Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene har for utviklingen i sparebeløpene på fond.

På lang sikt får kostnadsforskjeller i fond svært stor betydning for hvor mye sparebeløpet ditt vokser til.

Les mer om kalkulatoren under.

Fondskostnadskalkulator
Sparebeløp per termin    
Engangsbeløp    
Antall spareterminer i året
   
Antall spareår    
Avkastning og kostnader:      
Forventet årlig avkastning    
Årlig forvaltningskostnad    
Kjøpskostnad    
Salgskostnad    
Dette gir følgende verdier Uten kostnad Med kostnad  
Verdier fra sparebeløpet:  
Verdier fra startbeløpet:  
Sum  
Forskjeller mellom sparebeløpene:      
Forskjeller fra sparebeløpet:    
Forskjeller fra startbeløpet:    
Sum    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Du kan legge inn både et fast sparebeløp, og/eller et engangsbeløp. Deretter velger du antall spareterminer og antall år sparingen skal vare.

Under avkastning velger du hvilken avkastning du ønsker å regne på under sparetiden. Legg så inn forutsetningene for de tre kostnadskomponentene som du kan finne i fond.

Kalkulatoren regner ut hvor mye beløpene vokser til, både når det blir tatt hensyn til kostnadene og uten kostnadene.

Nederst finner du hva forskjellen blir i sluttsummen på sparebeløpet med og uten kostnader.

 

Se også:

Guide til indeksfond

Guide til aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.