Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter (ekom-skatten).

Les mer om kalkulatoren under.

 

Mobilskattkalkulator

   
  Hvilket skatteår skal du regne på?  
  Hvor mange ordninger dekkes?  
  Hva er kostnaden per måned  
  Hvor mye dekker du selv per mnd?  
  Din bruttoinntekt  
  Hvor mange hele påbegynte måneder  
  Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms?  
     
  Inntektspåslag   
  Økning i skatt:  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om mobilskattkalkulaotoren

Reglene for beskatning av kommunikasjons-kostnader har er endret fra 1.1.2014. Med denne kalkulatoren kan du regne ut skatten både i 2013 og 2014.

Med kommunikasjon menes:

  • Bredbånd (internett-tilknytning)
  • Fasttelefon
  • IP-telefon
  • Mobiltelefon

Reglene gjelder uavhengig av statens satser. Den skattemessige fordelen fastsettes sjablonmessig.

Hvis du mottar én av tjenestene fra arbeidsgiver, vil du skattlegges for tjenestens verdi mellom 1.000 kroner og 5.000 kroner. Hvis du for eksempel får dekket 4.500 kroner, blir den skattepliktige fordelen 3.500 kroner (4.500 kroner minus 1.000 kroner). De første 1.000 er altså skattefrie. Du kan ikke få en større fordel enn 4.000 kroner.

Hvis du har to eller flere tjenester, skal du skattlegges for tjenestenes verdi for et beløp mellom 1.000 og 7.000 kroner. Maksimalt grunnlag for beskatning blir dermed 6.000 kroner.

I 2014 skal du beskattes for 4.400 kroner. Antallet spiller ingen rolle lenger.

Se også:

Kommunikasjonsskatten
Les mer om denne skatten.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.