Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp. Normalkravet ved kjøp av bolig er nå 15 prosent egenkapital.

Boligsparekalkulator
Forutsetninger:    
Egenkapitalkrav  
Kjøpesum bolig  
Antall spareår  
Rente i spareperioden  
Boligprisøkning  
     
Beløp som må spares opp  
Justert for boligpristigning  
     
Nødvendig månedlig sparebeløp  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Først legger du inn egenkapitalkravet ved boligkjøp. Kravet fra Finanstilsynet er 15 prosent.

Legg deretter inn kjøpesummen for bolig, antall spareår, og hvilken rente du får på sparepengene.

Så legger du inn en forutsetning om gjennomsnittlig årlig prisvekst på boliger i oppsparingsperioden.

Kalkulatoren regner da ut hvor mye du må spare opp, både før og etter at det er justert for boligprisveksten.

Til slutt gir den deg det månedlig beløpet du må spare, for å nå den bestemte egenkapitalandelen.

 

Se også:

Boliglånsforskriften

Kalkulatorer:

Boligsparingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor dyr bolig du kan kjøpe ut fra sparebeløpet du setter inn.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.