Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren er laget for «normale» lønnsmottakere, med vanlig inntekt.

Se også:

Skatteberegning 2011
I denne skattekalkulatoren kan du legge inn mange flere felter enn i denne kalkulatoren.

Pensjonsskattekalkulator 2011
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018

Legg først inn lønnsinntekten din. Deretter de samlede rente- og andre kapitalinntekter. Mottar du utbytte, skal du bare ta med den skattbare delen av utbyttet.

Fradragene legger du inn samlet. Du skal ikke ta med minstefradraget, dette blir beregnet automatisk av kalkulatoren.

Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Ellers har dette ingen betydning.

 
   
 
  Lønnsinntekt  
  Rente og kapitalinntekter  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
  Er du gift eller ugift  
 
  Skatteberegning:  
  Trygdeavgift:  
  Skatt på alminnelig inntekt:  
  Toppskatt  
  Formuesskatt:  
  Sum skatt  
 
  I prosent av inntekt er dette  
  Trekkprosent 10,5 mnd  
  Din marginalskatt på lønnsinntekt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.