Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren er laget for «normale» lønnsmottakere, med vanlig inntekt.

Se også:

Skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2010 med den utvidede skattekalkulatoren.

Skatteberegning 2009
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2009.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018

Du kan bruke en utvidet kalkulator som tar hensyn til langt flere forhold. Denne kalkulatoren inneholder mange flere felter enn den korte versjonen her.

Her finner du den utvidede skattekalkulatoren for 2010.

Slik bruker du kalkulatoren
Legg først inn lønnsinntekten din. Har du pensjons- eller næringsinntekter må du bruke den fulle skattekalkulatoren.

Legg så inn de samlede rente- og andre kapitalinntekter. Mottar du utbytte, skal du bare ta med den skattbare delen av utbyttet.

Fradragene legger du inn samlet. Du skal ikke ta med minstefradraget, dette blir beregnet automatisk av kalkulatoren.

Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Ellers har dette ingen betydning.

   
 
  Lønnsinntekt  
  Rente og kapitalinntekter  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
  Er du gift eller ugift  
 
  Skatteberegning:  
  Trygdeavgift:  
  Skatt på alminnelig inntekt:  
  Toppskatt  
  Formuesskatt:  
  Sum skatt  
 
  I prosent av inntekt er dette  
  Trekkprosent 10,5 mnd  
  Din marginalskatt på lønnsinntekt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.