Finn hvor mye du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året ved bruk av egen privat bil i jobben. Den viser også om du får et overskudd på kjøregodtgjørelsen, og hvilken skatt dette gir deg.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

 

Kjøregodtgjørelses-kalkulator

     
  Mottatt kjøregodtgjørelse:  
  Mottatt kjøregodtgjørelse opp til 10.000 km  
  Mottatt kjøregodtgjørelse over 10.000 km  
  Mottatt kjøregodtgjørelse El-bil  
  Legg inn eventuell fast kjøregodtgjørelse (kr per år)    
  Lønnsinntekt (før kjøregodtgjørelse)    
  Hvilket år vil du regne på    
  Bor du i Finnmark eller Nord-Troms?    
     
  Kjørelengder med bil i yrket: Antall km   Skattefritt  
  Normal kjøring (uten tillegg)    
  EL-bil    
  Med tillegg for ekstra passasjer     
  Med tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei     
  Med tillegg for kjøring med nødvendig tilhenger     
  Er du bosatt i Tromsø? (10 øre ekstra skattefritt)    
  Sum kjørte kilometer/kjøregodtgjørelse    
  Skattefri godtgjørelse andre fremkomstmidler: Antall km   Beløp  
  Motorsykkel over 125 ccm     
  Moped og motorsykkel til og med 125 ccm     
  Snøscooter     
  Båt med motor    
  Andre fremkomstmidler     
           
  Resultat:    
  Sum skattefri kjøregodtgjørelse    
  Sum utbetalt godtgjørelse    
  Skattepliktig godtgjørelse    
  Skatt på overskuddet    
  Netto kjøregodtgjørelse    
   

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av kjøregodtgjørelse-kalkulator

Det er en endring i kjøregodtgjørelsen fra 22.6.18. Statens satser er da 3,90 kroner per kilometer for personbiler ink el-biler. I kalkulatoren er nå de forhåndsinnlagte verdiene 3,90 kroner per km. Tidligere var det 4,10, 3,50, og 4,20. I 2018 må regne på 2018 i to regneoperasjoner.

Hvis du bare får kjøregodtgjørelse basert på kjørelengde skal du legge inn null i feltet for Fast kjøregodtgjørelse

Hvis du får en fast kjøregodtgjørelse, legger du inn null i de øverste feltene for kilometergodtgjørelse øverst i kalkulatoren.

Hvis du får en kombinasjon skal du både legge inn kjøregodtgjørelse per km, og fast godtgjørelse.

Forutsetninger: Legg inn det du mottar i kjøregodtgjørelse. Det normale er statens satser, som ligger forhåndsinnlagt. Men du kan legge inn andre satser. Du kan også legge inn et eventuelt fast årlig tillegg. Lønnsinntekten må legges inn for å regne ut korrekt skatt på et eventuelt overskudd på kjøregodtgjørelsen. Du kan velge om du vil se på skatteåret 2017 eller 2018.

Skattefri kjøregodtgjørelse: Statens satser for kjøregodtgjørelse er  3,90 øre (4,1 kroner per km opp til 10.000 km. 3,50 kroner per km over dette i 2017). Den skattefrie kjøregodtgjørelsen er 3,50 kroner. Får du 3,90 kroner per kilometer i 2018, vil 40 øre beskattes.

Kjørelengder for bil: Legg inn hvor mange kilometer du har kjørt i yrket med vanlig bil og elbil. Eventuelle tilleggssatser settes opp for seg, fordi disse kan være kortere enn totale kjørelengde som er kjørt. På disse tilleggene forutsettes det at du mottar den skattefrie godtgjørelsen.

Kjørelengder for andre fremkomstmidler: Legg inn antall kilometer for bilrelaterte godtgjørelser. I posten for nødvendig tilhenger gjelder også bruk av egen bil når vekten er minimum 150 kg, eller volumet er minst 0,5 m3. Her forutsettes det at du mottar den skattefrie godtgjørelsen.

Resultat:

Sum skattefri kjøregodtgjørelse: Viser summen av den skattefrie kjøregodtgjørelsen du kan få ut fra kjørelengden.

Sum utbetalt kjøregodtgjørelse: Viser summen av kjøregodtgjørelsen ut fra den satsen du selv la inn med de kjørelengdene du har lagt inn.

Skattepliktig godtgjørelse: Dette er forskjellen mellom den kjøregodtgjørelsen du har mottatt, og hvor mye som er skattefritt.

Skatt på overskuddet: Skatten du får som følge av et eventuelt skattepliktig overskudd. Skatten avhenger av inntekten du har fra før. med tilhørende skatt på det.

Netto kjøregodtgjørelse: Utbetalt kjøregodtgjørelse fratrukket eventuell skatt på kjøregodtgjørelsen.

 

Se også:

Kjøregodtgjørelse
Les mer om kjøregodtgjørelse.

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Firma- eller privateid bil
Viser hva som er mest økonomisk av firmabil eller å eie bilen privat. Du kan også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.