Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Finn hvor mye du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året ved bruk av egen privat bil i jobben. Den viser også om du får et overskudd på kjøregodtgjørelsen, og hvilken skatt dette gir deg.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Mottatt kjøregodtgjørelse:
Mottatt kjøregodtgjørelse     
Legg inn eventuell fast kjøregodtgjørelse (kr per år)    
Lønnsinntekt (før kjøregodtgjørelse)    
Hvilket år vil du regne på
   
Bor du i Finnmark eller Nord-Troms?
   
Kjørelengder med bil i yrket: Antall km Skattefritt  
Normal kjøring (uten tillegg)  
Med tillegg for ekstra passasjer   
Med tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei   
Med tillegg for kjøring med nødvendig tilhenger   
Er du bosatt i Tromsø? (10 øre ekstra skattefritt)
 
Sum kjørte kilometer/kjøregodtgjørelse  
Skattefri godtgjørelse andre fremkomstmidler: Antall km Beløp  
Motorsykkel over 125 ccm   
Moped og motorsykkel til og med 125 ccm   
Snøscooter   
Båt med motor  
Andre fremkomstmidler   
       
Resultat:      
Sum skattefri kjøregodtgjørelse    
Sum utbetalt godtgjørelse    
Skattepliktig godtgjørelse    
Skatt på overskuddet    
Netto kjøregodtgjørelse

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av kjøregodtgjørelse-kalkulatoren

Kjøregodtgjørelsen etter statens satser er 4,90 kroner i 2024, 4,48 kroner per km i 2023.

Hvis du bare får kjøregodtgjørelse basert på kjørelengde, skal du legge inn null i feltet for Fast kjøregodtgjørelse.

Hvis du får en fast kjøregodtgjørelse, legger du inn null i feltene for kilometergodtgjørelse øverst i kalkulatoren.

Hvis du får en kombinasjon skal du både legge inn kjøregodtgjørelse per km, og fast godtgjørelse.

Forutsetninger: Legg inn det du mottar i kjøregodtgjørelse. Det normale er statens satser, som ligger forhåndsinnlagt. Men du kan legge inn andre satser. Du kan også legge inn et eventuelt fast årlig tillegg. Lønnsinntekten må legges inn for å regne ut korrekt skatt på et eventuelt overskudd på kjøregodtgjørelsen. Du kan velge om du vil se på skatteåret 2023 eller 2024.

Skattefri kjøregodtgjørelse: Statens satser for kjøregodtgjørelse er 4,48/4,90 øre. Den skattefrie kjøregodtgjørelsen er 3,50 kroner både i 2024 og 2023. Overskuddet som beskattes i 2023 er 98 øre, som øker til 140 øre i 2024.

Kjørelengder for bil: Legg inn hvor mange kilometer du har kjørt i yrket med vanlig bil og elbil. Eventuelle tilleggssatser settes opp for seg, fordi disse kan være kortere enn totale kjørelengde som er kjørt. På disse tilleggene forutsettes det at du mottar den skattefrie godtgjørelsen.

Kjørelengder for andre fremkomstmidler: Legg inn antall kilometer for bilrelaterte godtgjørelser. I posten for nødvendig tilhenger gjelder også bruk av egen bil når vekten er minimum 150 kg, eller volumet er minst 0,5 m3. Her forutsettes det at du mottar den skattefrie godtgjørelsen.

Resultat:

Sum skattefri kjøregodtgjørelse: Viser summen av den skattefrie kjøregodtgjørelsen du kan få ut fra kjørelengden.

Sum utbetalt kjøregodtgjørelse: Viser summen av kjøregodtgjørelsen ut fra den satsen du selv la inn med de kjørelengdene du har lagt inn.

Skattepliktig godtgjørelse: Dette er forskjellen mellom den kjøregodtgjørelsen du har mottatt, og hvor mye som er skattefritt.

Skatt på overskuddet: Skatten du får som følge av et eventuelt skattepliktig overskudd. Skatten avhenger av inntekten du har fra før. Det er hvilken marginalskatt du har på toppen av inntekten som avgjør hvor mye skatt du må betale.

Netto kjøregodtgjørelse: Utbetalt kjøregodtgjørelse fratrukket eventuell skatt på kjøregodtgjørelsen.

 

Se også:

Guide til kjøregodtgjørelse

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Firma- eller privateid bil
Viser hva som er mest økonomisk av firmabil eller å eie bilen privat. Du kan også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.