom dem. Det er bare Duvi og Eika som ikke tilbyr plassering i enkeltfond.

Guide til Egen Pensjonskonto

På leverandørenes fondsprofiler er det tre hovedvalg for profilstrategien:

 • Indeksforvaltning. Fondsprofilen investerer i indeksfond, og er det billigste alternativet.
 • Aktiv forvaltning. Fondsprofilen
 • ESG-fond. Plasserer i fond som er definert som gode ESG-fond

Bedriften du jobber i kan ha andre fondsprofiler enn det vi har satt opp i tabellene under. Dette er profiler som du selv kan velge på Egen pensjonskonto. Det kan derfor også hende at du må ta i betraktning valgene du har gjennom bedriften.

Du kan endre valgene du har gjort på et senere tidspunkt. Dette gjelder alle leverandørene, og er gratis. Du kan for eksempel bytte over fra en fondsprofil med 50 prosent aksjer, til en med 100 prosent aksjer.

Fondsprofilene du kan velge

I oversikten er det tatt med:

 • Årlige forvaltningskostnad
 • Aksjeandel i profilen. Andelen som er satt opp er middelverdien. Den kan variere noe rundt dette, for eksempel pluss/minus 10 prosent
 • Globale aksjer: Hvor stor andel av profilen som er i globale aksjer. Denne andelen kan være opp til aksjeandelen.

Danica
Du har tre hovedvalg i Danica:

 • Danica Valg (fast fordeling av aksjer og renter)
 • Danica Balanse (alderstilpasset)
 • Åpen profil (investere i en rekke fond)

Danica - NITO
NITO har inngått en avtale med Danica som gir lavere pris på fondsprofilene.

DNB
Pensjonskonto Flex er DNB sitt produkt for selvvalgt pensjonskonto.

DNB tar en plattformsavgift på 0,3 prosent. Dette er inkludert i forvaltningskostnaden for de forskjellige fondene.

DNB har tre typer av fondsprofiler:

 • Pensjonsprofil ESG: De har et investeringstema med utvidete eksklusjonskriterier.
 • Pensjonsprofil Indeks: Profilen investerer i indeksfond
 • Pensjonsprofil: Investerer i aktive fond

Duvi
Tilbyr bare to pensjonsprofiler. Forvaltningskostnaden er 0,75 på beløp opptil 200.000 kroner, 0,50 prosent på det overskytende.

Eika
Tilbyr tre pensjonsprofiler med fast fordeling, og én alderstilpasset.

Gjensidige
Tilbyr fem forskjellige fondsprofiler. Alle koster det samme.

Handelsbanken
Tilbyr fire fondsprofiler. De har alle et viss fordeling mellom aksjer og renter. Du kan velge om aksjeandelen skal trappes ned fra 57 år.

Kron
Tilbyr fondsprofiler som er basert på indeksfond, i tillegg til fritt fondsvalg. Kron har en plattformsavgift på 0,1 prosent. Dette er inkludert i fondskostnadene.

Kron - Akademikerne Pluss
Samme fond som Kron, men med rabatt. Plattformsavgiften er 0,075 prosent.

Nordea
Har tre typer fondsprofiler. Dette er innhold med aktive fond, indeksfond, og bærekraftfond.

Nordea YS
Samme typer fondsprofiler, med rabatt på profilene.

Nordnet
Nordnet har en alderstilpasset profil. De har ingen profiler med ef fast fordeling av aksjer og renter. Nordnet har en plattformavgift på 0,3 prosent. Dette gjelder opp til 500.000 kroner. Mellom 0,5 og 10 millioner kroner er den 0,25 prosent, 0,15 prosent over.

SpareBank 1
SpareBank 1 har fem forskjellige profiler. På alle fem kan du velge mellom tre typer forvaltning:

 • Aktiv forvaltning
 • Svanemerket forvaltning
 • Indeksforvaltning

Det er et administrasjonsgebyr på 0,1 prosent per år som legges til fondskostnadene.

Det står t man også har fritt investeringsvalg, men når man skal velge fond er det ingen enkeltfond i valget for Pensjonskonto.

SpareBank 1 LO Favør
Det er de samme investeringsmulighetene som i SpareBank 1. Forvaltningskostnaden på svanemerket forvaltning og indeksforvaltning er satt ned fra 0,50 prosent til 0,18 prosent.

