Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg samlet i løpet av ett år.

Les mer om kalkulatoren under.

Småutgiftskalkulator
Velg frekvenes for antallet
     
Type utgift Ant.nå Nytt ant. Pris  
Antall sigarettpakker (20 pk)  
Antall snuspakker (porsjon)  
Antall Cola på bensinstasjon  
Antall pølser på bensinstasjon  
Burger og lignende  
Antall is  
Sjokolade  
Potetgull  
Antall øl kjøpt i butikken (0,5 l)  
Antall øl kjøpt ute  
Antall løssalgsaviser  
Morgenkaffe før jobb  
Lunsj kjøpt i arbeidsdag  
Matpakke (kost for ant. skiver)  
   
   
Dette koster forbruket deg per år:
Type utgift Sum i dag Ny sum
Sigarettpakker:    
Snus    
Cola på bensinstasjon:    
Pølser på bensinstasjon:    
Burger og lignende    
Is    
Sjokolade    
Potetgull    
Øl kjøpt i butikken    
Øl kjøpt ute    
Avis    
Morgenkaffe    
Lunsj    
Matpakke    
     
     
Sum    
Spart beløp      
Hvis du sparer beløpene:
Antall spareår      
Avkastning i perioden      
Hvis du hadde spart hele beløpet      
Hvis du sparer det nedsatte beløpet      

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om småutgiftskalkulatoren

Først legger velger du frekvens på utgiftene. Du kan velge mellom daglig, ukentlig og månedlig frekvens. Utgiftene er forhåndsinnlagt med ukentlig frekvens.

Legg inn antallet på hver type utgift du har. Hvis du vil se på hvor mye du sparer (eller taper) på å endre antallet, legger du inn et nytt antall.

Alle varene har en forhåndsinnlagt pris, som du kan endre.

Kalkulatoren regner ut hva kostnaden blir for ett år med dagens bruk, og med forutsetninger for nytt antall. I tillegg regner den ut hva forskjellen mellom forbruksnivåene blir.

Hvis du sparer beløpene
Til slutt ser du hva hele beløpet du har brukt på småutgiftene ville vokst til, hvis du hadde spart beløpet du bruker til disse utgiftene.

Kalkulatoren regner også ut hva forskjellen mellom den reduserte årssummen og hva den reduserte årssummen ville vokst til. Begge beløpene er i løpende kroner.

 

Se også:

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Denne kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.