Spotpris på strøm gir den billigste strømmen over tid. Her er en oversikt over de landsdekkende leverandørene.

Det er få spotprisleverandører som tar forskuddsbetaling. Det er ikke å anbefale å gå inn på en slik avtale. I denne listen er det to selskaper som tar forskuddsbetalt. Dette er Agva Kraft og Telinet Energi.

Les mer om spotpris under.

 

Spotpriskalkulator

     
  Ditt strømforbruk i kwh per år    
  Spotprisen i ører  
      Påslag  
  Leverandør Årspris   i øre   i kr  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  x  

Om spotpriser

Det vil alltid være ditt totalforbruk av strøm som er avgjørende for hvor lønnsomt det er å bytte strømleverandør. Du kan inngå forskjellige avtaler om levering av strøm. Les mer om dette her: Hva slags strømavtale skal du velge?

I de fleste tilfellene vil det lønne seg å velge spotpris. I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).

Fem soner

Landet er delt inn i fem elspotsoner. Prisene varierer mellom disse sonene. Det er hvor du bor som avgjør hvilken spotpris som er prisgrunnlaget ditt. Slik er inndelingen:

NO1: Østlandet
NO2: Sørlandet
NO3: Midt-Norge og Nordvestlandet
NO4: Nord-Norge
NO5: Sør-Vestlandet

Flere strømkomponenter

Alle de andre kostnadselementene i strømregningen er gitt. Hvis du ønsker å se hva den totale strømprisen blir, kan du bruke strømkalkulatoren. Den viser deg hvordan den totale strømprisen er oppbygd, og hvor mye du må betale totalt per år.

Spotpriskalkulatoren

I denne kalkulatoren er det både med standardavtaler, og avtaler uten meldeplikt. Ofte blir avtaler uten meldeplikt markedsført mye kraftigere enn de som oftest billigere standardavtalene.

I kalkulatoren legger du inn strømforbruket ditt i kwh per år. Spotprisen på strøm har ingen betydning for rangeringen mellom strømleverandørene. Den har kun betydning for hvor mye du totalt betaler per år. 

  • I oversikten finner du først Leverandør og Produkt. Noen leverandører har flere typer produkter, som kan ha helt forskjellig pris. Det er altså ikke nok å velge rett leverandør, du må også velge rett produkt.
  • Årsprisen er det du betaler totalt betaler til spotprisleverandøren ut fra spotprisen,  inkludert påslagene. Nettleie kommer i tillegg.
  • Påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh. Dette kan være i et fast kronebeløp, eller et påslag per kwh. Noen tar begge deler.
  • T: I denne kolonnen oppgis det om det er en spotprisavtale, eller en innkjøpsprisavtale. Forskjellen melllom dem er at spotprisen bestemmes av et rent snitt av alle timene i måneden. Innkjøpspris er et forbruksvektet snitt. En slik forbruksvekting gir en tilleggskostnad på 50-150 kroner per år. 

Se også:

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Skifte av strømleverandør

Kalkulator:
Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Markedsoversikter:
Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.

Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. For å finne øreprisen per kwh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.

Markedsoversikter
Her finner du alle markedsoversiktene på Smarte Penger