Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Les mer om kalkulatoren under.

Pensjonsparekalkulator
Inntektsforutsetninger:    
Årlig inntekt i dag  
Forventert pensjon i prosent av dagens lønn  
Ønsket pensjonsnivå i prosent av lønn  
Marginalskatt som pensjonist  
Forutsetninger for sparingen:    
Dette har jeg spart opp i dag  
Antall år igjen til pensjonsalder  
Antall innbetalinger i året  
Antall år utbetalingen skal vare  
Avkastning (før skatt) i oppsparingsperioden  
Forventet inflasjon i oppsparingstiden  
Skatt på avkastningen  
Nødvendig pensjonssparing:    
Nødvendig årlig utbetalingsbeløp (med dagens forskjell)  
Nødvendig årlig utbetalingsbeløp (den fremtidige forskjellen)  
Dette må du spare per sparetermin  
Sparing i prosent av inntekt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonsparekalkulatoren

Denne kalkulatoren er fin å bruke når du vet omtrent hvilket pensjonsnivå du har i forhold til inntekten din. Hvis du for eksempel har en 66 prosent-ordning og du ønsker 80 prosent, regner den ut hvor mye du må spare for å dekke dette gapet..

Du kan lese mer om hvordan du finner ut hvor mye du får i samlet pensjon her.

Kalkulatoren regner om det fremtidige sparebeløpet ved å inflatere lønnen i dag, til det den vil være ved valgt pensjonsalder. Hvis ikke vil sparebeløpet bli for lavt.

Siden kalkulatoren bruker brutto inntekt, blir det nødvendige utbetalingsmålet redusert med marginalskatten som du har ved pensjonsalder. Dette gjøres fordi det ikke er skatt på selve det oppsparte beløpet som du tar ut (kun rentedelen av den).

Lavere skatt som pensjonist
Du må huske på at du har lavere skatt på pensjonsinntekter. Hvis du ser på netto utbetalt etter skatt, ligger den omtrent 10 prosentpoeng høyere enn når du sammenligner bruttoinntektene. Dette kan du se mer om i en sammenligning av hva du får i pensjon før og etter skatt.

Forskjellen før og etter skatt vil ligge i området 7-17 prosentpoeng. Dette kan redusere det nødvendige månedlige sparebeløpet betydelig

Kalkulatorforklaring:

  • Årlig inntekt i dag er den inntekten du vil ha prosenten målt mot.
  • Pensjon i prosent er den pensjonen du har i dag. I stat og kommune gir pensjonsavtalen en viss prosentandel av inntekten i pensjon. For de som har tidliger åg nåværende avtaler må disse legges til det du kan forvente fra folketrygden.
  • Ønsket pensjonsnivå er den pensjonsprosenten du ønsker.
  • Marginalskatt som pensjonist - Her er det lagt inn en prosentsats på 37,1 prosent, som vil være den mest vanlige prosentsatsen. Se også marginalskatt for pensjonsinntekter.
  • Dette har jeg spart opp i dag - Beløp som du allerede har spart opp til pensjonsalderen.
  • Antall innbetalinger i året - Hvor mange ganger du setter av sparebeløpet per år.
  • Antall år utbetalingen skal vare - Hvor mange år etter at pensjonsalder skal utbetalingen vare.
  • Avkastning før skatt er hvilken avkastningsprosent som du forventer i oppsparingsperioden. Det forutsettes at skatten betales fortløpende.
  • Forventet inflasjon er den langsiktige inflasjonsforventningen.
  • Skatt - skatt på kapitalinntekter er på 22 prosent. Men med en andel i aksjefond vil denne skatteprosenten blir høyere. Effektiv skatteprosent på aksjegevinster er nå på 37,84 prosent.

Dette beregner kalkulatoren:

Nødvendig årlig utbetalingsbeløp (med dagens forskjell): Forskjellen mellom prosentandel i dag og ønsket prosentandel i forhold til dagens inntekt.

Nødvendig årlig utbetalingsbeløp (den fremtidige forskjellen): Den fremtidige forskjellen etter å ha tatt hensyn til forventet lønnsvekst og antall år til utbetalingen skal starte. Det er dette beløpet du må spare for å nå målet.

Dette må du spare per sparetermin: Dette er beløpet du må spare for å den fremtidige forskjellen.

Sparing i prosent av inntekt. Den nødvendige sparingen i forhold til inntekten.

 

Kalkulatorer:

Med disse to pensjonskalkulatorene ser du hva ulike inntektsnivåer gir av pensjon:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1953-1962

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963

Personlig pensjonskalkulator
Her kan du logge deg inn på NAV's pensjonskalkulator. Denne bygger på tall som du har opptent. Du må logge deg inn for å få tilgang til denne.

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.