Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne priser for flere typer forsikringer samtidig.

Her får du priser fra følgende forsikringsselskap: Codan, DNB Skadeforsikring, Eika Forsikring, Frende, Gjensidige, Europeiske Reiseforsikring, If Skadeforsikring, Jernbanepersonalets Forsikring, KLP, Landbruksforsikring, Nemi Forsikring, Sparebank 1 Forsikring, Storebrand, Troll Forsikring, Tryg Forsikring, Vardia Forsikring.

Når du sjekker prisene på flere forsikringer, blir også priser justert for totalkunderabatter (samlerabatter. Dette er noe du får i mange selskaper, gjerne fra du har tre forsikringer i samme selskap. Les mer om totalkunderabatter.

Du kan også sjekke priser direkte på nettsidene på en del selskap. Du finner en oversikt over dette i «Priser og vilkår skadeforsikring».

Se også:

Finn beste pris på forsikringspakke

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikringer

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring

 

 

 

 Alle tall er levert av finansportalen.