Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn den samlede lønnsinntekten du har gjennom hele livet.

Les mer om kalkulatoren under.

Inflasjonskalkulator
     
Omregnet fra et tidligere år:    
Årstallet som er utgangspunktet  
Beløp som skal regnes om  
Verdi i dagens pengeverdi  
Gjennomsnittlig årlig inflasjon i perioden  
     
Omregning til et tidligere år:    
Årstall som skal brukes  
Beløp som skal regnes om  
Tilsvarende verdi i det valgte året  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om livsinntektskalkulatoren

I det nye pensjonssystemet er det den totale livsinntekten som bestemmer hvor mye du skal få i pensjon.

Når hver enkelt begynner å få en fast inntekt varierer. Den første posten er derfor en samlepost for summen av alle inntekter til og med det året du fyller 24 år.

Deretter legges du inn gjennomsnittsinntekten i flere femårsperioder frem til 55 år. Til slutt legger du inn gjennomsnittsinntekten i årene frem til pensjonsalder.

Kalkulatoren viser deg da den totale livsinntekten, og gjennomsnittet fra du fylte 25 år.

Se også:

Pensjonskalkulator for årskull fra 1963
For årskullene fra og med 1963 vil hele pensjonen bli bestemt av den totale livsinntekten.

Pensjonskalkulator for årskullene 1954 til 1962
For disse årskullene vil deler av pensjonen bli bestemt av livsinntekten.