Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for "Andre rentefond", herunder High Yield obligasjonsfond.

Obligasjonsfond som er i gruppen "Andre rentefond" er ikke med i gruppen "Norske obligasjonsfond" (som plasserer i Norge), eller "Internasjonale obligasjonsfond" (som må være valutasikret). 

De fleste obligasjonsfondene i "Andre rentefond" investerer i utenlandske rentepapirer.

En undergruppe innen Andre rentefond er High-yield obligasjonsfond. Disse har den høyeste risikoen, og det største avkastningspotensialet blant obligasjonsfondene. I denne gruppen er det med fond som bare investerer i Norge/Norden, og over større deler av verden. De fleste high yield fondene tilhører den sistnevnte gruppen.

Se også:

Nøkkeltall for norske obligasjonsfond

Nøkkeltall for internasjonale obligasjonsfond

Nøkkeltall Andre rentefond

I tabellen under ser du disse opplysningene:

  • Kolonnen for M.innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forv. er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.
  • Val. viser om fondet er valutasikret eller ikke
  • Kommentar er en kort tekst om investeringsstrategien til fondet
Andre rentefond M.innsk. Forv. Etabl. Val. Kommentar
Alfred Berg Global Corporate ESG Enhanced Index D- 100 0,20 21-feb.-22 Ja Indeks, ESG
Alfred Berg Income NOK 1 000 0,80 19-okt.-14 Nei Minst 50 % i Norden
Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration ACC 100 0,50 30-jan.-17 Nei Norden
Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration C 100 0,50 15-aug.-19 Ja Norden
Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration ACC 100 0,50 17-juni-20 Ja Nordisk
Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration C 300 0,50 13-sep.-19 Nei Nordisk
Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC 300 0,40 30-jan.-17 Nei Nordisk
Alfred Berg Nordic Investment Grade C 300 0,40 08-des.-15 Ja Norden, durasjon max 1 år
Carnegie Corporate Bond 3 NOK 1 1,06 01-okt.-12 Ja Globalt
Carnegie Investment Grade B NOK 1 0,50 19-aug.-19 Ja Norden, durasjon rundt 3 år
Danske Invest European Bond Class A (NOK) 100 1,10 02-juli-98 Nei Europa, durasjon 3-7 år
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 100 0,69 07-nov.-13 Ja OECD
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 100 0,80 09-sep.-13 Ja Norden
Danske Invest SICAV Euro Investm G. C. Bond A Nok 1 000 1,07 01-april-11 Nei Europa
DNB Aktiv Rente 100 0,50 25-sep.-05 Nei Plasserer i andre rentefond
Eika Kreditt 50 000 0,80 20-nov.-03 Nei Durasjon mellom 0 og 2
First Yield 1 000 0,60 10-sep.-10 Ja Norge, durasjon 0-8 år
Handelsbanken Vekst Obligasjon 1 000 1,10 07-des.-18 Nei Fremvoksende markeder, durasjon 2-8 år
Holberg Kreditt A 50 000 0,80 15-des.-11 Nei Norden, durasjon max 1 år
Holberg Obligasjon Norden 50 000 0,30 22-des.-17 Nei Norden, durasjon max 1 år
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P 100 0,22 15-sep.-20 Plasserer i andre fond i KLP
KLP Nåtid P 100 0,22 08-des.-16 Ja Plasserer i andre fond i KLP
Landkreditt Extra 300 0,60 31-okt.-12 Ja Norge, durasjon rundt 0,25 år
Landkreditt Høyrente 300 0,25 28-nov.-05 Ja Norsk, Durasjon 0,15 år
Nordea Emerging Stars Bond 100 1,19 17-jan.-19 Nei Fremvoksende markeder
Nordea European Corporate Bond 100 0,84 02-april-09 Nei Europa
Nordea Flexible Fixed Income 100 1,07 20-april-16 Ja Globalt
Nordea Kreditt Stars A 100 0,40 23-mai-18 Ja Nordisk, durasjon 0-1 år
Nordea Low Duration European Covered Bond Fund 100 0,70 05-nov.-18 Ja Europa, durasjon 0-2 år
Nordea Plan Rente 100 0,66 24-jan.-11 Nei Durasjon 0-5 år
Nordea US Corporate Stars Bond 100 1,01 05-feb.-19 Ja ESG
Odin Kreditt C 3 000 0,75 01-sep.-09 Nei Minst 50 % av høy kredittkvalitet
ODIN Rente C 3 000 0,40 06-mai-15 Nei Globalt, durasjon 0-5 år
Pareto ESG Global Corporate Bond C 1 1,18 23-mars-15 Nei ESG, durasjon 0-7 år
Pareto Nordic Cross Credit R 1 0,89 Nei Norden, durasjon 0-4 år
Skagen Avkastning 250 0,40 16-sep.-94 Ja Norden, durasjon 0-5 år
SPV Rente 3 000 0,71 02-juni-10 Nei Plasserer i andre fond
SR-Bank Kreditt 500 0,95 02-mai-13 Nei Norsk
Storebrand Ekstra Forsiktig P 100 0,60 05-des.-12 Ja Plasserer i andre rentefond
Vibrand Kreditt 10 000 0,80 01-jan.-18 Ja Norge, fritt