Administrasjonsgebyret er satt ned fra 0,1 prosent til 0,02 prosent.

Storebrand
Når du skal ha selvvalgt pensjonskonto i Storebrand heter det Egen Pensjonskonto Fleksibelt. Det er fritt fondsvalg. I tilegg kan du velge to pensjonsprofiler - Aktiv forvaltet og indeksforvaltet - hver med fem grader av avksjenivå.

Dette er de billigste leverandørene av Egen pensjonskonto

Fondsprofiler som er alderstilpasset

I en alderstilpasset profil trappes aksjeandelen ned fra en viss alder, eller en viss tid til utbetaling. Aksjeandelen ved starten av utbetalingen har også en viss aksjeandel.

Noen av selskapene lar deg velge mellom noen alternativer for når aksjeandelen skal nedtrappes.

I oversikten vises kostnaden for profilen. Nivået for aksjeandel ved start, og hvilken alder den begynner å nedtrappes. I høyre kolonne er du hva aksjeandelen er når utbetalingen av pensjonen starter. Her er det valgt ved 67 år, men den kan endres.

Fondssprofil Kostnad Aksje start Nedtrapping Aksjer utbet. 67 år
Danica
Danica Balanse – Lav aksjeandel 0,35% 75% 37 år 25%
Danica Balanse – Middels aksjeandel 0,71% 90% 37 år 35%
Danica Balanse – Høy aksjeandel 0,75% 100% 37 år 45%
Danica - NITO
Danica Balanse NITO – Lav aksjeandel 0,25% 75% 37 år 25%
Danica Balanse NITO – Middels aksjeandel 0,25% 90% 37 år 35%
Danica Balanse NITO – Høy aksjeandel 0,25% 100% 37 år 45%
Danske Bank – Danica
Danica Balanse – Lav aksjeandel 0,35% 75% 37 år 25%
Danica Balanse – Høy aksjeandel 0,60% 100% 37 år 45%
Eika
Eika Selvvalgt Livsyklus 0,70% 100% 60 år 40%
Nordea
Nordea Liv Bærekraft 100 0,59% 100% 55 år 20%
Nordea Liv Indeksforvaltning 100 0,30% 100% 55 år 20%
Nordea Aktiva Bedrift 0,59% 100% 55 år 20%
Nordnet
Alderstilpasset pensjon 0,40% 100% 55 år 52%
SpareBank 1
Svanemerket fond 0,50% 100% 40 år 20%
Indeksfond 0,50% 100% 40 år 20%
Aktiv fond 0,6-9% 100% 40 år 20%
SpareBank 1 – LO Favør
Svanemerket forvaltning 0,18% 100% 40 år 20%
Indeksforvaltning 0,18% 100% 40 år 20%
Aktiv fond 0,33/0,92% 100% 40 år 20%

Fondsprofiler med en fast fordeling

Det store flertallet av fondsprofilene har en fast fordeling mellom aksjer og renter. Fordelingen er ikke helt fast men kan variere opp til 10 prosent  fra denne fordelingen.

