Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner nivået på pensjonen din for disse årsklassene.

Les mer om kalkulatoren under.

Pensjonskalkulator
Ditt fødselsår
 
Sivilstand
 
Har ev ektefelle/samboer inntekt over 2G - 248.056 kr?
 
Mottar ev ektefelle/samboer pensjon fra folketrygden?
 
     
Beregning etter «gamle» regler:  
Gjennomsnittlig inntekt 20 beste år  
Antall år med pensjonspoeng opptjent før 1992  
Andel som beregnes av denne pensjonen  
Pensjonsberegning etter nye regler:  
Gjennomsnittlig inntektsnivå til og med 61 år  
Antall arbeidsår med denne inntekten til og med 61 år  
Gjennomsnittlig inntektsnivå fra og med 62 år  
Inntekt antall år fra og med 62 år  
Pensjonsbeholdning fra inntekt ved 62 år  
Garantipensjonsbeholdning ved 62 år  
Andel som beregnes av denne pensjonen  
     
Pensjon ved uttak på ulike alderstrinn:  
Uttak 62 år  
Uttak 63 år  
Uttak 64 år  
Uttak 65 år  
Uttak 66 år  
Uttak 67 år  
Uttak 68 år  
Uttak 69 år  
Uttak 70 år  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonskalkulatoren

Denne kalkulatoren er laget for årskullene fra 1954 til 1962.

Kalkulatoren for årskullene etter 1962 finner du her.

Pensjonen for disse årskullene blir bestemt av en kombinasjon av gamle og nye regler. De som er født i 1954 får 10 prosent av pensjonen bestemt av nytt system, og 90 prosent bestemt av gammelt system. I årskullet 1962 er det motsatt (fra 1963 er det 100 prosent nytt).

Siden pensjonen beregnes etter to regelsett må du legge inn gjennomsnittsinntekten på to måter. Først de 20 beste årene med det «gamle» regelsettet. Deretter gjennomsnittsinntekten i hele yrkeslivet i det nye. I praksis vil de 20 beste årene være bedre enn gjennomsnitt i hele yrkeskarrieren.

Kalkulatoren regner ut hvilket pensjonsnivå inntekten du har lagt inn gir deg. I tillegg kan du se hvilket forholdstall som er gjeldende for ditt årskull og pensjoneringsalder. Siden du får en kombinert løsning er det også med en full beregning for ny pensjonsberegning. Delingstallet for årskullet og pensjoneringsåret avgjør størrelsen på pensjonen.

Den endelige pensjonen er en vektet mellom de to, du ser hvilke prosenter som er brukt på hver av modellene.

Kalkulatoren forutsetter at du har full trygdetid i Norge (40 års bo- eller arbeidstid). Den forutsetter også at du tar ut full pensjon (uttaksgrad 100 prosent).

Utregningene baserer seg på G (Grunnbeløpet) fra 1.5.2024 på 124.028 kroner.

 

Se også:

Guide til alderspensjon

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle pensjonskalkulatorene på Smarte Penger.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Andre kalkulatorer:
Din Pensjon
Denne krever innlogging. Kalkulatoren gir deg en prognose for hva du kan forvente i pensjon. Den bygger på tallene som er registrert på deg, både i folketrygden, AFP, og pensjonsordninger i jobb.

Forenklet pensjonskalkulator
PÅ NAV kan du beregne hva pensjonen blir. Her kan du også bruke varierende uttaksgrad, trygdetid under 40 år, og se eventuelle AFP-beløp.