Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette blir skatten på pensjoner i 2011.

Se også:

Pensjonsskattekalkulator 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Denne kalkulatoren kan brukes for dem som bare har alderspensjon.

Dette er hovedendringene i skatten fra 2011:

  • Trygdeavgiften går opp fra 3,0 % til 4,7 prosent.
  • Særfradrag for alder faller bort. Fullt særfradrag er 19.368, når to ektefeller deler det får hver av dem 9.684 kroner.
  • Skattebegrensningsregelen er erstattet med skattereduksjonsregler.

Toppskatt og formuesskatt er uendret. I skattebegrensningsreglene hadde både renteinntekter og formue betydning for hvor mye skatten ble begrenset. I de nye skattereduksjonsreglene har dette ingen betydning for skatten.

Slik beregnes skatten

De fleste skattene beregnes som før. Som nevnt er det bare en satsøkning på trygdeavgiften, og borfall av særfradraget for alder (betydning for skatt på alminnelig inntekt) som har betydning.

Den viktigste forskjellen er at skattebegrensning er erstattet med skattereduksjon. Det samme prinsippet om at alderspensjonister ikke skal betale skatt under et visst pensjonsnivå gjelder fortsatt.

I de nye skattereduksjonsreglene er grensen satt til 158.650 kroner. På dette inntektsnivået skulle en alderspensjonist ha betalt 28.150 kroner i skatt (med 2011-reglene). På akkurat denne inntekten vill skattereduksjonen derfor blitt 28.150 kroner. På pensjonsinntekter under dette vil skattereduksjonen tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 242.000 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (alså 159.650 kroner), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner. Reduksjonsbeløpet blir dermed 27.997 kroner.

Bruk av kalkulatoren

Du kan legge inn to personer, hvis dere er gift.

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

 
   
 
  Person 1   Person 2  
  Pensjoneringsgrad    
  Er du gift eller ugift  
  Pensjonsinntekt    
  Lønnsinntekt    
  Rente og kapitalinntekter    
  Fradrag (ikke minstefradrag)    
  Netto formue    
 
  Skatteberegning: Person 1   Person 2  
  Trygdeavgift    
  Skatt på alminnelig inntekt    
  Toppskatt    
  Formuesskatt    
  Skattebegrensning/Skattereduksjon    
  Sum skatt    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.