Her kan du beregne skatten du får ved utleie av hytte.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Hytteskattkalkulator

 
  Om hytta:  
  Verdi hytte  
  Ligningsverdi  
  Størrelse i kvm  
  Antall brukerdøgn (per år)  
  Formuesskatt (i prosent)  
  Forutsetninger:    
  Rente  
  Vedlikehold (kr per kvm)  
  Forsikring (kr per kvm)  
  Strøm/oppvarming (kr per kvm)  
  Eiendomsskatt (kr per kvm)  
  Andre kostnader  
  Verdiendring på hytta per år  
  Kostnader per år:    
  Rentekostnad (etter skatt)  
  Vedlikehold  
  Forsikring  
  Strøm/oppvarming  
  Eiendomsskatt  
  Andre kostnader (kroner per år)  
  Spart formuesskatt  
  Resultat:    
  Sum kostnader  
  Døgnpris  
  Resultat med verdiendring:    
  Verdiendring på hytta i kroner  
  Årskostnad justert for verdiendring  
  Døgnpris justert for verdiendring  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 Om hytteskattkalkulatoren

Hvordan overskuddet blir beskattet avhenger av hva hytta er definert som. Hvis det er en uteiehytte, blir den skattlagt som en ordinær utleiebolig. Det vil si at overskuddet fra leieforholdet blir beskattet som alminnelig inntekt (med 23 prosent skatt).

Hvis du i utgangspunktet bruker hytta selv, har du et fribeløp på 10.000 kroner. Av den overskytende leieinntekten regnes 85 prosent som skattbar inntekt.

Under «Resultat» finner du først «Overskudd». Dette er overskuddet du får etter at hyttekostnadene er trukket fra leieinntektene. Disse teller bare hvis du har svart «Ja» på spørsmål om det er en utleiehytte.

 

Se også:

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Gevinst/tap ved salg av hytte

Kalkulatorer:

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, eller kanskje du tjener på å eie hytta?

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.