Nøkkeltall High Yield obligasjonsfond

Listen er alfabetisk sortert. Øverst er det obligasjonsfond som investerer i Norge. Nederste del fondene som investerer i hele eller deler av verden.

Fond med minsteinnskudd på over 100.000 kroner er ikke tatt med her.

I tabellen under ser du disse opplysningene:

  • Kolonnen for M.innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forv. er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.
  • Val. viser om fondet er valutasikret eller ikke
Andre rentefond – High Yield M.innsk. Forv. Etabl. Val. Kommentar
Alfred Berg Nordic High Yield ACC HNOK 1 000 0,80 05-aug.-20 Nei Norden, durasjon 0-2 år
Alfred Berg Nordic High Yield C 1 000 0,80 09-jan.-13 Ja Norden, durasjon 0-2 år
Alfred Berg Nordic High Yield ESG D 100 1,00 22-mars-21 Ja Norden, durasjon 0-5 år
Carnegie High Yield 3 NOK 1 1,07 05-okt.-21 Nei Norden
Carnegie High Yield Select 3 NOK 50 000 0,96 11-juli-17 Ja Norden
Danske Invest Euro High Yield Obl, NOK h 100 1,08 05-nov.-13 Ja Globalt, durasjon 3-5 år
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 100 1,15 05-nov.-13 Ja Globalt, durasjon 2-4 år
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 100 1,09 31-okt.-13 Ja Fremvoksende markeder
DNB High Yield A 100 0,80 05-des.-12 Ja Norden, moderat durasjon
First High Yield 1 000 0,85 17-mars-11 Nei Norge, durasjon rundt 1 år
Fondsfinans Kreditt 10 000 0,35 30-april-13 Ja 70% Norge, durasjon 0-2 år
Handelsbanken Kreditt 1 000 0,75 18-sep.-19 Ja Europa, durasjon 0-3 år
Nordea Emerging Market Bond 100 1,29 07-sep.-12 Ja Fremvoksende markeder
Nordea European High Yield Stars Bond Fund 100 1,29 15-jan.-19 Nei ESG
Nordea International High Yield Bond 100 1,32 05-feb.-13 Ja Globalt, kan ha høy durajon
Nordea North American High Yield Stars Bond 100 1,31 07-feb.-19 Ja USA
Nordea US High Yield Bond 100 1,31 06-nov.-08 Ja USA
Pareto Nordic Corporate Bond A 1 1,00 16-okt.-15 Nei Norden, durasjon 0-4 år
SEB European High Yield Fund C H-NOK 100 1,06 03-nov.-14 Nei Europa
SEB Sustainable High Yield H-NOK 1 1,06 22-juni-09 Nei Globalt, ESG
Storebrand Nordic High Yield A 100 0,75 06-april-20 Ja Norden, stor frihet på durasjon

 

Les mer om obligasjonsfond:

Guide til obligasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Kostnadsoversikt obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes strategier

Valg av obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.