Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Her kan du regne med to forskjellige renteberegningsmåter.

Du kan enten legge inn start og sluttdato og regne med 360 dagers renteberegning. Eller du kan legge inn antall dager selv og regne med 365 dager.

Én dag koster litt mer når du regner på 360 dager. Grunnen er at du legger inn rentesatsen på årlig basis, og da blir andelen per dag ltt høyere for 360 dager enn for 365 dager.

Datoer skal legges inn med formatet 01.01.2023.

Dagsrentekalkulator
1. Beregning med 360 dager:  
Dato beregningen starter  
Dato beregningen slutter  
Rentesats  
Beløp  
Antall dager  
Renter i kroner  
     
2. Beregning med 365 dager:  
Antall dager  
Rentesats  
Beløp  
Renter i kroner  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Andre lånekalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens forventede restverdi.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.