Spareprofil  Gebyr Aksje-andel Globale aksjer
Danica
Danica Valg Forsiktig 0,82% 25% 25%
Danica Valg Moderat 0,99% 50% 50%
Danica Valg Offensiv 1,16% 75% 75%
Danica Valg Aksjer 1,33% 100% 100%
Danica – NITO
Danica Valg Forsiktig 0,45% 25% 25%
Danica Valg Moderat 0,45% 50% 50%
Danica Valg Offensiv 0,45% 75% 75%
Danica Valg Aksjer 0,45% 100% 100%
Danske Bank – Danica
Danica Valg Forsiktig 0,62% 25% 25%
Danica Valg Moderat 0,70% 50% 50%
Danica Valg Offensiv 0,96% 75% 75%
Danica Valg Aksjer 1,13% 100% 100%
DNB
Pensjonsprofil 10 ESG 0,50% 10%
Pensjonsprofil 20 ESG 0,65% 20%
Pensjonsprofil 30 ESG 0,75% 30%
Pensjonsprofil 50 ESG 0,85% 50%
Pensjonsprofil 80 ESG 1,05% 80%
Pensjonsprofil 100 ESG 1,15% 100%
DNB Pensjonsprofil 0 0,45% 0% 0%
DNB Pensjonsprofil 10 0,50% 10% 8%
DNB Pensjonsprofil 30 0,75% 30% 25%
DNB Pensjonsprofil 50 0,85% 50% 40%
DNB Pensjonsprofil 80 1,05% 80% 65%
DNB Pensjonsprofil 100 1,15% 100% 80%
DNB Pensjonsprofil Indeks 10 0,35% 10% 8%
DNB Pensjonsprofil Indeks 20 0,40% 20% 15%
DNB Pensjonsprofil Indeks 30 0,40% 30% 25%
DNB Pensjonsprofil Indeks 50 0,40% 50% 40%
DNB Pensjonsprofil Indeks 80 0,50% 80% 65%
DNB Pensjonsprofil Indeks 100 0,50% 100% 80%
Duvi
Duvi Langsiktig 0,65% 80% 80%
Duvi Kortsiktig 0,65% 30% 30%
Eika (Danica)
Eika Selvvalgt Forsiktig 100 % renter 0,35% 0% 0%
Eika Moderat 0,58% 65% 49%
Eika Selvvalgt 100% Aksjer 0,70% 100% 75%
Gjensidige
Aktiv Pensjonsprofil Trygg 0,99% 20% 16%
Aktiv Pensjonsprofil Balansert 1,25% 50% 40%
Aktiv Pensjonsprofil Offensiv 1,56% 80% 64%
Aktiv Pensjonsprofil Aksjer 1,80% 100% 80%
Indeksert Pensjonsprofil Renter 0,49% 0% 0%
Indeksert Pensjonspofil Trygg 0,49% 20% 16%
Indeksert Pensjonsprofil Balansert 0,49% 50% 40%
Indeksert Pensjonsprofil Offensiv 0,49% 80% 64%
Indeksert Pensjonspofil Aksjer 0,49% 100% 80%
Kombinert Pensjonsprofil Renter 0,89% 0% 0%
Kombinert Pensjonsprofil Trygg 0,89% 20% 16%
Kombinert Pensjonsprofil Balansert 0,89% 50% 40%
Kombinert Pensjonsprofil Renter 0,89% 80% 64%
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer Privat 0,89% 100% 80%
Handelsbanken
Handelsbanken Aktiv 30 0,69% 30% 21%
Handelsbanken Aktiv 50 0,79% 50% 35%
Handelsbanken Aktiv 70 0,89% 70% 49%
Handelsbanken Aktiv 100 0,99% 100% 70%
Kron
Kron Indekspakke Delvis valutasikret 0,23% 100% 90%
Kron Indekspakke Valutasikret 0,26% 100% 90%
Kron Indekspakke Verden 0,19% 100% 100%
Kron Bærekraft Pluss 0,28% 100% 90%
Kron Miljøteknologi Pluss 0,33% 100% 90%
Kron Bærekraft Pluss og Miljøteknologi Pluss 0,38% 100% 90%
Kron – Akademikerne Pluss
Kron Indekspakke Delvis valutasikret 0,17% 100% 90%
Kron Indekspakke Valutasikret 0,19% 100% 90%
Kron Indekspakke Verden 0,16% 100% 100%
Kron Bærekraft Pluss 0,25% 100% 90%
Kron Miljøteknologi Pluss 0,28% 100% 90%
Kron Bærekraft Pluss og Miljøteknologi Pluss 0,35% 100% 90%
Nordea
Nordea Liv Aktiva Bedrift 10 (B1) 0,59% 10% 10%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 30 (B1) 0,59% 30% 30%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 50 (B1) 0,59% 50% 50%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 65 (B1) 0,59% 65% 65%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 80 (B1) 0,59% 80% 80%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 100 (B1) 0,59% 100% 100%
Nordea Liv Bærekraft 10 Valutasikret (B1) 0,59% 10% 10%
