Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren hjelper deg med å vurdere om flytende rente vil være billigere enn fastrente på boliglånet

I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt tall som er basert på renteutviklingen som Norges Bank regner som mest sannsynlig (rentebanen). For å finne boliglånsrenten er det er lagt til et rentepåslag på 1,50 prosent på Styringsrenten. Men du kan selv legge inn dine egne tall for den flytende renten.

Les mer om kalkulatoren under.

Renteutviklingskalkulator
Lengde fastrente (antall år)  
   
Lånebeløp      
Din flytende rente i dag      
Skal du bruke Rentebanen, eller legg inn selv?
   
         
Snitt rente Kr per år
Fastrente (legg inn fastrenten du skal sammenligne med)    
Gjennomsnitt flytende (blir regnet ut for samme lengde)    
Forutsetninger flytende rente: Rentebanen Legg inn selv Årstakt renter  
År 1 - 1.halvår  
År 1 - 2.halvår  
År 2 - 1.halvår  
År 2 - 2.halvår  
År 3 - 1.halvår  
År 3 - 2.halvår  
År 4 - 1.halvår  
År 4 - 2.halvår  
År 5 - 1.halvår  
År 5 - 2.halvår  
År 6  
År 7  
År 8  
År 9  
År 10  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om renteutviklings-kalkulatoren

Grunnlaget for vurderingen er spådommen for utviklingen i den flytende renten i den fastrenteperioden du har valgt.

Kalkulatoren sammenligner fastrenten som du legger inn, med gjennomsnittet av de flytende rentesatsene. Du bestemmer lengden på den perioden øverst i valget «Lengde fastrente». Da regner den gjennomsnittet av den flytende rente akkurat i den perioden.

Du kan velge om du vil bruke Rentebanens renter, eller legge de inn selv. Rentene som du selv kan legge inn er forhåndsinnlagt ned de sanne tallene som Rentebanen har. Du velger selv hvilket tallsett du vil bruke i "Skal du bruke Rentebanen, eller legg inn selv?"

Rentebanen tar utgangspunkt i "Din flytende rente i dag". Deretter endres denne renten med endringene i Rentebanen.

I de fem første årene legger du inn den flytende renten på halvårsbasis, deretter årlig.

Du finner renter på fastrentelån i Fastrenteoversikten. Her finner du enkelt hvilken fastrentesats du skal legge inn, eller du bruker den du har fått tilbud om.

 

Se også:

Renteoversikt på fastrente
Boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Listene blir oppdatert hver andre uke. Rentene tar utgangspunkt i lån på 2 millioner kroner.

Finn billigste boliglånsrente
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne på flytende rente innenfor 60 prosent og 80 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Pengepolitisk rapport
Her finner du rapporten fra Norges Bank.