Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her ser du en oversikt over hvilke spareprofiler som tilbys.

Alle bank og forsikringsselskaper som tilbyr aksjefond, rentefond, fondskonto og aksjesparekonto har som oftest laget ferdige spareprofiler med forskjellig grad av risiko. På den måten slipper kunden å velge enkeltfond.

Dette er profiler som du kan velge i flere typer spareprodukter:

  • Pensjonssparing - IPS
  • Fondskonto
  • Aksjesparekonto (minimum 80 prosent aksjer)
  • Pensjonskapitalbevis

Aksjesparekonto er ikke et eget spareprodukt i seg selv, men en konto der du kan legge inn verdipapirer med en aksjeandel på minst 80 prosent.

Spareprofilene

Alle har flere alternative spareprofiler. I disse kan du velge fra 0-30 prosent aksjer, opp til 100 prosent aksjefond. Antall spareprofiler hos tilbyderne ligger i området tre til fem.

Her er en oversikt over kostnadene ved å velge fire forskjellige profiler.

Det er oversikter på spareprofiler på omtrent:

  • 25 prosent aksjer
  • 50 prosent aksjer
  • 75 prosent aksjer
  • 100 prosent aksjer

På de enkelte spareproduktene som tilbys er det noen selskaper som tar et eget administrasjonsgebyr på toppen.

Forsiktig spareprofil

DNB Aktiv 30 0,81% 30%    
DNB Spare 30 0,35% 30%    
Gjensidige Trygg 0,89% 20%    
Handelsbanken Aktiv 30 0,90% 30%    
KLP Kort Horisont 0,22% 18%    
Nordea Plan Moderat 1,00% 30%    
Nordnet One Forsiktig 0,45% 30%    
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N 0,70% 20%    
Storebrand Forsiktig P 0,80% 20%    
Fordeling Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
DNB Aktiv 30 6% 24% 45% 25%
DNB Spare 30 45% 25% 5% 25%
Gjensidige Trygg 40% 40% 4% 16%
Handelsbanken Aktiv 30 9% 21% 70% 0%
KLP Kort Horisont 3% 15% 62% 20%
Nordea Plan Moderat 5% 25% 50% 20%
Nordnet One Forsiktig 0% 70% 0% 70%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N 5% 15% 80% 0%
Storebrand Forsiktig P 5% 15% 50% 30%

 

Moderat sparefrofil

Profil Kostnad Aksjer    
DNB Aktiv 50 0,92% 50%    
DNB Spare 50 0,36% 50%    
Gjensidige Balansert Pensjonsprofil 0,89% 50%    
Handelsbanken Aktiv 50 1,10% 50%    
KLP Lang Horisont 0,22% 60%    
Nordea Plan Balansert 1,20% 50%    
Nordnet One Balansert 0,45% 60%    
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N 0,80% 50%    
Storebrand Balansert P 0,95% 50%    
Fordeling Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
DNB Aktiv 50 10% 40% 30% 20%
DNB Spare 50 10% 40% 30% 20%
Gjensidige Balansert Pensjonsprofil 25% 25% 10% 40%
Handelsbanken Aktiv 50 15% 35% 50% 0%
KLP Lang Horisont 12% 48% 30% 10%
Nordea Plan Balansert 10% 40% 10% 40%
Nordnet One Balansert 0% 60% 0% 40%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N 7% 43% 50% 0%
Storebrand Balansert P 12% 38% 23% 17%

 

Offensiv spareprofil

Offensiv profil        
Profil Kostnad Aksjer    
DNB Aktiv 80 1,09% 80%    
DNB Spare 80 0,36% 80%    
Gjensidige Offensiv Pensjonsprofil 0,89% 80%    
Handelsbanken Aktiv 70 1,30% 70%    
Nordea Plan Offensiv 1,48% 90%    
Nordnet One Offensiv 0,45% 80%    
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N 0,95% 80%    
Storebrand Offensiv P 1,10% 80%    
Fordeling Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
DNB Aktiv 80 10% 10% 16% 64%
DNB Spare 80 10% 10% 16% 64%
Gjensidige Offensiv Pensjonsprofil 10% 10% 16% 64%
Handelsbanken Aktiv 70 30% 0% 21% 49%
Nordea Plan Offensiv 15% 75% 5% 5%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N 20% 60% 20% 0%
Storebrand Offensiv P 20% 60% 5% 15%

 

Spareprofil 100 prosent aksjer

Profil Kostnad Aksjer    
DNB Aktiv 100 1,40% 100%    
Handelsbanken Aktiv 100 1,50% 100%    
KLP Framtid 0,22% 100%    
Nordea Aksjer Verden 1,52% 100%    
Nordnet One Offensiv 0,45% 100%    
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N 1,15% 100%    
Storebrand Ekstra Offensiv P 1,20% 100%    
100 prosent aksjer Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
DNB Aktiv 100 0% 0% 20% 80%
Handelsbanken Aktiv 100 0% 0% 30% 70%
KLP Framtid 0% 0% 20% 80%
Nordea Aksjer Verden 0% 0% 20% 80%
Nordnet One Offensiv 0% 0% 0% 100%
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N 0% 0% 25% 75%
Storebrand Ekstra Offensiv P 0% 0% 20% 80%

 

Se også

Guide til aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikt aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Guide til aksjefond

Guide til kombinasjonsfond

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto-skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.