Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser hvilke årlige kostnader du blir belastet for i nordiske aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 14,0 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

  Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvaltning Kjøp / Salg 5 år
KLP AksjeNorden Indeks P 100 0,18 0,00 0,90
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P 100 0,18 0,00 0,90
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) 100 0,19 0,00 0,95
DNB Barnefond A 100 0,20 0,00 1,00
DNB Norden Indeks A 100 0,20 0,00 1,00
Storebrand Indeks - Norden A 100 0,20 0,00 1,00
Handelsbanken Norden Index Criteria 1 000 0,40 0,00 2,00
Odin Norden F 3 000 1,05 0,00 5,25
DNB Grønt Skifte Norden A 100 1,17 0,00 5,85
DNB Norden A 100 1,17 0,00 5,85
SEB Nordic Future Opportunity C NOK 100 1,25 0,00 6,25
Swedbank Robur Nordenfond 100 1,25 0,00 6,25
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 100 1,25 0,00 6,25
SEB Norden 5 000 1,30 0,00 6,50
Carnegie All Cap 1 1,36 0,00 6,80
Nordea Innovation Stars 100 1,39 0,00 6,95
Nordea Nordic 100 1,40 0,00 7,00
Landkreditt Norden Utbytte A 300 1,30 0,65 7,15
C WorldWide Norden 1 000 1,40 0,50 7,50
Delphi Nordic A 100 1,50 0,00 7,50
Eika Norden 300 1,50 0,00 7,50
Fondsfinans Norden 10 000 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Norden 1 000 1,50 0,00 7,50
Holberg Norden A 1 000 1,50 0,00 7,50
Odin Norden C 3 000 1,50 0,00 7,50
Odin Small Cap C 100 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Nordiske SMB 1 000 1,60 0,00 8,00
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG C 100 1,75 0,00 8,75
Nordea Nordic Stars 100 1,79 0,00 8,95
Handelsbanken Norden Selektiv 1 000 1,85 0,00 9,25
Arctic Nordic Equities A 1 000 1,88 0,00 9,40
Alfred Berg Nordic Gambak C 100 2,00 0,00 10,00
Vibrand Norden 1 000 2,00 0,00 10,00
Pareto Nordic Equity B 0 1,71 1,50 10,05
First Veritas 1 000 2,25 0,00 11,25
Eika Alpha 300 2,50 0,00 12,50
Fidelity Funds Nordic Dist SEK 2 500 1,93 5,25 14,90

Fond med minsteinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med.

Noen fond har en resultatavhengig kostnad. Denne langsiktige forventede kostnaden er lagt til for disse fondene. Les mer om dette i Aksjefond med suksesshonorar.

Mer om nordiske aksjefond:

Nøkkeltall i nordiske aksjefond

Nordiske aksjefond med best avkastning

Strategier i nordiske aksjefond 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Guide til kostnadene

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kostnader i fond:

Guide til kostnadene i aksjefond

Kostnadsoversikt for norske aksjefond

Kostnadsoversikt for globale aksjefond

Kostnadsoversikt for aksjefond som plasserer i Fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.