Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mange kredittkort har en gratis reise- og avbestillingsforsikring.  Den kan være bra nok for noen, men en felle for de fleste.

For at forsikringen gjennom kredittkortet skal være gyldig, kreves det at minst femti prosent av utgiftene til reisen er betalt med kredittkortet.

Reiseforsikringen i kredittkortene har i seg selv en grei dekning dersom reisen ikke er altfor dyr. Men den kan være upraktisk for mange. Det er fort gjort at du kan være uforsikret på reisen hvis du ikke passer på.

Guide til reiseforsikring.

Hvis du vurderer gratis reiseforsikring må du passe på følgende:

  • Alltid huske på å betale reisene med riktig kredittkort
  • Skal en annen betale for deg må du være sikker på at også du er dekket ved den andres betaling
  • Ikke viktig for deg å ha reiseforsikring på småturer innenlands (og dagsturer til Sverige)
  • Sjekk at dekningsomfanget er stort nok på reisegods og avbestilling. Reiser du på langdistanse med fly (f.eks 14 dager i USA) er dekningen neppe høy nok.

Hvis det er noen det skal passe for å bruke reiseforsikringen gjennom kredittkort må det være unge enslige med et enkelt reisemønster. Har du for eksempel  to utenlandsreiser i året som du betaler selv kan dette gå greit.

Upraktisk for de fleste

Den største faren ved å nøye seg med kredittkortenes forsikring er å glemme å betale med kredittkort, og dermed være uten reiseforsikring på turen. Her vil det være mye lettere å glemme å betale med kredittkort i en familie der det gjøres mange turer, gjerne uavhengig av hverandre.

Innenfor EU/EØS dekker helsetrygdekortet utgifter til sykehus og lege. Men å være uforsikret utenfor EU/EØS-området kan få katastrofale følger for økonomien. Langvarig sykehusopphold uten forsikring kan beløpe seg til mange hundretusen kroner.

Hvis du for eksempel bare har to rimelige utenlandsturer i året som du selv betaler er det ikke noe problem å utnytte gratisforsikringen. Da er det lett å huske på å bruke et kredittkort med reiseforsikring.

Men dersom du er på bilferie gjennom Europa, for eksempel, må du dermed passe på at du betaler minst halvparten av drivstoffet og overnattingene med kredittkortet.

Et annet praktisk problem er når du skal på vennetur, og reisen betaler av en annen for alle sammen. Det er begrenset hvor mange som er forsikret sammen på gratisforsikringen, slik at du da kan stå uten reiseforsikring.

Tradisjonell helårs reiseforsikring

For de fleste vil det være praktisk/sikrere å ha en vanlig helårsreiseforsikring. Med en helårs reiseforsikring er du også dekket dersom du tar en hyttetur innimellom, eller en handletur til Sverige.

De tradisjonelle helårsreiseforsikring dekker også for eksempel tyveri på vei til eller fra arbeid eller fritidsaktiviteter. Men såfremt du da ikke har betalt for eksempel togturen med kredittkortet, så gjelder ikke kredittkort-forsikringen på slike småturer.

På turer innenlands uten bruk av fly er strengt tatt ikke reiseforsikringen så viktig. Det er stort sett bare tyveridelen som har en viss verdi. På flyturer er det viktigere å ha betalt turen med kredittkort siden den da gir større dekning. Ulykkesdekningen er ikke så viktig, ganske enkelt fordi du bør ha en stor nok ulykkesforsikring som gjelder uansett når den inntreffer.

En helårs reiseforsikring koster fra like under tusenlappen, og opp mot 3000 kroner for en enkeltperson. Du kan selv sjekke priser på reiseforsikring her.

Lenker til reise- og avbestillingsforsikring

Disse kredittkortene har reiseforsikring. I de aller fleste tilfellene er det også med en avbestillingsforsikring.

Under finner du lenker til omtalen av reise- og avbestillingsforsikringen i kredittkortet. Der vil du også finne lenker til vilkårene, slik at du kan se hvilken dekning de enkelte reiseforsikringene gir.

Kredittkort Vilkår
Akademikerkortet Vilkår
Bank Norwegian Kredittkort Vilkår
BN Bank Kredittkort Vilkår
Bulder Kredittkort Vilkår
Circle K Mastercard Vilkår
Coop Mastercard Vilkår
DNB Mastercard Vilkår
Eikad Kredittkort Vilkår
Fana Sparebank Vilkår
Gebyrfri Visa Gold Vilkår
Handelsbanken Gold Vilkår
Himla Kredittkort Vilkår
Ikano Visa Vilkår
KLP Kredittkort Vilkår
Morrow Bank MasterCard Vilkår
Landkreditt Mastercard Vilkår
LOfavør Mastercard Vilkår
Mastercard Gold Vilkår
NAF Xtra Visa Vilkår
NAL Mastercard Vilkår
Nordea Gold Vilkår
Remember Black Vilkår
Remember Gold Vilkår
Resurs Gold Vilkår
SAS EuroBonus World MasterCard Vilkår
Sbanken Kredittkort Vilkår
Sparebank 1 Mastercard Vilkår
Sparebanken Vest Visa Gull Vilkår
Storebrand Bank Kredittkort Vilkår
Strawberry Mastercard Vilkår
TF Bank Kredittkort Vilkår
Trumf Visa Vilkår
Unio Mastercard Vilkår
YS Mastercard Vilkår

 

Bra nok dekning på rimelige reiser

Det kritiske punktet du bør sjekke i kredittkortets reiseforsikring er dekningsbeløpene ved reisegods og avbestilling.

Avbestilling begrenser seg gjerne til 10.000-20.000 kroner pr person eller 30.000-40.000 kroner for en familie. Reiser du på rimelige ferieturer, typisk innenfor Europa, holder reisekostnadene (fly og hotell) seg gjerne under disse grensene.

Men reiser du langdistanse med fly, overgår ofte reisens utgifter det maksimale dekningsbeløpet. Planlegger for eksempel familien 14 dagers ferie i USA, overskrider antagelig utgiftene til hotell og fly disse grensene. Og da er du underforsikret.

Reisegods er også dårligere dekket i kredittkortene sammenlignet med en tradisjonell helårs reiseforsikring. Men for mange er den likevel bra nok. Dekningen utgjør typisk 15.000-20.000 kroner pr person eller 30.000-40.000 kroner pr familie gjennom kredittkortene. Lar du smykkene ligge hjemme, er dekningen bra nok for de aller fleste.

Barna dekkes i både kredittkortenes forsikring og i de tradisjonelle helårs reiseforsikringene.

 

Se også:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Priser på reiseforsikring

Les mer om kredittkort:

Guide til kredittkort - en oversikt

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort - usmart bruk

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback

Kredittkortkalkulatorer:

Finn billigste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.