Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er store forskjeller i valutakurser mellom å bruke kort, ta ut i minibank, eller kjøpe sedler.

Når du skal betale for noe i utlandet har du ofte valget mellom å bruke kontanter eller kort. Men mange steder er du nødt til å bruke kontanter.

Skal du bruke kort har du valget mellom kredittkort eller bankkort (debetkort). Skal du bruke sedler har du valget mellom:

  • Kjøpe sedler
  • Ta ut på flyplassen
  • Ta ut i minibank i utlandet

Spørsmålet blir da hvordan man får tak i den aktuelle valutaen på billigst måte.

Gebyrer og påslag varierer i hovedsak etter hvor og hvordan du tar ut penger, og om du bruker debet- eller kredittkort når du tar ut penger i minibank.

Det første spørsmålet er om du skal ta ut penger i Norge - for eksempel i minibank på flyplassen - eller når du kommer frem til bestemmelsesstedet.

I tabellen under har vi sett på tre alternativer:

  • Ta ut penger i utlandet, kurs representert med Visa-kursen tillagt 2,00 prosent i valutapåslag
  • Ta ut penger i DNB's valutaminibank på Gardermoen.
  • Veksle til utenlandsk valuta i Forex

Momenter å ta hensyn til

For uttak i minibank er det noen momenter å ta hensyn til. For varekjøp gjelder ikke disse momentene.

Forex
Når du veksler i Forex vil det ikke komme andre kostnader i tillegg.

Veksling i Nordea Gardermoen
Når du veksler i DNB vil det kunne koste deg et ekstra gebyr på 20 til 30 kroner. Tar du ut 2000 kroner, og gebyret er 20 kroner, er dette et uttaksgebyr på 1 prosent.

Minibankuttak i utlandet
Når du tar ut penger i minibank i utlandet vil de fleste bankene ta et gebyr for dette. Dette gebyret kan være et fast kronegebyr, noen tar et prosentvis gebyr i tillegg. Hvis gebyret er 30 kroner pluss 0,5 prosent, vil det koste deg 40 kroner i gebyr ved et uttak på 2000 kroner. Det tilsvarer et uttaksgebyr på 2 prosent.

Gebyret avhenger altså av hvilke debetkort (bankkort) eller kredittkort du bruker. Bruker du de gunstigste betaler du ingen gebyrer.

Her kan du se hvilke kostnader det er ved å bruke debetkort eller kredittkort:

Kostnader ved bruk av bankkort i utlandet

Kostnader ved bruk av kredittkort i utlandet

Kostnaden ved å ta ut valuta for 5.000 kroner

Det er uttak i minibank i utlandet med debet--kortet (kan være koblet mot Visa eller Mastercard) som har den beste kursen på alle valutaer. Forex er gjennomgående dyrest, men har altså ingen ekstra gebyrer.

Den gjennomsnittlige forskjellen er 5,912 prosent opp til Nordea og 6,08 prosent opp til Forex. Men forskjellene er mer interessante når vi utelater Tyrkiske lira der forskjellen er svært stor. Da går forskjellen ned til 2,69 prosent til Nordea, og 4,20 prosent til Forex.

Når du tar ut penger i minibank i utlandet kan det også være et gebyr som minibankeieren tar. Dette skal det opplyses om før du gjennomfører uttaket. Kostnaden kan dermed variere avhengig av hvilken minibank du bruker. Se derfor alltid etter hva en eventuell ekstrakostnad er. Dette reduserer forskjellen mellom Nordea/Forex og bruk av kort.

Kostnaden i kroner

Tabellen under viser hva et valutauttak på omtrent 5.000 kroner koster ved uttak i minibank i utlandet, Nordea og Forex.

Å betale med kort vil være det billigste. Da får du den prisen som står i tabellen nedenfor.

Tar du ut i minibank i utlandet kan det påløpe flere gebyrer. Koster det for eksempel 2 prosent ekstra i minibanken, og 0,5 % (av beløp) pluss 30 kroner fra kortet, blir det en ekstra kostnad på 155 kroner. Da vil det for euro koste 5.156 kroner, og vil ligge på nivå mellom Forex, og Nordea Gardermoen.

Valuta Kort Nordea Forex
EU/Euro 5 001 5 117 5 167
Danmark/kroner 5 010 5 074 5 076
Polen/zloty 5 032 5 402 5 458
Storbritannia/pund 5 018 5 166 5 177
Sverige/kroner 5 051 5 138 5 118
Sveits/Franc 5 072 4 994 5 293
Thailand/baht 5 014 5 297 5 416
Tsjekkia/koruna 5 059 5 201 5 333
Tyrkia/lira 5 017 6 773 6 171
USA/dollar 5 088 5 175 5 212
Snitt ex Tyrkia 5 038 5 174 5 250
Snitt 5 036 5 334 5 342
Prosent forskjell ex Tyrkia 0,00% 2,69% 4,20%
Prosent forskjell 0,00% 5,91% 6,08%

Kursene er hentet 29.06.2023.

Dette er valutakursene

Dette er de oppgitte kursene du får i de tre alternativene.

For minibankuttakene er det Visa's kurs tillagt 2,00 prosent som er brukt.

Valuta Kort Nordea Forex
EU/Euro 12,05 12,33 12,45
Danmark/kroner 161,6 163,68 163,75
Polen/zloty 2,72 2,92 2,95
Storbritannia/pund 13,94 14,35 14,38
Sverige/kroner 103,09 104,85 104,45
Sveits/Franc 12,37 12,18 12,91
Thailand/baht 31,14 32,9 33,64
Tsjekkia/koruna 51,10 52,54 53,87
Tyrkia/lira 42,52 57,4 52,3
USA/dollar 11,06 11,25 11,33

Prosentvise forskjeller

Tabellen viser hvor mange prosent dyrere Nordea og Forex er sammenlignet med kortkursen.

