Spotpris på strøm gir den billigste strømmen over tid. Her er en oversikt over de landsdekkende leverandørene.

Det er få spotprisleverandører som tar forskuddsbetaling. Det er ikke å anbefale å gå inn på en slik avtale. I denne listen er det to selskaper som tar forskuddsbetalt. Dette er Agva Kraft og Telinet Energi.

Les mer om spotpris under.

Om spotpriser

Det vil alltid være ditt totalforbruk av strøm som er avgjørende for hvor lønnsomt det er å bytte strømleverandør. Du kan inngå forskjellige avtaler om levering av strøm. Les mer om dette her: Hva slags strømavtale skal du velge?

I de fleste tilfellene vil det lønne seg å velge spotpris. I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).

Fem soner

Landet er delt inn i fem elspotsoner. Prisene varierer mellom disse sonene. Det er hvor du bor som avgjør hvilken spotpris som er prisgrunnlaget ditt. Slik er inndelingen:

NO1: Østlandet
NO2: Sørlandet
NO3: Midt-Norge og Nordvestlandet
NO4: Nord-Norge
NO5: Sør-Vestlandet

Flere strømkomponenter

Alle de andre kostnadselementene i strømregningen er gitt. Hvis du ønsker å se hva den totale strømprisen blir, kan du bruke strømkalkulatoren. Den viser deg hvordan den totale strømprisen er oppbygd, og hvor mye du må betale totalt per år.

Spotpriskalkulatoren

I denne kalkulatoren er det både med standardavtaler, og avtaler uten meldeplikt. Ofte blir avtaler uten meldeplikt markedsført mye kraftigere enn de som oftest billigere standardavtalene.

I kalkulatoren legger du inn strømforbruket ditt i kwh per år. Spotprisen på strøm har ingen betydning for rangeringen mellom strømleverandørene. Den har kun betydning for hvor mye du totalt betaler per år. 

  • I oversikten finner du først Leverandør og Produkt. Noen leverandører har flere typer produkter, som kan ha helt forskjellig pris. Det er altså ikke nok å velge rett leverandør, du må også velge rett produkt.
  • Årsprisen er det du betaler totalt betaler til spotprisleverandøren ut fra spotprisen,  inkludert påslagene. Nettleie kommer i tillegg.
  • Påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh. Dette kan være i et fast kronebeløp, eller et påslag per kwh. Noen tar begge deler.
  • T: I denne kolonnen oppgis det om det er en spotprisavtale, eller en innkjøpsprisavtale. Forskjellen melllom dem er at spotprisen bestemmes av et rent snitt av alle timene i måneden. Innkjøpspris er et forbruksvektet snitt. En slik forbruksvekting gir en tilleggskostnad på 50-150 kroner per år. 

Se også:

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Skifte av strømleverandør

Kalkulator:
Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Markedsoversikter:
Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.

Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. Her kan du se en rekke av prisene; times, daglig, ukentlig, månedlig og årlig. For å finne øreprisen per kwh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.

Markedsoversikter
Her finner du alle markedsoversiktene på Smarte Penger