Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner alle typer skatter og avgifter. Siden det er så mange avgifter vi må betale, blir det også en del felter å fylle ut.

Se også:

Se en grundigere forklaring
Her gås det grundigere inn på en del av postene i kalkulatoren.

Avgifter
Her får du en oversikt over alle avgifter som staten krever inn.

Skatteprosenter
Så mye betaler forskjellige inntektstrinn i skatt.

Omregistrering av bil
Her finner du satsene for omregistrerng av bil. Den trenger du hvis du kjøper en ny bruktbil.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Beregn hva du betaler i skatter og avgifter i 2019

Beregn hva du betalte i skatter og avgifter i 2018

Selv om du ikke vet eksakt hva du forbruker, gir det deg likevel en meget god pekepinn på det totale skatte- og avgiftsnivået. De forhåndsutfylte tallene gjelder for en enslig person.

I kalkulatoren legger du inn opplysninger om:

  • Inntekt og formue
  • Biler
  • Alkoholholdige drikkevarer
  • Tobakksvarer
  • Bolig
  • Annet forbruk

Se eller på forklaringen for grundigere hjelp til utfylling.

Skatte- og avgiftsberegningen
Skattene og avgiftene regnes i prosent av den inntekten du legger inn. I venstre kolonne legger du inn forutsetningene. Til høyre får du opp den skatten eller avgiften du skal betale som stammer fra denne posten.

Summen av alle skatter og avgifter ser du både øverst og nederst for at du enkelt skal se utslagene av endringene du gjør.

Disponibelt beløp
Aller nederst finner du en linje som heter «Disponibelt». Dette er det du skal ha igjen til renter, avdrag og sparing. Dette er en kontroll slik at du ikke legger inn for høyt kjøp av varer og tjenester. Hvis du for eksempel legger inn mye mer enn du tjener, vil det heller ikke bli noen mening i å regne skatter og avgifter i prosent av lønn.

   
  TOTALSUMMER I kroner   I % av lønn  
  Sum totale skatter og avgifter      
  - Skatt på inntekt og formue      
  - Effekt av arbeidsgiveravgift      
  - Merverdiavgifter      
  - Bilavgifter      
  - Andre avgifter      
     
  Hvilken skatteklasse er du i?  
  Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms?  
 
  INNTEKT OG FORMUE Forutsetning Skatt/avgift  
  Lønnsinntekt 1     (skatt)
  Lønnsinntekt 2      
  Sone arbeidsgiveravgift     (a.avg)
  Rente og kapitalinntekter     (skatt)
  Fradrag (ikke ta med minstefradrag)     (skatt)
  Netto formue     (skatt)
         
  BIL 1  
  Bilens pris som ny  
  Bilens kjøpspris  
  Bilens verdi ved salg  
  Antall år du vil eie bilen     (mva)
  Omregistreringsavgift (ved bruktkjøp)     (avgift)
  Bilens egenvekt (i kg)     (avgift)
  Bilens motoreffekt (velg kw eller hk)    
  Skal det beregnes avgift av CO2-utslipp?  
  CO2-utslipp     (avgift)
  Bilens slagvolum (cm3)     (avgift)
  Biltype  
  Drivstofftype  
  Forbruk, liter drivstoff per mil  
  Antall kilometer kjørt per år     (mva)
  Pris per liter drivstoff     (avgift)
  Bompenger per år     (avgift)
  BIL 2  
  Bilens pris som ny  
  Bilens kjøpspris  
  Bilens verdi ved salg  
  Antall eieår     (mva)
  Omregistreringsavgift (ved bruktkjøp)     (avgift)
  Bilens egenvekt (i kg)     (avgift)
  Bilens motoreffekt (velg kw eller hk)    
  Skal det beregnes avgift av CO2-utslipp?  
  CO2-utslipp     (avgift)
  Bilens slagvolum (cm3)     (avgift)
  Biltype  
  Drivstofftype  
  Forbruk, liter drivstoff per mil  
  Antall kilometer kjørt per år     (mva)
  Pris per liter drivstoff     (avgift)
  Bompenger per år     (avgift)
         
  ALKOHOL  
  Brennevin, liter per måned (40%)     (avgift)
  Vin, liter per måned (13 %)     (avgift)
  Hetvin, liter per måned (22%)     (avgift)
  Øl, liter per måned     (avgift)
  Lettøl, liter per måned     (avgift)
  Sum kostnad per måned     (mva)
  TOBAKK  
  Sigaretter, antall per måned     (avgift)
  Rulletobakk og sigarer, gram per måned     (avgift)
  Snus, gram per måned     (avgift)
  Sum kostnad per måned     (mva)
  SØTVARER      
  Antall liter brus per måned     (avgift)
  Antall kg sukker per måned     (avgift)
  Antall kg sjokolade per måned     (avgift)
  BOLIG  
  Årsforbruk strøm i kwh     (avgift)
  Pris per kwh, ink nettleie - i øre     (mva)
  Fyringsolje, liter per år     (avgift)
  Pris per liter fyringsolje     (mva)
  År som bolig eies  
  Kjøpesum selveid bolig     (avgift)
  ANNET FORBRUK  
  Mat, kroner per måned (14 % mva)     (mva)
  Klær og sko, kroner per måned     (mva)
  Helse og hygiene, kroner per måned     (mva)
  Lek og fritid, kroner per måned     (mva)
  Andre dagligvarer, kroner per måned     (mva)
  Husholdsartikler, kroner per måned     (mva)
  Transporttjenester, kr per mnd (8 % mva)     (mva)
  Annet forbruk, kroner per måned     (mva)
  Eiendomsskatt (per år)     (skatt)
  Kommunale avgifter (per år)      
  NRK-lisens (per år)     (avgift)
         
  TOTALSUMMER I kroner   I % av lønn  
  Sum totale skatter og avgifter    
  - Skatt på inntekt og formue      
  - Effekt av arbeidsgiveravgift      
  - Merverdiavgifter      
  - Bilavgifter      
  - Andre avgifter      
         
  Disponibel inntekt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.