Dette er effekten rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

 

Rente- og lønnsendringskalkulator

     
  Din bruttoinntekt  
  Ektefelles/samboers bruttoinntekt  
  Lønnsøkning per år i perioden  
  Lønnsøkning per år ektefelle/samboer  
  Samlet gjeld  
  Renteøkningsperiode  
  Renteendring  
  Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms?  
 
  Netto samlet lønnsøkning  
  Netto renteøkning  
  Netto endring i disponibel inntekt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Først legger du inn bruttoinntekten for deg og din ektefelle/samboer. Deretter legger du inn den gjennomsnittlige lønnsøkningen i den perioden du vil se på. Du kan velge mellom ett, to og tre år. I tillegg legger du inn samlet gjeld (som har flytende rente), og hvilken renteendring du forutsetter i perioden.

Kalkulatoren regner ut hvor mye du sitter igjen med av lønnsøkningen etter skatt, og hva renteendringen betyr etter skatt. Et negativt resultat betyr at du får mindre å rutte med.

Det er to måter å regne renteøkningen på. Du kan se på gjennomsnittet for året. Eller du kan se på forskjellen fra dato til dato. Det vil gjerne være den siste måneden før en lønnsøkning du merker renteøkningen aller mest.

 

Andre kalkulatorer:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.