Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner pensjonen din for disse årsklassene.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Pensjonskalkulator

 
  Ditt fødselsår  
  Pensjoneringsalder  
  Gjennomsnittlig inntekt 20 beste år  
  Antall år opptjent før 1992  
  Er du gift/samboende  
  Er inntekten til ektefelle/samboer under 193.766  
  Pensjonsutbetaling:  
  Pensjonsnivå ved avgang 67 år  
  Forholdstall  
  Pensjon justert for levealder og uttakstidspunkt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonskalkulatoren

For aldersgruppen 1948 til 1953 beregnes pensjonen etter gamle pensjonsregler. Dette kan du lese mer om her.

I tillegg blir pensjonen levealderjustert. Siden levealderen har økt litt, vil pensjonen bli noen prosent lavere.

For andre årskull skal du bruke en annen kalkulator:

Kalkulatoren for årskullene 1954 til 1962 finner du her.

Kalkulatoren for årskullene fra 1963 og senere finner du her.

Først legger du inn fødselsår og pensjoneringsalder. Siden det er fleksibelt pensjonsuttak kan du velge mellom 62 til 75 år.

Deretter legger du inn de 20 beste inntektsårene. Du må legge inn antall år du har tjent opp pensjonspoeng før 1992 fordi det ble gitt en noe høyere pensjon før dette.

Kalkulatoren regner ut hvilket pensjonsnivå inntekten du har lagt inn gir deg. I tillegg kan du se hvilket forholdstall som er gjeldende for ditt årskull og pensjoneringsalder. Nederst vises pensjonen du får etter at forholdstallet har redusert den.

Kalkulatoren forutsetter at du har full trygdetid i Norge (40 års bo- eller arbeidstid). Den forutsetter også at du tar ut full pensjon (uttaksgrad 100 prosent).

Utregningene baserer seg på G (Grunbnbeløpet) fra 1.5.19 på 99.858 kroner.

 

Se også:

Alderspensjon
Les mer om alderspensjon.

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle pensjonskalkulatorene på Smarte Penger.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Andre kalkulatorer:
Din Pensjon
Denne krever innlogging. Kalkulatoren gir deg en prognose for hva du kan forvente i pensjon. Den bygger på tallene som er registrert på deg, både i folketrygden, AFP, og pensjonsordninger i jobb.

Forenklet pensjonskalkulator
PÅ NAV kan du beregne hva pensjonen blir. Her kan du også bruke varierende uttaksgrad, trygdetid under 40 år, og se eventuelle AFP-beløp.