Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du beregne hva hytta totalt koster deg, og per overnatting for alle personer i løpet av et år.

Les mer om kalkulatoren under.

Hyttekostnads-kalkulator
     
Om hytta:    
Verdi hytte  
Formuesverdi  
Størrelse i kvm  
Antall brukerdøgn (per år)  
Formuesskatt (i prosent) - 1,00 % over 1,7 m. kroner  
Netto leieinntekter (overskudd etter skatt)  
Forutsetninger:    
Rente (tapt rente på egenkapital og rente på lån)  
Vedlikehold (kr per kvm)  
Forsikring (kr per kvm)  
Strøm/oppvarming (kr per kvm)  
Eiendomsskatt (kr per kvm)  
Andre kostnader (kr)  
Verdiendring på hytta per år  
Kostnader per år:    
Rentekostnad (etter skatt)  
Vedlikehold  
Forsikring  
Strøm/oppvarming  
Eiendomsskatt  
Andre kostnader (kroner per år)  
Netto leieinntekter   
Spart formuesskatt  
Resultat:    
Sum kostnader (fratrukket evt leieinntekter)  
Døgnpris  
Resultat med verdiendring:    
Verdiendring på hytta i kroner  
Årskostnad justert for verdiendring  
Døgnpris justert for verdiendring  
Vedlikehold
økt med 20 kroner per 2023
Forsikring
økr med 5 kr i 2023

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om hyttekostnads-kalkulatoren

For at du skal tjene på å ha hytta må verdiendringen være større enn rentekostnaden (etter skatt) pluss alle andre utgifter du har på hytta.

Om hytta
Legg inn markedsverdien av hytta, og hvilken formuesverdi den har. Dette danner grunnlaget for eventuell besparelse i formuesskatten.

Størrelsen på hytta legges inn for å lettere kunne beregne kostnadene ved å ha den.

Brukerdøgn er hvor mange som har overnattet der per år. Er det for eksempel fire personer som overnatter i to døgn, blir dette åtte brukerdøgn.

Formuesskatten er på 1,00 prosent på nettoformuer på over 1,7 millioner kroner (3,4 mill for ektefeller). Legg inn i så fall 1,00 prosent her. Besparelsen på eventuell formuesskatt blir trukket fra kostnadene.

Utleieinntekter: Her legger du inn inntektene du har fått fra hytta fratrukket kostnader (ink eventuell skatt). Du kan bruke hytteutleiekalkulatoren for å beregne resultatet.

Forutsetninger:
Renten legges inn som et tenkt langsiktig nivå. Det er gjennomsnittsnivået på tapt rente, og rente på lån som skal legges inn. Her kan du sjekke hva den høyeste renten på innskudd er.

Noen av utgiftene legges inn i kroner (per år) per kvadratmeter. Dette gjelder vedlikehold, forsikring, strøm og eiendomsskatt. Hvis du vet kostnadsnivået, kan du nulle disse, og i stedet legge det inn under «Andre kostnader».

På verdiendring per legger du inn antakelsen om hvor mye hytta vil endre seg i verdi per år. Legg inn minus hvis forutsetningen er fallende priser.

Andre kostnader kan være:

  • Brøyting
  • Festeavgift
  • Kommunale avgifter
  • Løypeavgift
  • TV/bredbånd
  • Ved
  • Vei

Bilkostnader

Her legger du inn avstand til hytta, og hvor mange ganger du reiser til hytta.

Hvis du har fossilbil legger du inn hvor mye den bruker av drivstoff per mil, og drivstoffkostnaden per liter.

Bruker du elbil legger du inn årlig ladekostnad. Denne kostnaden kan du også regnes ut i ladekostnads-kalkulatoren.

Legg også inn eventuelle bompengekostnader tur/retur per gang du er på hytta.

Kostnader per år:
Her blir alle kostnadene lagt inn under forutsetninger gjort om til kostnader per år.

Resultat:
Kalkulatoren oppgir resultatet først uten å ta hensyn til verdiendringen, og med effekten av denne. En døgnpris er de totale årlige kostnadene fordelt på antall brukerdøgn. Denne blir også oppgitt når det tas hensyn til verdiendringer på hytta. Hvis du setter verdiendringen til null, vil disse to tallene være like.

Negative tall betyr da at du tjener på å ha hytta (men da må du ha forutsatt en god verdistigning).

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste hyttelånene nå

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Gevinst/tap ved salg av hytte

Guide til hyttepriser

Kjøp av hytte på fjellet - sjekkliste

Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste

Kalkulatorer:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.