Suverent størst forskjell er det på tyrkiske lira der forskjellene er 23 og 35 prosent. Ellers er det størst forskjell på polske zloty, og thailandske Baht der forskjellene er i området 5,65 til 8,46 prosent. En forskjell på 8 prosent vil gi en kostnadsforskjell på 400 kroner for et vekslebeløp på 5.000 kroner.

Tillegges kostnaden i minibankuttak som i eksemplet ovenfor er denne kostnaden 3 prosent. For noen valutaer vil denne kostnaden være større enn forskjellen når bare 1,90 prosent i valutapåslag tas hensyn til.

Valuta Nordea Forex
EU/Euro 2,32% 3,32%
Danmark/kroner 1,29% 1,33%
Polen/zloty 7,35% 8,46%
Storbritannia/pund 2,94% 3,16%
Sverige/kroner 1,71% 1,32%
Sveits/Franc -1,54% 4,37%
Thailand/baht 5,65% 8,03%
Tsjekkia/koruna 2,82% 5,42%
Tyrkia/lira 35,00% 23,00%
USA/dollar 1,72% 2,44%

Kursene er hentet 29.6.2023.

Det spiller ingen rolle om du bruker et kort med Visa eller med Mastercard. Det er veldig små forskjeller på dem.

Visas kurser finner du her.

Mastercards kuser finner du her.

En annen sak er at det er mer praktisk å ikke ta ut så mye penger med en gang, med den risikoen det innebærer. Det er bedre å ta ut penger flere ganger på stedet du er. Men flere uttak kan koste en del mer avhengig av gebyrstrukturen på kortet eller kortene du bruker.

Det er naturlig at det gis en bedre kurs ved å bruke kort ved varekjøp. Her påløper det ingen kostnader til den fysiske transporten og lagringen av pengesedler. Elektroniske overføringer må nødvendigvis derfor være billigere.

Forskjellen mellom kjøp og salg av sedler

På sedler er det en kurs for salg av sedler, og en kurs for kjøp av sedler. Forskjellen mellom kjøps og salgskurs kan være svært stor

Den største forskjellen mellom kjøps- og salgskursen er på tyrkiske Lira med 77,16 prosent i Nordea, og 47,70 prosent i Forex. Ellers er forskjellen klart mindre i Nordea enn i Forex.

Den minste forskjellen er på sveitsiske francs med 2,53 prosent i Nordea.

Kjøper du valuta med 40 prosent forskjell mellom salgs- og kjøpskursen for 10.000 kroner, blir forskjellen 4.000 kroner. Sitter du igjen med 2.000 kroner av den valutaen, blir tapet på disse sedlene 800 kroner.

Her er forskjellene for Nordea og Forex på de aktuelle valutaene:

Valuta Nordea Forex
EU/Euro 10,58% 15,17%
Danmark/kroner 7,76% 16,81%
Polen/zloty 24,26% 32,29%
Storbritannia/pund 10,05% 15,50%
Sverige/kroner 11,12% 19,91%
Sveits/Franc 2,53% 18,33%
Thailand/baht 18,82% 45,38%
Tsjekkia/koruna 13,16% 30,37%
Tyrkia/lira 77,16% 47,70%
USA/dollar 8,91% 15,26%

Kontanter i minibank: Debetkort eller kredittkort

Når du tar ut penger i minibank i utlandet, må du - uansett hvilken bank du er i kunde i - betale et valutapåslag på 1,50-2,50 prosent av det beløpet du tar ut. Denne er altså medregnet i Visa-kusen med et påslag på 2,00 prosent.

Det varierer kraftig hvor mye du må betale for minibankuttak i utlandet. Kostnadene ved uttak kan bestå av et fast gebyr og/eller et prosentvis uttaksgebyr. Dette gjelder både for bank- og kredittkort. For kredittkort vil det i mange tilfeller være en kostnad til, nemlig om uttaket renteberegnes fra uttakstidspunktet. Siden renten er såpass høy på kredittkort, vil dette utgjøre noen kroner.

Det er en god del debetkort (trekker direkte fra kontoen) som ikke har noen gebyrer ved uttak. Blant kredittkortene er det få som er kostnadsfrie. Hvis kortet ikke tar noe gebyr, vil rente påløpe fra uttakstidspunktet (med et par unntak).

Generelt er debetkort billigere å bruke enn kredittkort. Det er heller ingen sikkerhetsmessige årsaker til å bruke kredittkort ved minibankuttak.

Vi har gjort en sammenligning av kostnadene ved minibankuttak og varekjøp i utlandet. Denne sammenligningen finner du her. I denne undersøkelsen ser du hvilke kort som er gebyrfrie.

Ikke betal i norske kroner

Når du er utenlands vil du i noen tilfeller få spørsmål om du ønsker å betale i norsk eller i utenlandsk valuta. Dette gjelder kanskje spesielt dersom du er på handletur i Sverige.

Når du får dette spørsmålet, skal du alltid svare at du vil betale i den utenlandske valutaen - ikke i norske kroner. Årsaken er at vekslingskursen bestemmes i butikken du handler i, og du vil nesten alltid tape på denne kursen.

 

Se også:

Guide til kredittkort

Kostnader ved bruk av kort i utlandet

Kostnader ved bruk av kredittkort i utlandet

Kalkulatorer:

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.