Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner pensjonen din for årsklassene fra og med 1963. Pensjonen blir beregnet for uttak i alderen 62 til 70 år.

Les mer om kalkulatoren under.

Pensjonskalkulator
Ditt fødselsår
 
Sivilstand
Har evt ektefelle/samboer inntekt over 2G - 248.056 kr, eller pensjon fra folketrygden?
 
Gjennomsnittlig inntektsnivå til og med 61 år  
Antall arbeidsår med denne inntekten til og med 61 år  
Inntekter fra og med 62 år:    
Inntekt 62 år  
Inntekt 63 år  
Inntekt 64 år  
Inntekt 65 år  
Inntekt 66 år  
Inntekt 67 år  
Inntekt 68 år  
Pensjonsbeholdningen:    
Total inntekt  
Pensjonsbeholdning fra inntekt ved 62 år  
Garantipensjonsbeholdning ved 62 år  
Pensjonsbeholdning ved arbeidsslutt  
Pensjon ved uttak på ulike alderstrinn:  
Uttak 62 år  
Uttak 63 år  
Uttak 64 år  
Uttak 65 år  
Uttak 66 år  
Uttak 67 år  
Uttak 68 år  
Uttak 69 år  
Uttak 70 år  
Pensjon ved uttak 62 år. Tillegg for arbeidsinntekt etter dette:  
Pensjonsutbetaling 62 år  
Pensjonsutbetaling 63 år  
Pensjonsutbetaling 64 år  
Pensjonsutbetaling 65 år  
Pensjonsutbetaling 66 år  
Pensjonsutbetaling 67 år  
Pensjonsutbetaling 68 år  
Pensjonsutbetaling 69 år  
Pensjonsutbetaling 70 år  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonskalkulatoren

Kalkulatoren forutsetter at du tar ut full pensjon (uttaksgrad 100 prosent).

For å finne pensjonsnivået legger du inn gjennomsnittsinntekten i det antall arbeidsår du velger. For å få full pensjon trenger du en trygdetid på 40 år.

Den totale livsinntekten er utgangspunkt for beregningen av pensjonsbeholdningen. Kalkulatoren regner ut hvilken inntektspensjon du får ut fra pensjonsbeholdning og delingstall. På inntekter som er noe under middels vil du også få en garantipensjonsbeholdning og en garantipensjon (samme delingstall benyttes).

Utregningene er basert på G (Grunnbeløpet) fra 1.5.2024 på 124.028 kroner.

Kalkulatoren viser to beregninger:

Pensjon for uttak ved forskjellige aldere

Her ser du hva pensjonen vil bli ved forskjellige uttaksaldere fra 62 til 70 år. Kalkulatoren tar hensyn til den samlede opptjeningen til du er 62 år, og de årene som du har inntekt fra 62 år og videre. Fra og med fylte 62 år legger du inn den forutsatte årsinntekten hvert år.

Først hva du får i pensjon fra du er 62 år, til du slutter å jobbe. Pensjonen blir beregnet til året du fyller 70 år.

Pensjon for uttak i året du fyller 62 år

Dette viser hva du har tjent opp i pensjon og kan ta ut i pensjon når du er 62 år. Den tar også hensyn til hva du eventuelt tjener opp av pensjon fra det 62. året. Hvis du ikke legger inn noen årsinntekt i disse feltene, vil ikke pensjonen øke mer etter det 63. året (som kommer fra du er 61 år). Her ser du hva du får ved uttaksalder fra 62 år, til og med 70 år. Her vises også tallene selv om du ikke har høy nok opptjening til å ta ut pensjon.

Andre pensjonskalkulatorer:
Denne kalkulatoren er laget for årskullene fra 1963 og senere. For aldersgruppen fra 1954 til 1962 skal du bruke denne kalkulatoren:

Kalkulatoren for årskullene 1954 til 1962 finner du her.

Om opptjeningen
Årskull fra 1963 og senere tjener opp pensjon utelukkende etter nye regler. Det er inntekten gjennom hele livet som teller, men den delen av årets inntekt over 7,1 G (880.598 kroner) teller ikke med. Du tjener opp 18,1 prosent av inntekten, som blir lagt til pensjonsbeholdningen din.

Denne pensjonsbeholdningen skal deles med et delingstall for å finne den riktige årlige pensjonen.

Garantipensjonen for enslig pensjonist (høy sats) er på 233.746 kroner.

For de som har ektefelle er den 216.226 kroner, hvis ektefellen/samboeren mottar en av disse ytelsene:

  • ikke mottar uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller gammel avtalefestet pensjon i privat sektor
  • eller ikke har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

 

Se også:

Guide til alderspensjon

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle pensjonskalkulatorene på Smarte Penger.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Andre kalkulatorer:
Din Pensjon
Denne krever innlogging. Kalkulatoren gir deg en prognose for hva du kan forvente i pensjon. Den bygger på tallene som er registrert på deg, både i folketrygden, AFP, og pensjonsordninger i jobb.

Forenklet pensjonskalkulator
PÅ NAV kan du beregne hva pensjonen blir. Her kan du også bruke varierende uttaksgrad, trygdetid under 40 år, og se eventuelle AFP-beløp.