Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her ser du hvor mye gunstigere boliglån for unge er i forhold til vanlige boliglån, i de enkelte bankene.

Standarden er at du er ung til du er 33 år. En annen standard er at betingelsene gjelder opp til 85 prosent av markedsverdi. Dette er en fordel, men gjelder altså for alle bankene. Dette blir derfor ikke nevnt under hver enkelt bank.

Her har vi tatt med kommentarer for alle større banker, og banker som ellers er blant de gunstigste på boliglån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå

Her finner du renteoversikten for boliglån for unge.

Her finner du renteoversikten for vanlige boliglån.

Her finner du renteoversikten for Grønne boliglån

Guide til Boliglån for unge / Førstehjemslån.

Kommentarer til de enkelte bankene:

Akademikerne - Danske Bank
Renten ligger 0,35 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

BN Bank
Gir ikke bedre betingelser til unge.

BOB - SpareBank 1 SR-Bank
Renten ligger 0,20 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

Boligkreditt
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Bulder Bank
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Danske Bank
Renten ligger 0,35 prosentpoeng under den laveste veiledende (ikke den du kan få i praksis) renten på boliglån innenfor 80 prosent av markedsverdi.

Din Bank
Renten ligger 0,21 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

DNB
Boliglån Ung Start: Krever at lånet er til din første bolig. Disse får den laveste renten. Denne er fra 0,76 prosentpoeng lavere enn på vanlige boliglån.

Boliglån Ung: Renten ligger likt med renten på boliglån innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Gir også lavere rente på fastrente enn ordinære fastrentelån (0,1 prosentpoeng lavere).

DNB Boligbyggelag (Bate, NOBL, TOBB, USBL)
Renten ligger 0,36/0,46 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

DNT - Lom & Skjåk Sparebank
Renten er 0,16 prosentpoeng lavere enn vanlig boliglån innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Fana Sparebank
Renten er 0,60 prosentpoeng lavere enn vanlige boliglån.

Handelsbanken
Ikke oppgitt noen satser på boliglån for unge.

Himla Banktjenester
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Huseiernes Landsforbund - Storebrand
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Juristforbundet - Handelsbanken
Renten ligger 0,25 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

KLP Banken
Renten er 0,15 prosentpoeng lavere enn den beste renten som gjelder for lån fra 1,5 millioner kroner.

Landkreditt
Renten er høyere på boliglån for unge.

LOfavør - Spb 1 SMN
Renten på førstehjemslån er 0,11 prosentpoeng lavere. 0,09 prosentpoeng lavere på boliglån for unge.

LOfavør - Spb 1 Østlandet
Renten på førstehjemslån er 0,06 prosentpoeng lavere enn på Boliglån for unge. Renten er 0,16 prosentpoeng lavere på førstehjemslån.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,16 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Nordea
På førstehjemslån er renten 0,26 prosentpoeng lavere enn laveste boliglånsrente. Omtrent den samme som for boliglån for unge.

NORDirekte (Skagerak Spb)
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Nybygger.no
Gir ikke bedre betingelser til unge.

OBOS-banken
Renten er lik som boliglånsrenten innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Sandnes Sparebank
Boliglån for unge er 0,36 prosentpoeng dyrere enn det vanlig boliglån innenfor 50 prosent av markedsverdi er.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,25 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Sbanken
Gir ikke bedre betingelser til unge.

SpareBank 1 Lom & Skjåk
Renten ligger 0,31 prosentpoeng under vanlig boliglånsrente. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Nord-Norge
Førstehjemslån ligger 0,55 prosentpoeng under laveste rente på boliglån. På boliglån for unge ligger den fra 0,3 prosentpoeng under.

SpareBank 1 SMN
Førstehjemslån ligger 0,06 prosentpoeng under laveste rente på boliglån. På boliglån for unge ligger den høyere enn den laveste renten på boliglån.

SpareBank 1 SR-Bank
Renten på Førstehjemslån ligger 0,05 prosentpoeng under laveste boliglånsrente. Boliglån for unge ligge 0,05 prosentpoeng over laveste boliglånsrente. Medlemmer i LOfavør får 0,20 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Sørøst
Renten på Førstehjemslån ligger 0,1 prosentpoeng under laveste boliglånrenterenten. Medlemmer i LOfavør får 0,20 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Østlandet
Renten på Førstehjemslån ligger 0,56 prosentpoeng under laveste boligrente. Boliglån for unge ligger over laveste boligrente. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,16 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Sparebanken Sogn og Fjordane
Renten på Førstehjemslån ligger 0,41 prosentpoeng under laveste boliglånsrente. Boliglån for unge ligger 1 prosentpoeng lavere.

Sparebanken Sør
Renten på Førstehjemslån er0,1 prosentpoeng under laveste boligrente. Boliglån for unge er likt.

Sparebanken Vest
Renten på Førstehjemslån ligger 0,45 prosentpoeng under laveste boligrente. Renten på Boliglån for unge ligger 0,15 prosentpoeng under.

Sparebanken Øst
Renten på Førstehjemslån ligger 0,66 prosentpoeng under laveste boligrente. Renten på Boliglån for unge ligger 0,25 prosentpoeng under.

Storebrand
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Sykepleierforbundet - DNB
Renten på både Førstehjemslån og Boliglån for unge er 0,26 prosentpoeng under laveste boliglånsrente.

Unio - Nordea
Renten på både Førstehjemslån og Boliglån for unge er 0,15 prosentpoeng under laveste boliglånsrente.

YS - Nordea
Renten på både Førstehjemslån og Boliglån for unge er 0,15 prosentpoeng under laveste boliglånsrente.