Du kan få strømstøtte fra desember til og med mars i 2022.

Husholdningene vil få strømstøtte med et forbruk på opp til 5.000 kWh per måned. Hvis spotprisen på strøm er over 70 øre per kWh (uten mva inkludert), vil staten kompensere for 80 prosent av dette. For desember var støtten på 55 prosent, men er altså til 80 prosent. 

Dette vil skje ved at selskapet som sender deg regningen vil ta hensyn til at staten dekker 80 prosent ut over 70 øre per kWh. Den regningen blir sendt til staten.

Det første fradraget med 80 prosent dekning kommer i februar, når du betaler for januar.

Ordningen vil også gjelde for borettslag og sameier, slik også de med leiligheter vil få strømstøtte. Ordningen gjelder ikke for fritidsboliger.

Det spiller ingen rolle hva slags strømavtale du har. Selv om støttebeløpet blir regnet ut fra spotprisen vil det gis kompensasjon til de andre som har andre typer avtaler. Hvis støttebeløpet er 40 øre, vil også de som har en fastprisavtale som ligger under 70 øre per kWh få den samme støtten. Det samme gjelder for avtaletypen standard variabel.

Elavgiften er også redusert i de tre første månedene av 2022. Normal elavgift for 2022 er 15,41 øre per kWh (eks mva). I de tre første månedene vil den være på 8,91 øre per kWh.

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte. I det senere har prisene vært vesentlig høyere i Sør-Norge. Det betyr at noen områder får mye høyere støttebeløp enn andre regioner.

Strømstøttekalkulatoren

Her kan du selv beregne hvor mye du vil få i støtte.

Du kan velge mellom å legge inn støttenivået på 80 prosent, eller på 55 prosent.

Legg først inn forutsetninger for strømforbruk og gjennomsnittlig pris per mnd.

Hvis du har en spotprisavtale kan du legge inn påslag i kroner og/eller øre per kWh (dette har kun betydning for sluttprisen du skal betale).

Kalkulatoren viser deretter hva den månedlige prisen er for strøm, både uten og med merverdiavgift. Og kostnaden for påslaget.

Deretter den viktigste linjen, det du får i støtte. Altså det du slipper å betale,

I siste linje vises hva du netto må betale i måneden.

Strømstøttekalkulator
 
Strømstøtte (støtten er 55 % for desember)  
Månedlig forbruk i kWh  
Gjennomsnittlig mnd spotpris i øre (eks mva)  
Påslag på spotpris:    
Fast beløp per måned  
Påslag i øre per kWh ink mva  
Kostnader:    
Månedlig kostnad strøm ex mva  
Månedlig kostnad strøm ink mva  
Kostnad for påslag  spotprisavtalen.  
Dette slipper du å betale  
Netto kostnad for deg ink mva  

Noen eksempler på hva strømstøtten blir

Under ser du eksempler på hva strømstøtten blir med tre nivåer på strømforbruker, og tre nivåer på spotprisen.

Støtte med 80 prosent:

Hvis du for eksempel bruker 2.500 kWh per mnd, vil du slippe å betale 1.375 kroner (ved en pris på 150 øre).

Prisene for strømmen er uten mva,

kWh/øre 90 øre 150 øre 210 øre
1000 kWh 200 800 1 400
2500 kWh 500 2 000 3 500
4000 kWh 800 3 200 5 600

Støtte med 55 prosent:

Dette er støtten du fikk med 55 prosent utover 70 øre.

kWh/øre 90 øre 150 øre 210 øre
1000 kWh 138 550 963
2500 kWh 344 1 375 2 406
4000 kWh 550 2 200 3 850

 

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Finn billigste spotprisavtale på strøm

Typer strømavtaler

Guide til nettleie

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på

Kalkulatorer for strømsparing

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.