Nordea Liv Bærekraft 30 Valutasikret (B1) 0,59% 30% 30%
Nordea Liv Bærekraft 50 Valutasikret (B1) 0,59% 50% 50%
Nordea Liv Bærekraft 65 Valutasikret (B1) 0,59% 65% 65%
Nordea Liv Bærekraft 80 Valutasikret (B1) 0,59% 80% 80%
Nordea Liv Bærekraft 100 Valutasikret (B1) 0,59% 100% 100%
Nordea Liv Indeksforvaltning 10 (B1) 0,30% 10% 10%
Nordea Liv Indeksforvaltning 30 (B1) 0,30% 30% 30%
Nordea Liv Indeksforvaltning 50 (B1) 0,30% 50% 50%
Nordea Liv Indeksforvaltning 65 (B1) 0,30% 65% 65%
Nordea Liv Indeksforvaltning 80 (B1) 0,30% 80% 80%
Nordea Liv Indeksforvaltning 100 (B1) 0,30% 100% 100%
Nordea – YS
Nordea Liv Aktiva Bedrift 10 (B1) 0,39% 10% 10%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 30 (B1) 0,39% 30% 30%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 50 (B1) 0,39% 50% 50%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 65 (B1) 0,39% 65% 65%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 80 (B1) 0,39% 80% 80%
Nordea Liv Aktiva Bedrift 100 (B1) 0,39% 100% 100%
Nordea Liv Bærekraft 10 Valutasikret (B1) 0,39% 10% 10%
Nordea Liv Bærekraft 30 Valutasikret (B1) 0,39% 30% 30%
Nordea Liv Bærekraft 50 Valutasikret (B1) 0,39% 50% 50%
Nordea Liv Bærekraft 65 Valutasikret (B1) 0,39% 65% 65%
Nordea Liv Bærekraft 80 Valutasikret (B1) 0,39% 80% 80%
Nordea Liv Bærekraft 100 Valutasikret (B1) 0,39% 100% 100%
Nordea Liv Indeksforvaltning 10 Valutasikret 0,30% 10% 10%
Nordea Liv Indeksforvaltning 30 Valutasikret 0,18% 30% 30%
Nordea Liv Indeksforvaltning 50 Valutasikret 0,18% 50% 50%
Nordea Liv Indeksforvaltning 65 Valutasikret 0,18% 65% 65%
Nordea Liv Indeksforvaltning 80 Valutasikret 0,18% 80% 80%
Nordea Liv Indeksforvaltning 100 Valutasikret 0,18% 100% 100%
Nordnet
Har bare alderstilpasset. 0,40% 100% 80%
SpareBank 1
SpareBank 1 Renter aktiv, svanemerket, og indeks 0,50% 0% 0%
SpareBank 1 Indeks Forsiktig 0,50% 25%
SpareBank 1 Indeks Moderat 0,50% 50%
SpareBank 1 Indeks Offensiv 0,50% 75%
SpareBank 1 Indeks Aksjer 0,50% 100%
SpareBank 1 Svanemerket Forsiktig 0,50% 25%
SpareBank 1 Svanemerket Moderat 0,50% 50%
SpareBank 1 Svanemerket Offensiv 0,50% 75%
SpareBank 1 Svanemerket Aksjer 0,50% 100%
SpareBank 1 Aktiv Forsiktig 25 0,70% 25%
SpareBank 1 Aktiv Moderat 50 0,80% 50%
SpareBank 1 Aktiv Offensiv 75 0,90% 75%
SpareBank 1 Aktiv Aksjer 1,00% 100%
SpareBank 1 – LO Favør
Renter aktiv, svanemerket, og indeks 0,18% 0%
Svanemerket (alle profiler) 0,18%
Indeks (alle profiler) 0,18%
Aktiv Forsiktig 0,62% 25%
Aktiv Moderat 0,72% 50%
Aktiv Offensiv 0,82% 75%
Aktiv Aksjer 0,92% 100%
Storebrand
Storebrand Ekstra Forsiktig Indeks A 0,45% 0% 0%
Storebrand Forsiktig Indeks A 0,45% 20% 15%
Storebrand Balansert Indeks A 0,45% 50% 40%
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 0,45% 100% 75%
Storebrand Ekstra Forsiktig 0,60% 0% 0%
Storebrand Forsiktig 0,60% 20% 15%
Storebrand Balansert 0,60% 50% 40%
Storebrand Offensiv 0,60% 80% 64%
Storebrand Ekstra Offensiv 0,60% 100% 75%

 

Se også:

Innskuddspensjon - dette vokser det avsatte beløpet til

Her kan du sjekke mer om hva du får i pensjon

Guide til IPS (individuelle pensjonsspareavtaler)

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser. Kalkulatoren tar hensyn til oppspart beløp, og det aktuelle månedlige avsatte beløpet.

Innskuddspensjon - meravkastning
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.