Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner den økonomiske effekten av prisendringer på oljeprisen for den norske stat. Det er effekten av oljeutvinningen. Gassproduksjonen er her holdt utenfor.

Les mer om kalkulatoren under.

Oljepriskalkulator
Oljepris - prognose i nasjonalbudsjettet for 2019  
Prisforutsetninger idag:    
Pris Nordsjø-olje (i dollar)  
Dollarkurs  
Oljepris i norske kroner  
Oljeproduksjon:    
Oljeproduksjon per dag (i fat)  
Verdi av oljeproduksjonen per måned (i milliarder kr)  
Verdi av oljeproduksjonen per år (i milliarder kr)  
     
Andel av prisendring til den norske stat  
Endring i forhold til nasjonalbudsjettet:    
  - per dag   
  - per år (i milliarder)  
  - Endring i bruk etter handlingsregelen (i milliarder)  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om oljepriskalkulatoren

Vi tar her mer de direkte virkningene av endringene i oljepriser. De kan også ha en rekke indirekte virkninger som virker med et visst etterslep. For eksempel vil økte oljepriser gi økte kostnader som kan redusere overskuddet i en rekke bedrifter.

Du kan beregne effekten av prisendringen på olje ut fra den forutsatte oljeprisen i Nasjonalbudsjettet, og en selvvalgt prisendring.

Norge tjener penger på flere måter:

  • Direkte skatt på 50 prosent
  • Selskapsskatt på 22 prosent
  • Statens direkte engasjement (SDØE)
  • Eierskap i Statoil
  • Arealavgifter for lisenser over en viss alder

Når oljeprisen endrer seg vil forskjellen slå direkte ut i overskudd til selskapene, eller i inntekter i statens direkte engasjement. Kostnadene er i utgangspunktet frikoblet fra prisendringene på olje.

Mesteparten av en prisendring vil ende opp som gevinst eller tap for den norske stat. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en effekt på 80 prosent.

Forklaring til feltene:

Prognose i nasjonalbudsjettet: Kalkulatoren tar utgangspunkt i denne spådommen for å beregne effekten av endring i oljeprisen i norske kroner.

Prisforutsetninger: Her lagger du inn dollarkursen, og prisen på oljen (Brent blend). Dette bestemmer prisen i norske kroner.

Oljeproduksjonen: Her legger du inn oljeproduksjonen i fat per dag. Det forhåndsinnlagte produksjonstallet er 1.900.000 fat per dag. Verdien av oljeproduksjonen blir da oppgitt per måned og år.

Andel av oljeproduksjonen som går til den norske stat: Her er det lagt inn 80 prosent.

Endring i forhold til Nasjonalbudsjettet: Kalkulatoren oppgir differansen per dag, og per år. I tillegg beregnes det hvor mye mer eller mindre oljepenger (etter handlingsregelen) som kan brukes i neste års statsbudsjettet basert på endringen.

 

Se også:

Oljefondkalkulator
Oljefondskalkulator viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

Produksjonstall
Her finner du produksjonstall for olje og gass fra Oljedirektoratet.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.