Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Se oversikt over hvilke kostnader de forskjellige forsikringsselskapene tar for forvaltningen av pensjonskapitalbevis.

Kostnaden er viktig, men det er nok enda viktigere hvilket fondstilbud selskapene har. 

Les mer om fripolise og pensjonskapitalbevis.

Kostnadsoversikt pensjonskapitalbevis

Kostnadene kan regnes i prosent av saldoen ("I prosent"). Noen regner den som en fast kostnad koblet opp mot grunnbeløpet ("Av G").

Noen har også satt et tak på kostnaden ("Max"), enten i form av et kronebeløp, eller prosentvis i forhold til saldoen.

Listen er alfabetisk sortert.

Selskap I prosent Av G Max
Danica 0,00% 0,50% 2%
DNB 1,00% 0,00% 400
Duvi Pensjon 0,00% 0,00% 0
Gjensidige 0,00% 0,49% 557
Handelsbanken 0,49% 0,00%
KLP 0,00% 0,00% 0
Kron 0,00% 0,00% 0
Landkreditt 0,00% 0,49% 557
Nordea 0,00% 0,50% 1%
Nordnet 0,19% 0,00% 0,19%
SpareBank 1 0,00% 0,50% 2%
Storebrand 2,00% 0,00% 400

 

Sammenligning av kostnader

Her er kostnaden sammenlignet på tre forskjellige beløp.

Selskap 10 000 100 000 1 000 000
Danica 200 557 557,385
DNB 100 400 400
Duvi Pensjon 0 0 0
Gjensidige 546 546,2373 546,2373
Handelsbanken 49 490 4 900
KLP 0 0 0
Kron 0 0 0
Landkreditt 546 546 546
Nordea 100 557,385 557,385
Nordnet 19 190 1900
SpareBank 1 200 557 557
Storebrand 200 400 400

 

Se også:

Fripolise og pensjonskapitalbevis

Guide til innskuddspensjon

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Verdi av innskuddspensjonen
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Innskuddspensjon - meravkastning
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.