Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for internasjonale obligasjonsfond.

For at et internasjonalt obligasjonsfond skal være definert som dette, må fondet være valutasikret. Og plassere i utlandet.

Alle obligasjonsfond som plasserer i utlandet og ikke er valutasikret, havner i gruppen "Andre rentefond".

Se også:

Nøkkeltall i norske obligasjonsfond

Nøkkeltall for Andre rentefond og High Yield

I tabellen under ser du disse opplysningene:

  • Kolonnen for M.innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forv. er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etabl.: Datoen da fondet ble startet opp.
  • Kommentar: Er en kort tekst om investeringsstrategien til fondet

Nøkkeltallene

Listen er alfabetisk sortert.

Fond M. innsk. Forv. Etabl. Kommentar
DNB Low Carbon Credit A 100 0,5 02-mai-19 Miljø
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P 3000 0,2 24-sep.-19 Ikke våpen, tobakk, fossil energi, alkohol, peng.s
KLP Obligasjon Global P 100 0,2 11-feb.-09 Durasjon 5 - 5,5 år
Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global 100 0,79 09-april-19 ESG
Nordea European Covered Bond 100 0,85 20-april-18 Europa
Nordea Global Green Bond 100 0,62 20-mai-21 Miljø
Nordea Obligasjon Stars A 100 0,4 14-nov.-13 Norden, durasjon 1-5 år
Odin Europeisk Obligasjon C 10000 0,5 28-mars-96 Europa
Storebrand Global Kreditt IG A 100 0,5 09-okt.-18 OECD, fossilfritt
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A 100 0,4 31-jan.-22 Globalt, fossilfritt
Storebrand Global Obligasjon A 100 0,4 07-juli-20 Globalt, fossilfritt, durasjon +-3 år

 

Les mer om obligasjonsfond:

Guide til obligasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Kostnadsoversikt obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes investeringsstrategier

Valg av obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.