Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er rentesatsene som de landsdekkende bankene har på byggelån.

Det er langt fra samme prisfokus på byggelån som boliglån. Derfor er renteforskjellene store mellom tilbyderne. Bruk derfor litt tid på få tilbud fra alle aktuelle banker når du trenger et byggelån.

Selv om dette lånet er noe mer arbeidskrevende for banken, vil fortjeneste fortsatt være svært høy på dette. Det bør derfor være meget gode muligheter til å forhandle ned renter, gebyrer og provisjoner på byggelånet.

Dette er byggelån

Byggelån brukes som en rammekreditt når du skal bygge en ny bolig eller en fritidsbolig. Det kan også benyttes når det skal gjøres omfattende arbeider på en bolig som derfor vil ta en del tid.

Når du oppretter en byggelånskonto kan du bruke den til å betale alle byggeregninger med. Regningene blir kontrollert av banken, og belastet kontoen etter godkjennelse.

På denne måten er banken sikret at prosjektet og derav panteverdien holder den progresjonen som er nødvendig.

Etter at byggeperioden er ferdig, skal byggelånet konverteres til et vanlig boliglån. Dette skjer når bygget har ferdigattest.

Konverteringen kan være til Husbanken, i den banken du har byggelånet, eller en annen långiver. Dette lønner det seg å gjøre fortest mulig siden boliglånsrentene er mye lavere enn byggelånsrenten.

Se: Guide til byggelån

Kostnadene i et byggelån

Et byggelån består av en nominell rente som du vanligvis betaler kvartalsvis. Du betaler rente av det beløpet du til enhver tid har trukket opp på rammen.

I tillegg kommer det i de fleste tilfellene en løpende provisjon av den totale byggelånsrammen. Provisjonen ligger normalt på 0,33 prosent i kvartalet. Hvis byggelånsrammen er på 3 millioner kroner betaler altså provisjon av rammen, ikke hva du har trukket opp.

Etableringsgebyret kan variere ganske sterkt, og kan være utslagsgivende for hvilken bank som blir billigst.

Forutsetninger:
Byggelånsramme 3 000 000
Varighet på byggelånet 1 år
Gjennomsnittlig byggelån 1 500 000
Nominell rente 6,00%
Kvartalsvis provisjon 0,33%
Kostnadene:
Rente 90 000
Provisjon av ramme 39 600
Etableringsgebyr 5 000
Sum byggelånskostnader 134 600

Sammenligning alle banker du kan

Siden byggelån ikke er et landsdekkende produkt, må du sammenligne bankene som tilbyr dette produktet i det distriktet du skal bygge. Du må altså kontakte alle for å få et pristilbud.

Mange av de gunstigste landsdekkende bankene på boliglån, gir ikke byggelån. Listen over dem ser du nedenfor.

Hvordan finne billigste byggelån

Bruk byggelånskalkulatoren

Du kan bruke byggelånskalkulatoren for å sammenligne tilbudet i to banker av gangen. Her legger du inn kredittrammen, hvor mye du gjennomsnittlig bruker av byggelånsrammen, kvartalsvis provisjon, og etableringsgebyret.

Kalkulatoren regner så ut hva dette koster deg i løpet av byggeperioden.

Priseksempler

I alle bankene er det veiledende minimumssatser som er oppgitt. Dette gjelder både rentesats, og i de fleste tilfellene etableringsgebyret. Tilbudet du får kan være derfor være dårligere enn det du ser her. Men det får du altså se når du får et konkret tilbud.

Oversikten viser den totale kostnaden i byggeperioden, nominell rente, provisjon av byggelånsrammen, og etableringsgebyret. For så godt som alle bankene er den nominelle renten og etableringsgebyret minimumssatser.

Forskjellen mellom topp og bunn på de totale kostnadene er omtrent 50.000 kroner.

DNB og Nordea gir ikke ut priser, du må få et tilbud fra dem.

I tabellene under er kostnadene i byggeperioden regnet av en låneramme på 4 millioner kroner, byggelånet er i gjennomsnitt på 2 millioner kroner (50 prosent utnyttelsesgrad), samt etableringsgebyret, og et eventuelt termingebyr. Byggelånstiden er 9 måneder.

Provisjonen av rammen er hos de fleste bankene på 0,33 prosent per kvartal. Dette gir en kostnad på 39.600 kroner, og utgjør en betydelig del av kostnadene.

Valdres Sparebank er den billigste banken med disse forutsetningene. Årsaken er at de ikke har noen kvartalsvis provisjon.

Bank Kostnad byggeperioden Nominell rente Etablerings-gebyr per kvartal
Valdres Sparebank 130 200 8,20% 6 750 0,00%
Sparebanken Sør 155 600 7,50% 3 500 0,33%
SpareBank 1 SMN 161 700 7,74% 6 000 0,33%
Sparebanken Sogn og Fjordane 163 250 8,15% 5 000 0,30%
Oppdalsbanken 165 050 7,95% 6 200 0,33%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 168 350 8,25% 5 000 0,33%
SpareBank 1 Østlandet 171 210 8,35% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Lom & Skjåk 171 710 8,45% 5 000 0,33%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 173 460 8,50% 6 000 0,33%
Akademikerne (Danske Bank) 174 100 8,70% 4 000 0,33%
Juristforbundet – Handelsbanken 174 100 8,70% 4 000 0,33%
Danske Bank 176 100 8,70% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 182 850 9,35% 3 000 0,33%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 184 850 9,35% 5 000 0,33%
Sandnes Sparebank 189 230 9,60% 5 000 0,33%
SpareBank 1 Nord-Norge 189 350 9,25% 11 000 0,33%
SpareBank 1 SR-Bank 193 700 9,94% 5 000 0,33%
SpareBank 1 Østfold Akershus 196 350 9,95% 7 500 0,33%
Sparebanken Vest 198 210 9,55% 15 000 0,33%
Gjennomsnitt 174 704 8,75% 6 050 0,31%
DNB 150 600 7,00% 6 000 0,33%
Nordea 165 600 8,00% 6 000 0,33%

Kilde: Bankenes nettsider.

Alle tar 0,33 prosent per kvartal i provisjon av byggelånsrammen. Unntaket er Sparebanken Sogn & Fjordane som tar 0,30 prosent.

Kommentarer til de enkelte bankene:

 • Danske Bank: Etableringskostnaden ligger fra 5.000 kroner til 20.000 kroner (1.000 kroner i depotgebyr kommer i tillegg).
 • Sandnes Sparebank: Renten er en minimumssats.
 • SpareBank 1-bankene: Medlemmer i LO får 0,25 prosentpoeng lavere rente.
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres: Etableringskostnaden er 0,1 prosent, minimum 6.000 kroner.
 • SpareBank 1 Nord-Norge: Etableringsgebyret er 0,25 prosent, minimum 10.000 kroner.
 • SpareBank 1 Østlandet: Etableringskostnaden er minimum 5.000 kroner, maksimalt 20.000 kroner.
 • Sparebanken Vest: Etableringskostnaden er minimum 5.000 kroner, maksimalt 15.000 kroner.

Ikke alle gir byggelån

Mange banker som gir boliglån med lav rente, gir ikke byggelån. Dette gjelder disse långiverne:

 • BN Bank
 • Bulder Bank
 • Boligkreditt
 • Din Bank
 • Fana Sparebank
 • Himla Bank
 • KLP
 • Landkreditt
 • NorDirekte
 • Sbanken

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de billigste hyttelånene nå

Kalkulatorer:

Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.